Statistikkområde: Nasjonalregnskap og konjunkturer

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (558)

Søkeresultat

 • Høyest velstand i små økonomier i Asia

  Asia står for en tredel av verdens økonomi. Kina og India er de dominerende landene. Prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) og personlig konsum per innbygger er imidlertid høyest i små økonomier som Macao, Brunei, Singapore og Hong Kong.

  Artikkel
 • Ordreindeks for industri

  Økte ordrereserver i industrien

  ordretilgang, ordrereserve, hjemmemarked, eksportmarked

  Statistikk
 • Varekonsumindeksen

  Klar vekst i varekonsumet

  volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)

  Statistikk
 • Store kontraster i Latin-Amerika

  Ifølge tall fra International Comparison Program (ICP) 2011 har statene i Latin-Amerika svært varierende velstandsnivå. Chile, Uruguay og Venezuela var landene med høyest prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i 2011.

  Artikkel
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Prisnedgang for olje og gass

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Klår vekst i industrien frå 1. til 2. kvartal

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

  Moderat nedgang i sysselsettingen

  faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikator

  Statistikk
 • Oljeøkonomier i verdenstoppen

  Selv om Midtøsten bare utgjør 4,5 prosent av verdensøkonomien, finner vi mange av de rikeste landene i verden i nettopp denne regionen.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Ny kartlegging av økonomisk levetid og verdifall for realkapital

  En spørreundersøkelse som SSB har gjennomført om levetid og verdifall viser stort spenn i hvor lang den forventede økonomiske levetiden er på ulike typer maskiner, kjøretøy, bygg og anlegg. For de fleste kapitaltyper synker verdien jevnt i løpet a...

  Artikkel
 • Norsk økonomi i moderat fart

  Norsk økonomi har nå vært inne i en moderat konjunkturnedgang i halvannet år, og den relativt beskjedne BNP-veksten ventes å fortsette til langt ut i 2015. Arbeidsledigheten har vært ganske stabil hittil i år, men vi regner med at den øker noe i t...

  Artikkel
 • Virkninger på norsk økonomi av et kraftig fall i oljeprisen

  Økonomiske analyser 3/2014

  Norsk økonomi er følsom for utviklingen i oljeprisen.

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 3/2014

  Norsk økonomi har nå vært inne i en moderat konjunkturnedgang i halvannet år.

  Artikkel
 • Internasjonal økonomi

  Økonomiske analyser 3/2014

  Veksten tok seg opp i verdensøkonomien i 2013.

  Artikkel