Økonomiske analyser, 5/2013

Fra jordbruk til tjenester

Publisert:

Norsk økonomi har gjennomgått store endringer de siste 100 årene. På begynnelsen av 1900-tallet var 38 prosent av landets totale sysselsetting, 370 000 personer, sysselsatt i jordbruket. I dag står denne næringen for under 2 prosent av den totale sysselsettingen, tilsvarende om lag 48 000 personer. I samme periode har helseog omsorgstjenester hatt en formidabel sysselsettingsvekst fra 12 000 til 550 000 personer. En «moderne» næring som informasjon og kommunikasjon hadde 5 000 sysselsatte i 1900, mens antallet i dag er nær 90 000.

Åpne og les artikkelen i PDF (533 KB)

Kontakt