Økonomiske analyser, 6/2011

Faste priser og kjedingsavvik – hvorfor summerer ikke fastpristallene seg?

Publisert:

”De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til summen på grunn av kjedingsavvik.” Dette kan man lese i underteksten på flere av tabellene for nasjonalregnskapet i statistikkbanken, men hva betyr det? I denne artikkelen forsøker jeg å forklare hvorfor det er slik.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt