Notater 2018/08

Begreper, prinsipper, kilder og beregninger

Offentlig forvaltning i nasjonalregnskapet

Dette notatet gir en samlet oversikt over begreper, viktige beregningsprinsipper og hovedelementer i beregningsopplegget for offentlig forvaltning i nasjonalregnskapet.

Det forsøker å gi svar på spørsmål som mange brukere kan ha om offentlig forvaltning, som for eksempel:

  • Hva er forskjellen på begrepene offentlig forvaltning og offentlig sektor?
  • Hva er omfanget av offentlig forvaltning?
  • Hvordan beregnes sentrale størrelser?
  • Hvordan henger nasjonalregnskapstall for offentlig forvaltning sammen med andre kilder?
  • Hvordan måles pris- og volumvekst for offentlig forvaltning?
  • Notatet omtaler også noen endringer som ble gjennomført i definisjoner eller beregningsopplegg i samband med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet i 2014

For internt bruk utarbeides i tillegg en mer detaljert teknisk dokumentasjon av beregningsopplegget for offentlig forvaltning.

Om publikasjonen

Tittel

Offentlig forvaltning i nasjonalregnskapet. Begreper, prinsipper, kilder og beregninger

Ansvarlig

Trude Nygård Evensen

Serie og -nummer

Notater 2018/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9693-2

Antall sider

46

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt