Notater 2012/52

Dokumentasjon av beregningene i nasjonalregnskapet

Kulturell virksomhet, underholdning, fritidsaktiviteter og organisasjoner

Dette dokumentasjonsnotatet har til hensikt å vise en detaljert beskrivelse av produktene, kildene og metodene, samt resultatene av hovedrevisjonen 2011 for næringene som dekker kulturell virksomhet, underholdning, fritidsaktiviteter og organisasjoner. Dette gjelder totalt ni næringer, hvorav fem er markedsrettet og fire er ikke-markedsrettet. Produksjon, produktinnsats, lønnskostnader, investeringer samt prisindekser blir detaljert beskrevet for hver enkelt næring. I tillegg tar vi for oss eventuelle produksjonssubsidier- og skatter, anvendelse av produksjon og sysselsetting.

Bakgrunnen for hovedrevisjonen, som førte til publisering av nye tall i november 2011, har vært å innarbeide ny nærings- og produktklassifisering, hvor vi gikk fra SN2002 til SN2007. Den internasjonale produktklassifikasjonen (CPA) ble også endret i tråd med SN2007. Alle årlige og kvartalsvise tall har blitt beregnet etter den nye næringsstandarden og tallene har blitt revidert tilbake til 1970.

Næringene som dekker kulturell virksomhet, underholdning, fritidsaktiviteter og organisasjoner har vært gjenstand for omfattende reklassifiseringer som følge av den nye næringsstandarden. Videre har gjennomgangen av næringene medført at nye kilder og nytt beregningsopplegg har blitt innarbeidet. Revisjonene er i all hovedsak konsentrert rundt årene 2006-2007, mens for en av næringene, mer spesifikt Lotteri- og totalisatorspill, er tallene revidert tilbake til 2003.

Om publikasjonen

Tittel

Kulturell virksomhet, underholdning, fritidsaktiviteter og organisasjoner. Dokumentasjon av beregningene i nasjonalregnskapet

Ansvarlig

Nina Bruvik Westberg

Serie og -nummer

Notater 2012/52

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8450-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8449-6

Antall sider

41

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt