Notater 2004/42

Rapport fra prosjektgruppen

Kvalitetsarbeid knyttet til kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR)

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kvalitetsarbeid knyttet til kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Rapport fra prosjektgruppen

Ansvarlig

Trude Nygård Evensen

Serie og -nummer

Notater 2004/42

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for nasjonalregnskap

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

129

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt