Statistikkområde: Priser og prisindekser

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (212)

Søkeresultat

 • Byggekostnadsindeks for veganlegg

  Litt dyrere å bygge veganlegg

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, maskinkostnader, drift av veg, vedlikehold, vinterdrift, asfaltering, veganlegg, tunneler, bruer

  Statistikk
 • Prisindeks for engroshandel

  Engrosprisane opp 0,8 prosent

  engroshandel (for eksempel med næringsmiddel, drivstoff, byggjevarer)

  Statistikk
 • Boligprisindeksen

  Boligprisene opp 1,7 prosent

  prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetninger

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  Uendra røyrleggjarkostnader

  administrasjonskostander, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, sanitærinstallasjonar, varmeinstallasjonar

  Statistikk
 • Strømprisen avhengig av hvor man bor

  Samfunnsspeilet 1/2015

  Mellom 2009 og 2013 var strømprisene lavest for husholdninger i Finnmark, mens husholdningene i Nord-Trøndelag måtte betale mest.

  Artikkel
 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Lita endring i byggjekostnadene

  arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Oljeprodukter dro industriprisene opp

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

  Prisnedgang for de fleste varegrupper

  prisutvikling, inflasjon, engrosprisindeksen, hjemmemarked, importmarked, varegrupper (for eksempel matvarer, kjemiske produkter, maskiner)

  Statistikk
 • Harmonisert konsumprisindeks

  HKPI opp 0,3 prosent

  HKPI, inflasjon, EU-land, EØS-land, prisutvikling, prisvekst, varegrupper (for eksempel matvarer, bustad, tranport), tenestegrupper (for eksempel teletenester, hotell og restaurantar)

  Statistikk
 • Konsumprisindeksen

  Økte priser på klær og sko trakk KPI opp

  KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)

  Statistikk
 • Kvadratmeterpriser for eneboliger

  Prisforskjellen mellom nytt og brukt øker

  prisutvikling, boligpriser, nye eneboliger, brukte eneboliger

  Statistikk
 • Leiemarkedsundersøkelsen

  Oslo har de høyeste leieprisene

  utleie, husleie, kvadratmeterpriser, boligtyper, utleierkategorier (for eksempel slekt, kommune, arbeidsgiver), boligstørrelse

  Statistikk
 • Prisindeks for nye eneboliger

  Prisnedgang på nye eneboliger

  prisutvikling, nybygg

  Statistikk
 • Elektrisitetspriser

  Lavere strømpriser i 2014

  strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)

  Statistikk