09174: Lønn, sysselsetting og produktivitet, etter næring 1970 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

næring

Totalt 51 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 50 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.05.2020
Kontakt
Kristian Gimming, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 613
kgi@ssb.no

Måleenhet
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Lønn. Prosentvis endring fra året før (prosent):
prosent
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader. Endring fra året før (prosent):
prosent
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige (1000 personer):
1000 personer
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
prosent
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1000 personer):
1000 personer
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
prosent
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige (1 000 årsverk):
1 000 årsverk
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
prosent
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
1 000 årsverk
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
prosent
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
mill. timeverk
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
prosent
Utførte timeverk for lønnstakere (mill. timeverk):
mill. timeverk
Utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
prosent
Lønn per utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
prosent
Lønnskostnader per utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
prosent
Produksjon per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
prosent
Bruttoprodukt per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
prosent
Referansetid
Lønn (mill. kr):
31.12.
Lønn. Prosentvis endring fra året før (prosent):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige (1000 personer):
31.12.
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1000 personer):
31.12.
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige (1 000 årsverk):
31.12.
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
31.12.
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
31.12.
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Utførte timeverk for lønnstakere (mill. timeverk):
31.12.
Utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Lønn per utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Lønnskostnader per utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Produksjon per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
31.12.
Bruttoprodukt per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
31.12.
Pristype
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1000 personer):
Faste priser
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
Faste priser
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
Faste priser
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
Faste priser
Produksjon per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
Faste priser
Bruttoprodukt per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
Faste priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall fra og med 2018 er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken