Publikasjon

Notater 2007/06

Begreper og beregninger i nytt arbeidskraftregnskap

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt