Statistikkområde: Bygg, bolig og eiendom

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (109)

Søkeresultat

 • Omsetningsindeks for næringslivstjenester

  Nedgang for forretningsmessig tjenesteyting

  verdiindeks, eiendomsmegling, utleie av eiendom, juridisk tjenesteyting, regnskapsmessig tjenesteyting, arkitekter, bedriftsrådgiving, tekniske konsulenter, FoU, reklamevirksomhet, veterinærtjenester, forretningsmessig tjenesteyting

  Statistikk
 • Byggeareal

  Flere byggetillatelser til næringsbygg

  byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytter

  Statistikk
 • Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Fortsatt økt tilgang på boligprosjekter

  ordretilganger, ordrereserver, verdiindekser, boligbygg, nybygg, rehabilitering

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  Inga endring i røyrleggjarkostnadene

  administrasjonskostander, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, sanitærinstallasjonar, varmeinstallasjonar

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Auke i byggjekostnadene

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Små endringer i bygge- og anleggsproduksjonen

  nybygg, rehabilitering, anlegg

  Statistikk
 • Eiendomsomsetning

  Økt salg av fritidshus og boliger

  tinglyste omsetninger, boligeiendommer, næringseiendommer, fritidseiendommer, tomter, kjøpesum, boligtyper, tomtefeste, hjemmelsoverføring (for eksempel fritt salg, tvangssalg, skifteoppgjør)

  Statistikk
 • Næringslivstjenester, strukturstatistikk

  Fortsatt vekst for bedriftsrådgivning

  eiendomsbransjen, eiendomsmeglere, utleiere, arkitekttjenester, advokattjenester, FoU, reklamevirksomhet, veterinærtjenester, vakttjenester, rengjøringsvirksomhet, omsetning, sysselsatte, foretak

  Statistikk
 • Byggekostnadsindeks for veganlegg

  Litt dyrere å bygge veganlegg

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, maskinkostnader, drift av veg, vedlikehold, vinterdrift, asfaltering, veganlegg, tunneler, bruer

  Statistikk
 • Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk

  Mange små bedrifter i bygg og anlegg

  foretak, bedrifter, sysselsatte, omsetning, bruttoinvesteringer, lønnskostnader, næringer (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging), foretaksstørrelse, nystartede foretak, opphørte foretak, oppføring av bygninger, anleggsvirksomhet, spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

  Statistikk
 • Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet

  Omsetningen økte i bygg og anlegg i 2014

  omsetning etter næring (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging)

  Statistikk
 • Boliger

  Over 7 av 10 boliger i småhus

  boligmasse, enebolig, tomannsbolig, rekkehus, boligblokk, bofellesskap, boligstandard, boligstørrelse, byggeår

  Statistikk
 • Boligprisindeksen

  Boligprisene opp 1,7 prosent

  prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetninger

  Statistikk
 • Kvadratmeterpriser for eneboliger

  Prisforskjellen mellom nytt og brukt øker

  prisutvikling, boligpriser, nye eneboliger, brukte eneboliger

  Statistikk
 • Leiemarkedsundersøkelsen

  Oslo har de høyeste leieprisene

  utleie, husleie, kvadratmeterpriser, boligtyper, utleierkategorier (for eksempel slekt, kommune, arbeidsgiver), boligstørrelse

  Statistikk