Statistikkområde: Bygg, bolig og eiendom

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (109)

Søkeresultat

 • Boforhold, levekårsundersøkelsen

  Eierandelen holder seg høy og veksten i boutgifter avtar

  boliger, boligtyper (for eksempel enebolig, rekkehus, blokk), eie-/leieform, boligstørrelse, boligstandard, boutgifter

  Statistikk
 • Byggeareal

  Antall boligtillatelser øker

  byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytter

  Statistikk
 • Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Fortsatt høy tilgang på anleggsprosjekter

  ordretilganger, ordrereserver, verdiindekser, boligbygg, nybygg, rehabilitering

  Statistikk
 • Omsetningsindeks for næringslivstjenester

  Svak nedgang for teknisk tjenesteyting

  verdiindeks, eiendomsmegling, utleie av eiendom, juridisk tjenesteyting, regnskapsmessig tjenesteyting, arkitekter, bedriftsrådgiving, tekniske konsulenter, FoU, reklamevirksomhet, veterinærtjenester, forretningsmessig tjenesteyting

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  Liten auke i røyrleggjarkostnadene

  administrasjonskostander, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, sanitærinstallasjonar, varmeinstallasjonar

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Lita endring i byggjekostnadene

  byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks, indeksregulering

  Statistikk
 • Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk

  Stabil vekst i bygg og anlegg

  byggevirksomhet, foretak, bedrifter, sysselsatte, omsetning, bruttoinvesteringer, lønnskostnader, næringer (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging), foretaksstørrelse, nystartede foretak, opphørte foretak, oppføring av bygninger, anleggsvirksomhet, spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

  Statistikk
 • Næringslivstjenester, strukturstatistikk

  Vekst for utleie og leasingvirksomhet

  eiendomsbransjen, eiendomsmeglere, utleiere, arkitekttjenester, advokattjenester, FoU, reklamevirksomhet, veterinærtjenester, vakttjenester, rengjøringsvirksomhet, omsetning, sysselsatte, foretak

  Statistikk
 • Eiendomsomsetning

  Økt salg av fritidsboliger

  tinglyste omsetninger, boligeiendommer, næringseiendommer, fritidseiendommer, tomter, kjøpesum, boligtyper, tomtefeste, hjemmelsoverføring (for eksempel fritt salg, tvangssalg, skifteoppgjør)

  Statistikk
 • Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet

  Omsetning på 71,6 milliarder i bygg og anlegg

  omsetning etter næring (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging)

  Statistikk
 • Byggekostnadsindeks for veganlegg

  Reduserte kostnader for asfaltarbeid

  byggekostnader, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, maskinkostnader, drift av veg, vedlikehold, vinterdrift, asfaltering, veganlegg, tunneler, bruer

  Statistikk
 • Boligprisindeksen

  Boligprisene opp 1,2 prosent

  prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetninger

  Statistikk
 • Prisindeks for nye eneboliger

  Prisøkning på nye eneboliger

  prisutvikling, nybygg

  Statistikk
 • Overdragelser av landbrukseiendommer

  Kjøpesummen opp 36 prosent på 5 år

  bruksformål (for eksempel landbruk, bolig, fritid), tinglyste omsetninger, kjøpesum, eierskifte, omsetningstyper (for eksempel tvangsauksjon, gave, fritt salg), jordbruksareal, skogareal

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Stor anleggsaktivitet

  nybygg, rehabilitering, anlegg

  Statistikk