Statistikkområde: Virksomheter, foretak og regnskap

Hopp til søkeresultater

Vis innholdstyper

Treff (122)

Søkeresultat

 • Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst

  30 prosent av foretakene overlevde fem år

  nyetableringer, sysselsatte, omsetning, foretaksstørrelse, foretak etter næring, organisasjonsformer (for eksempel aksjeselskap, enkeltpersonforetak, norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)), høyvekstforetak, gaseller

  Statistikk
 • Forskning og utvikling i næringslivet

  Stabil vekst i næringslivets FoU

  FoU-personale, FoU-årsverk, innkjøpt FoU, FoU-finansiering, FoU-tjenester

  Statistikk
 • Opna konkursar

  Fleire konkursar

  næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsår

  Statistikk
 • Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

  Verdiauke på norske eigedelar i utlandet

  utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordeling

  Statistikk
 • Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

  Svakere lønnsomhet

  driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendeler

  Statistikk
 • Føretak

  Aksjeselskapa viktigast for sysselsettinga

  ansatte, sysselsatte, omsetning, foretaksstørrelse, foretak etter næring, organisasjonsformer (for eksempel aksjeselskap, enkeltpersonforetak, norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)), nyetableringer, eierskifte, nyregistreringer, høyvekstforetak, opphørte foretak, avganger, nedleggelser, nye foretak

  Statistikk
 • Bruk av IKT i næringslivet

  Tre av ti føretak kjøper nettskytenester

  informasjons- og kommunikasjonsteknologi, føretak, elektronisk kommunikasjon, internettbruk, websider, næringsfordelt IKT-bruk, netthandel, sikkerhetsløysingar

  Statistikk
 • Eigarskap og roller i næringslivet

  Seks av ti aksjeselskap med ein aksjonær

  eigarar, aksjonærar, eigarstruktur, personleg eigde føretak, aksjeselskap, allmennaksjeselskap, enkeltpersonføretak, føretaksstorleik, føretak etter næring

  Statistikk
 • Nøkkeltall for børsnoterte selskaper

  Nedgang i driftsresultatet

  resultatgrad, egenkapitalandel, drifstinntekter, driftsresultat, regnskap

  Statistikk
 • Prisindekser for næringslivstjenester

  Høyere prisvekst for juridisk tjenesteyting

  prisutvikling, tjenesteprisindeks, juridisk tjenesteyting, regnskap og revisjon, bedriftsrådgiving, arkitektvirksomhet, bilutleie, arbeidskrafttjenester, rengjøringsvirksomhet

  Statistikk
 • Næringer på Svalbard

  Økt omsetning tross færre årsverk på Svalbard

  omsetning, offentlige tilskudd, investeringer, sysselsatte, lønnskostnader, gruvedrift, bedrifter

  Statistikk
 • Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge

  Flere foretak kontrolleres fra utlandet

  verdiskaping, eierland, foretak etter næring, FATS (Foreign Afiliates Statistics), globalisering

  Statistikk
 • Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

  Rapporter 2014/25

  I rapporten beskrives hvordan innvandrerandelen blant de ansatte i virksomhetene har utviklet seg over tid, og hvordan den varierer etter næring, sektor, virksomhetsstørrelse og fylke.

  Publikasjon
 • Aksjer og kapitalutdelinger

  Sterk økning i utbytte

  aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, aksjekapital, aksjeutbytte, overkurs, aksjer, aksjeeiere, aksjonærer, skjermingsfradrag

  Statistikk
 • Styre og leiing i aksjeselskap

  Menn styrer og leiar aksjeselskapa

  styrerepresentantar, styreverv, daglege leiarar, styreleiarar, aksjeselskap

  Statistikk