Notater 2009/37

Realinvesteringer og IKT-investeringer i nasjonalregnskapet

Dette notatet tar utgangspunkt i bruttoinvesteringer i fast realkapital i nasjonalregnskapet, og viser muligheten til å belyse investeringer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) på makronivå.

Om publikasjonen

Tittel

Realinvesteringer og IKT-investeringer i nasjonalregnskapet

Ansvarlig

Ingunn Sagelvmo

Serie og -nummer

Notater 2009/37

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

9

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt