Statistikkområde: Bygg, bolig og eiendom

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (109)

Søkeresultat

 • Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Sterk vekst i tilgang på nye anlegg

  ordretilganger, ordrereserver, verdiindekser, boligbygg, nybygg, rehabilitering

  Statistikk
 • Omsetningsindeks for næringslivstjenester

  Svak vekst for teknisk tjenesteyting

  verdiindeks, eiendomsmegling, utleie av eiendom, juridisk tjenesteyting, regnskapsmessig tjenesteyting, arkitekter, bedriftsrådgiving, tekniske konsulenter, FoU, reklamevirksomhet, veterinærtjenester, forretningsmessig tjenesteyting

  Statistikk
 • Byggeareal

  Mer areal til næringsbygg

  byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytter

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Stor anleggsaktivitet

  nybygg, rehabilitering, anlegg

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  Liten auke røyrleggjarkostnadene

  administrasjonskostander, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, sanitærinstallasjonar, varmeinstallasjonar

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Lita endring i byggjekostnadene

  byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks, indeksregulering

  Statistikk
 • Dette er Norge 2015

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Eiendomsomsetning

  Økt salg av fast eiendom

  tinglyste omsetninger, boligeiendommer, næringseiendommer, fritidseiendommer, tomter, kjøpesum, boligtyper, tomtefeste, hjemmelsoverføring (for eksempel fritt salg, tvangssalg, skifteoppgjør)

  Statistikk
 • Boligprisindeksen

  Boligprisene opp 1,2 prosent

  prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetninger

  Statistikk
 • Byggeaktivitet i strandsonen

  Tilgjengelig strandsone krymper

  tilgjengelig strandsoneareal, kystlinje, dispensasjoner, vassdrag

  Statistikk
 • Byggekostnadsindeks for veganlegg

  Økte kostnader for veganlegg

  byggekostnader, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, maskinkostnader, drift av veg, vedlikehold, vinterdrift, asfaltering, veganlegg, tunneler, bruer

  Statistikk
 • Kommunale gebyrer

  Kommunale gebyrer økte med 4,9 prosent

  gebyrsatser, vannavgift, avløpsgebyrer, tilknytningsgebyrer, driftskostnader

  Statistikk
 • Kommunale boliger

  Flere flyktninger fikk tildelt kommunal bolig

  botilbud, omsorgsboliger, midlertidige botilbud, tilrettelagte boliger, bostøtte, driftsutgifter

  Statistikk
 • Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet

  Økt omsetning i bygg og anlegg

  omsetning etter næring (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging)

  Statistikk
 • Brann- og ulukkesvern

  Over 5 milliardar til brann- og ulukkesvern

  Boligbranner, bygningsbranner, piper, feie- og tilsynsgebyr, feiere, utrykninger

  Statistikk