Notater 2012/62

Beregningene av næringene faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting i nasjonalregnskapet

Dette notatet har til hensikt å skissere beregningsmetodene for de fleste næringene innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting i det årlige nasjonalregnskapet. Beregningene for næringene foretas i Seksjon for nasjonalregnskap i Statistisk sentralbyrå. Det er tatt utgangspunkt i beregningene for 2009-årgangen, men det vil være lite avvik i beregningsopplegget fra år til år etter at den nye næringsstandarden kom i 2007.

I innledningen beskrives det hvilke næringer som er inkludert i notatet. I delen med bakgrunnsinformasjon om næringene, gis det kortfattet informasjon om bedriftsstrukturen i næringene, i tillegg til at det vises noen hovedstørrelser for næringene. I kapitlet med beregninger, veiledes leseren igjennom hovedprinsippene for beregningene til det årlige nasjonalregnskapet.

Om publikasjonen

Tittel

Beregningene av næringene faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting i nasjonalregnskapet

Ansvarlig

Kerstin Ståhlbrand Solholm

Serie og -nummer

Notater 2012/62

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8482-3

ISBN (trykt)

978-82-537-8481-6

Antall sider

17

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt