Publikasjon

Notater 2009/28

Bruttonasjonalprodukt etter næring og sluttanvendelse i historisk nasjonalregnskap

Beregninger for 1946-1969

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt