Statistikkområde: Bygg, bolig og eiendom

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (102)

Søkeresultat

 • Prisindeks for nye eneboliger

  Prisøkning på nye eneboliger

  prisutvikling, nybygg

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  Auke i røyrleggjarkostnadene

  administrasjonskostander, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, sanitærinstallasjonar, varmeinstallasjonar

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Små endringar i byggjekostnadene

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)

  Statistikk
 • Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet

  Omsetningsveksten fortsetter for bygg og anlegg

  omsetning etter næring (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging)

  Statistikk
 • Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Færre nye ordre i anleggsbransjen

  ordretilganger, ordrereserver, verdiindekser, boligbygg, nybygg, rehabilitering

  Statistikk
 • Omsetningsindeks for næringslivstjenester

  Nedgang for reisebyråene

  verdiindeks, eiendomsmegling, utleie av eiendom, juridisk tjenesteyting, regnskapsmessig tjenesteyting, arkitekter, bedriftsrådgiving, tekniske konsulenter, FoU, reklamevirksomhet, veterinærtjenester, forretningsmessig tjenesteyting

  Statistikk
 • Byggeareal

  Flere tillatelser til nye boliger

  byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytter

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Økt anleggsaktivitet

  nybygg, rehabilitering, anlegg

  Statistikk
 • Eiendomsomsetning

  Flere kjøpte fritidsbolig

  tinglyste omsetninger, boligeiendommer, næringseiendommer, fritidseiendommer, tomter, kjøpesum, boligtyper, tomtefeste, hjemmelsoverføring (for eksempel fritt salg, tvangssalg, skifteoppgjør)

  Statistikk
 • Boligprisindeksen

  Prisoppgang for alle boligtyper

  prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetninger

  Statistikk
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Byggekostnadsindeks for veganlegg

  Små endringer i kostnadene for veganlegg

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, maskinkostnader, drift av veg, vedlikehold, vinterdrift, asfaltering, veganlegg, tunneler, bruer

  Statistikk
 • Byggeaktivitet i strandsonen

  Strandsonen fortsatt under press

  tilgjengelig strandsoneareal, kystlinje, dispensasjoner, vassdrag

  Statistikk
 • Kommunale gebyrer

  Kommunale gebyrer opp 3,2 prosent

  gebyrsatser, vannavgift, avløpsgebyrer, tilknytningsgebyrer, driftskostnader

  Statistikk
 • Brann- og ulukkesvern

  4,7 milliardar til brann- og ulukkesvern

  Boligbranner, bygningsbranner, piper, feie- og tilsynsgebyr, feiere, utrykninger

  Statistikk