Publikasjon

Notater 2004/42

Kvalitetsarbeid knyttet til kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR)

Rapport fra prosjektgruppen

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt