113658
113658
friartikkel
2013-05-15T17:26:00.000Z
no

Konsumgruppering i nasjonalregnskapet

Publisert:

Aggregert konsumgruppering

Detaljert konsumgruppering

Matvarer og alkolholfrie drikkevarer

Matvarer

 

Alkoholfrie drikkevarer

Alkoholdrikker og tobakk mv.

Alkoholdrikker

 

Tobakk og narkotika

Klær og skotøy

Klær

 

Skotøy

Bolig lys og brensel

Husleie (leietakere)

 

Beregnet husleie (selveiere)

 

Mindre reparasjoner i bolig

 

Andre varer og tjenester tilknyttet bolig (VAR mv.)

 

Elektrisitet og brensel

Møbler og husholdningsartikler mv.

Møbler, tepper mv.

 

Boligtekstiler

 

Husholdningsapparater

 

Kjøkkenutstyr, glass, dekketøy mv.

 

Verktøy og utstyr for hus og hage

 

Rengjøring og ettersyn i bolig

Helsepleie

Legemidler, helseartikler, briller mv.

 

Helsetjenester utenom institusjon

 

Sykehustjenester

Transport

Kjøp av egne transportmidler

 

Drift og vedlikehold av transportmidler

 

Transporttjenester

Post- og teletjenester

Posttjenester

 

Teleutstyr

 

Teletjenester

Kultur og fritid

Audiovisuelt utstyr

 

Andre varer, kultur og fritid

 

Annet utstyr, fritid og hage

 

Tjenester, kultur og fritid

 

Aviser, bøker og skrivemateriell

 

Pakketurer

Utdanning

Før- og grunnskoleutdannning

 

Videregående utdanning

 

Voksenopplæring og annen utdanning ellers

 

Høyere utdanning

Overnattings- og serveringstjenester

Restauranttjenester

 

Hotelltjenester

Andre varer og tjenester

Personlig pleie

 

Smykker, ur mv.

 

Barnehage- og omsorgstjenester

 

Forsikring

 

Finansielle tjenester utenom forsikring

 

Juridiske, forretningsmessige og andre personlige tjenester

Nordmenns konsum i utlandet

Nordmenns konsum i utlandet

Utlendingers konsum i Norge

Utlendingers konsum i Norge

Kontakt