Publikasjon

Notater 2010/43

Dokumentasjon av beregningene for næringen eiendomsdrift i nasjonalregnskapet for året 2007

Innhold

I dette notatet dokumenteres beregninger i nasjonalregnskapet for næringen eiendomsdrift for regnskapsåret 2007. Formålet med en ny oppdatert dokumentasjon er å ha et godt sammenligningsgrunnlag mellom gammel og ny standard for næringsgruppering etter hovedrevisjonen 2011. Det er også meningen at dette dokumentet skal kunne fungere som et støttedokument til prosjektet Nærmere studie av eiendomsdrift i nasjonalregnskapet.

Dokumentasjonen er en nøye gjennomgang av hvilke kilder og metoder som benyttes i beregningene av input til nasjonalregnskapet. For hver hovedstørrelse vil det først gis en gjennomgang av den generelle metoden for bruk av strukturstatistikk som kilde for input til nasjonalregnskapet. Etter gjennomgangen av den generelle metoden følger en næringsspesifikk beregning for eiendomsdrift.

Endelige tall etter balansering av nasjonalregnskapet gjengis til slutt.

Kontakt