Statistikkområde: Priser og prisindekser

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (192)

Søkeresultat

 • Store velstandsforskjeller i tidligere Sovjetunionen

  Landene i Samveldet av uavhengige stater utgjorde i 2011 4,8 prosent av verdensøkonomien. I Russland, Kasakhstan og Hviterussland lå BNP og personlig konsum per innbygger godt over verdensgjennomsnittet, men regionen har også svært fattige land.

  Artikkel
 • Høyest velstand i små økonomier i Asia

  Asia står for en tredel av verdens økonomi. Kina og India er de dominerende landene. Prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) og personlig konsum per innbygger er imidlertid høyest i små økonomier som Macao, Brunei, Singapore og Hong Kong.

  Artikkel
 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  Liten auke i røyrleggjarkostnadene

  administrasjonskostander, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, sanitærinstallasjonar, varmeinstallasjonar

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Stabile byggjekostnader

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)

  Statistikk
 • Store kontraster i Latin-Amerika

  Ifølge tall fra International Comparison Program (ICP) 2011 har statene i Latin-Amerika svært varierende velstandsnivå. Chile, Uruguay og Venezuela var landene med høyest prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i 2011.

  Artikkel
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Prisnedgang for olje og gass

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

  Fortsatt prisoppgang i PIF

  prisutvikling, inflasjon, engrosprisindeksen, hjemmemarked, importmarked, varegrupper (for eksempel matvarer, kjemiske produkter, maskiner)

  Statistikk
 • Harmonisert konsumprisindeks

  HKPI opp 0,9 prosent

  HKPI, inflasjon, EU-land, EØS-land, prisutvikling, prisvekst, varegrupper (for eksempel matvarer, bustad, tranport), tenestegrupper (for eksempel teletenester, hotell og restaurantar)

  Statistikk
 • Konsumprisindeksen

  Økte matvarepriser trakk KPI opp

  KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)

  Statistikk
 • Oljeøkonomier i verdenstoppen

  Selv om Midtøsten bare utgjør 4,5 prosent av verdensøkonomien, finner vi mange av de rikeste landene i verden i nettopp denne regionen.

  Artikkel
 • Boligprisindeksen

  Prisoppgang for alle boligtyper

  prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetninger

  Statistikk
 • Prisindeks for engroshandel

  Engrosprisane ned 1,0 prosent

  engroshandel (for eksempel med næringsmiddel, drivstoff, byggjevarer)

  Statistikk
 • Byggekostnadsindeks for veganlegg

  Små endringer i kostnadene for veganlegg

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, maskinkostnader, drift av veg, vedlikehold, vinterdrift, asfaltering, veganlegg, tunneler, bruer

  Statistikk
 • Prisindeks for nye eneboliger

  Nye eneboliger 1 prosent billigere

  prisutvikling, nybygg

  Statistikk