Publikasjon

Notater 2009/37

Realinvesteringer og IKT-investeringer i nasjonalregnskapet

Innhold

Dette notatet tar utgangspunkt i bruttoinvesteringer i fast realkapital i nasjonalregnskapet, og viser muligheten til å belyse investeringer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) på makronivå.

Kontakt