Økonomiske analyser, 6/2012

Nasjonalregnskapet – et 60-årsjubileum

Publisert:

Det første norske nasjonalregnskapet etter moderne prinsipper ble utgitt av Statistisk sentralbyrå (SSB) i 1952. Arbeidet ble ledet av Odd Aukrust og var en del av hans doktorgradsarbeid. I 1952 kom også den første internasjonale standarden for nasjonalregnskap.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt