Statistikkområde: Priser og prisindekser

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (211)

Søkeresultat

 • Modell for beregning av boligformue

  Notater 2015/7

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen SSB har estimert til å beregne markedsverdier for boliger i Norge.

  Publikasjon
 • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

  Notater 2015/6

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge.

  Publikasjon
 • Fallende årsvekst i produsentprisindeksen

  Produsentprisindeksen for olje og gass, industri og bergverksdrift (PPI) gikk ned med 1,4 prosent fra 2013 til 2014. Fra 2012 til 2013 var det derimot en prisoppgang på 0,6 prosent. Vi må tilbake til 2009 for å finne en negativ årsvekst i den tota...

  Artikkel
 • Byggekostnadsindeks for veganlegg

  Kostnadene for veganlegg øker

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, maskinkostnader, drift av veg, vedlikehold, vinterdrift, asfaltering, veganlegg, tunneler, bruer

  Statistikk
 • Prisindeks for engroshandel

  Engrosprisane opp 0,8 prosent

  engroshandel (for eksempel med næringsmiddel, drivstoff, byggjevarer)

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  Auke i røyrleggjarkostnadene

  administrasjonskostander, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, sanitærinstallasjonar, varmeinstallasjonar

  Statistikk
 • Boligprisindeksen

  Boligprisene opp 5,8 prosent

  prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetninger

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Byggjekostnadene opp 3,3 prosent

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)

  Statistikk
 • Årsvekst på 2,0 prosent i KPI i 2014

  Årsveksten i konsumprisindeksen (KPI) var på 2,0 prosent fra 2013 til 2014. Dette er en svak nedgang i årsveksten til konsumprisene i forhold til året før da prisene samlet steg med 2,1 prosent. Den underliggende årsveksten i KPI-JAE var 2,4 prosent.

  Artikkel
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Elektrisitet og naturgass opp, olje ned

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

  Fortsatt prisfall i PIF

  prisutvikling, inflasjon, engrosprisindeksen, hjemmemarked, importmarked, varegrupper (for eksempel matvarer, kjemiske produkter, maskiner)

  Statistikk
 • Harmonisert konsumprisindeks

  HKPI ned 0,1 prosent

  HKPI, inflasjon, EU-land, EØS-land, prisutvikling, prisvekst, varegrupper (for eksempel matvarer, bustad, tranport), tenestegrupper (for eksempel teletenester, hotell og restaurantar)

  Statistikk
 • Konsumprisindeksen

  Ingen endring i KPI

  KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)

  Statistikk
 • Prisindeks for nye eneboliger

  Nye eneboliger 1,9 prosent dyrere

  prisutvikling, nybygg

  Statistikk