Vis innholdstyper

Treff (79)

Søkeresultat

 • Utenrikshandel med varer

  Redusert handelsoverskudd

  import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)

  Statistikk
 • Eksport av laks

  Noko auke i eksportpris for fersk laks

  oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laks

  Statistikk
 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

  Auke i internasjonale reservar

  valutastraumar, verdipapir, valutabehaldning

  Statistikk
 • Utanrikshandel med tenester

  Tenestehandelen med utlandet aukar

  import, eksport, ikkje-finansielle føretak, tenestetypar (for eksempel sjøtransport, petroleumstenester, forsking og utvikling), samhandel, næringsgrupper (for eksempel transport, forretningsmessig tenesteyting, bergverksdrift og utvinning)

  Statistikk
 • Utenlandsgjeld

  Tallene er oppdatert

  lånegjeld, bruttogjeld, gjeld

  Statistikk
 • Utenriksregnskap

  Overskudd på 319 milliarder kroner i 2013

  driftsbalanse, direkteinvesteringer, drifts- og kapitalregnskap, finansregnskap, investeringer i utlandet, utenlandske investeringer, transaksjoner, beholdninger, fordringer, gjeld, porteføljeinvesteringer, finansinvesteringer, omvurderinger, driftsbalansen overfor utlandet, rente- og stønadsbalansen, reinvestert fortjeneste, nettofordringer, import, eksport

  Statistikk
 • Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

  Auken i verdiane på eigedelar i utlandet held fram

  utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordeling

  Statistikk
 • Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

  Oppgang i bankoverføringer med utlandet

  valutaregisteret, valutaoverføringer, banktransaksjoner (for ikke-finansielle foretak og privatpersoner), inngående og utgående betalinger, landområder, næringshovedområder (for eksempel industri, kraft og vannforsyning, fiske)

  Statistikk
 • Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning

  Svakere vekst i direkteinvesteringene i utlandet

  FDI, utlandet, investeringer, beholdninger, eierkapital, lån, utbytte, renteavkastning

  Statistikk
 • Markant fall i våpeneksporten

  Verdien av norsk våpeneksport gikk ned med over 400 millioner i 2013, og endte på omtrent 2,1 milliarder kroner. Eksporten av våpen har falt sammenhengende siden 2008. Varegruppen våpen og våpendeler falt mest, med en nedgang på 580 millioner kroner.

  Artikkel
 • Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer

  Fjerde kvartal på rad med økte importpriser

  import, eksport, prisutvikling, volumutvikling, varegrupper (for eksempel matvarer, råvarer, brenselsstoffer), anvendelsesområder (for eksempel energivarer, byggevarer, konsumvarer)

  Statistikk
 • Ikke ski, men nettbrett i julegave?

  Under juletreet vil vi antagelig finne mange nettbrett, men færre spillkonsoller og ski enn i fjor. Juleribben vil ikke være så norsk som i 2012. Dessuten er fyrverkeriet og julepynten blitt dyrere.

  Artikkel
 • Porteføljeinvesteringer i utlandet

  Økte porteføljeinvesteringer overfor utlandet

  fordringer, verdipapirer, aksjer, obligasjoner

  Statistikk
 • Internasjonal investeringsposisjon

  Økning i både fordringer og gjeld overfor utlandet

  utlandet, fordringer, gjeld, nettofordringer, IIP, beholdninger overfor utlandet

  Statistikk
 • Statistisk årbok 2013

  Statistisk årbok Årg. 132

  Årboken presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Årets utgave er den 132. i rekken og innholder 479 tabeller og fi...

  Publikasjon