Økonomiske analyser, 5/2011

Hovedrevisjon av nasjonalregnskapet

Publisert:

SSB skal 22. november publisere tall fra en hovedrevisjon av nasjonalregnskapet. De reviderte tallene vil bli
tilpasset ny statistikk og den nye næringsstandarden SN2007. Revisjonen bidrar til bedre kvalitet og bedre
sammenliknbarhet med tall for andre land.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt