Notater 2010/43

Dokumentasjon av beregningene for næringen eiendomsdrift i nasjonalregnskapet for året 2007

I dette notatet dokumenteres beregninger i nasjonalregnskapet for næringen eiendomsdrift for regnskapsåret 2007. Formålet med en ny oppdatert dokumentasjon er å ha et godt sammenligningsgrunnlag mellom gammel og ny standard for næringsgruppering etter hovedrevisjonen 2011. Det er også meningen at dette dokumentet skal kunne fungere som et støttedokument til prosjektet Nærmere studie av eiendomsdrift i nasjonalregnskapet.

Dokumentasjonen er en nøye gjennomgang av hvilke kilder og metoder som benyttes i beregningene av input til nasjonalregnskapet. For hver hovedstørrelse vil det først gis en gjennomgang av den generelle metoden for bruk av strukturstatistikk som kilde for input til nasjonalregnskapet. Etter gjennomgangen av den generelle metoden følger en næringsspesifikk beregning for eiendomsdrift.

Endelige tall etter balansering av nasjonalregnskapet gjengis til slutt.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av beregningene for næringen eiendomsdrift i nasjonalregnskapet for året 2007

Ansvarlig

Erlend Dysvik

Serie og -nummer

Notater 2010/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7996-6

ISBN (trykt)

978-82-537-7995-9

Antall sider

31

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt