Statistikkområde: Priser og prisindekser

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (189)

Søkeresultat

 • Kostnadsindeks for lastebiltransport

  Inga endring i lastebilkostnadene

  lastebiltypar, drivstoffkostnader, dekkprisar, forsikringskostnader, ferjekostnader, bompengar

  Statistikk
 • Boligprisindeksen

  Prisoppgang for alle boligtyper

  prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetninger

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  Uendra røyrleggjarkostnader

  administrasjonskostander, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, sanitærinstallasjonar, varmeinstallasjonar

  Statistikk
 • Prisindeks for engroshandel

  Engrosprisane ned 1,0 prosent

  engroshandel (for eksempel med næringsmiddel, drivstoff, byggjevarer)

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Olje og gass trakk i hver sin retning

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

  Oppgang i PIF

  prisutvikling, inflasjon, engrosprisindeksen, hjemmemarked, importmarked, varegrupper (for eksempel matvarer, kjemiske produkter, maskiner)

  Statistikk
 • Harmonisert konsumprisindeks

  HKPI ned 0,3 prosent

  HKPI, inflasjon, EU-land, EØS-land, prisutvikling, prisvekst, varegrupper (for eksempel matvarer, bustad, tranport), tenestegrupper (for eksempel teletenester, hotell og restaurantar)

  Statistikk
 • Konsumprisindeksen

  Svak nedgang i KPI

  KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Lita endring i byggjekostnadene

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)

  Statistikk
 • Byggekostnadsindeks for veganlegg

  Små endringer i kostnadene for veganlegg

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, maskinkostnader, drift av veg, vedlikehold, vinterdrift, asfaltering, veganlegg, tunneler, bruer

  Statistikk
 • Prisindeks for nye eneboliger

  Nye eneboliger 1 prosent billigere

  prisutvikling, nybygg

  Statistikk
 • Eigenbetaling i barnehagar, nivåtal

  Auka makspris frå Stortinget gav høgare barnehagesatsar i kommunane

  foreldrebetaling, barnehagesatser, private barnehager, offentlige barnehager, inntektsavhengig betaling, søskenmoderasjon

  Statistikk
 • Prisnivå på varer og tjenester

  Høyt prisnivå i Norden

  prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligninger

  Statistikk
 • BNP per innbygger, prisnivåjustert

  Store europeiske kontraster

  bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligninger

  Statistikk