Nasjonalregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09190: Makroøkonomiske hovedstørrelser. Ujustert og sesongjustert 1978K1 - 2024K1

Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 622
Kristian Gimming, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 613
Magnus Kvåle Helliesen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 617
16.05.2024 08:00
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2021-priser (mill. kr):
mill. kr
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Faste 2021-priser, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Prisindekser, sesongjustert (2021=100):
indeks
Volumendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Verdiendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
prosent
Volumendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
prosent
Prisendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Løpende priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Faste 2021-priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Faste 2021-priser, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Prisindekser, sesongjustert (2021=100):
Slutten av kvartalet
Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Verdiendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Slutten av kvartalet
Volumendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Slutten av kvartalet
Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Faste 2021-priser (mill. kr):
Faste priser
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
Faste priser
Faste 2021-priser, sesongjustert (mill. kr):
Faste priser
Prisindekser, sesongjustert (2021=100):
Faste priser
Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Faste priser
Verdiendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Faste priser
Volumendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Faste priser
Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Faste priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Løpende priser (mill. kr) , Faste 2021-priser (mill. kr) , Løpende priser, sesongjustert (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1978K1 , 1978K2 , 1978K3 ,

Valgt 1 av totalt 185

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner , ¬ Konsum i husholdninger , ¬¬ Varekonsum ,

Valgt 0 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ujusterte tall etter basisår (endelig årsregnskap) er foreløpige. Seriene i faste priser er kjeda volumtall fra basisåret og bakover, og fastpristall fra basisår og fremover. Additivitet i komponentene i volum forekommer kun f.o.m. basisår.