Statistikkområde: Virksomheter, foretak og regnskap

Hopp til søkeresultater

Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (128)

Søkeresultat

 • Føretak

  Tre av fire sysselsatt i aksjeselskap

  ansatte, sysselsatte, omsetning, foretaksstørrelse, foretak etter næring, organisasjonsformer (for eksempel aksjeselskap, enkeltpersonforetak, norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)), nyetableringer, eierskifte, nyregistreringer, høyvekstforetak, opphørte foretak, avganger, nedleggelser, nye foretak

  Statistikk
 • Enhetsregisteret og organisasjonsnummeret

  Notater 2015/34

  Innføring av organisasjonsnummer og etablering av Enhetsregisteret 1. mars 1995 gjorde innsamlingen av informasjon om landets virksomheter enklere, samordnet og mer effektiv å bruke.

  Publikasjon
 • Bruk av IKT i næringslivet

  Seks av ti føretak bruker sosiale nettverk

  informasjons- og kommunikasjonsteknologi, føretak, elektronisk kommunikasjon, internettbruk, websider, næringsfordelt IKT-bruk, netthandel, sikkerhetsløysingar

  Statistikk
 • Nøkkeltall for børsnoterte selskaper

  Opp fra et svakt kvartal

  resultatgrad, egenkapitalandel, drifstinntekter, driftsresultat, regnskap

  Statistikk
 • Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

  Økonomiske analyser 3/2015

  Hvordan påvirker en reduksjon i selskapsskatten fra dagens 28 prosent til 25 prosent, og tilsvarende økning i personskatten, velferden og investeringer?

  Artikkel
 • Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

  Meir omløpsmiddel i utlandet

  utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordeling

  Statistikk
 • Næringer på Svalbard

  Kulldriften bidrar mindre til omsetningen på Svalbard

  omsetning, offentlige tilskudd, investeringer, sysselsatte, lønnskostnader, gruvedrift, bedrifter

  Statistikk
 • Innovasjon i næringslivet

  Innovasjonsinvesteringer på nesten 60 milliarder

  innovasjonsaktivitet, innovative foretak, produkt-, prosess-, markeds- og organisasjonsinnovasjon, nyskaping, nye produkter og prosesser, innovasjonssamarbeid

  Statistikk
 • Prisindekser for næringslivstjenester

  Svak prisvekst for bedriftsrådgivning og juridiske tjenester

  prisutvikling, tjenesteprisindeks, juridisk tjenesteyting, regnskap og revisjon, bedriftsrådgiving, arkitektvirksomhet, bilutleie, arbeidskrafttjenester, rengjøringsvirksomhet

  Statistikk
 • Effect on firm performance of support from Innovation Norway

  Rapporter 2015/35

  Publikasjon
 • Opna konkursar

  Nedgang i talet på konkursar

  næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsår

  Statistikk
 • Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge

  Mer svensk og dansk eierskap

  verdiskaping, eierland, foretak etter næring, FATS (Foreign Afiliates Statistics), globalisering

  Statistikk
 • Aksjer og kapitalutdelinger

  Delte ut 331 milliarder kroner

  aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, aksjekapital, aksjeutbytte, overkurs, aksjer, aksjeeiere, aksjonærer, skjermingsfradrag

  Statistikk
 • Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

  Rapporter 2015/27

  Hvis den norske selskapsskatten blir redusert fra 28 til 25 prosent, vil dette kunne bidra til å bedre den samfunnsøkonomiske effektiviteten i den norske økonomien.

  Publikasjon
 • Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

  Økt egenkapital – lavere avkastning

  driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendeler

  Statistikk