Statistikkområde: Virksomheter, foretak og regnskap

Hopp til søkeresultater

Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (125)

Søkeresultat

 • Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge

  Mer svensk og dansk eierskap

  verdiskaping, eierland, foretak etter næring, FATS (Foreign Afiliates Statistics), globalisering

  Statistikk
 • Aksjer og kapitalutdelinger

  Delte ut 331 milliarder kroner

  aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, aksjekapital, aksjeutbytte, overkurs, aksjer, aksjeeiere, aksjonærer, skjermingsfradrag

  Statistikk
 • Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

  Rapporter 2015/27

  Hvis den norske selskapsskatten blir redusert fra 28 til 25 prosent, vil dette kunne bidra til å bedre den samfunnsøkonomiske effektiviteten i den norske økonomien.

  Publikasjon
 • Innovasjon i næringslivet

  Halvparten av foretakene i næringslivet er innovative

  innovasjonsaktivitet, innovative foretak, produkt-, prosess-, markeds- og organisasjonsinnovasjon, nyskaping, nye produkter og prosesser, innovasjonssamarbeid

  Statistikk
 • Nøkkeltall for børsnoterte selskaper

  Underskudd for børsnoterte selskaper

  resultatgrad, egenkapitalandel, drifstinntekter, driftsresultat, regnskap

  Statistikk
 • Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

  Større gjeld til utlandet

  utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordeling

  Statistikk
 • Føretak

  16 148 nye føretak i 1. kvartal

  ansatte, sysselsatte, omsetning, foretaksstørrelse, foretak etter næring, organisasjonsformer (for eksempel aksjeselskap, enkeltpersonforetak, norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)), nyetableringer, eierskifte, nyregistreringer, høyvekstforetak, opphørte foretak, avganger, nedleggelser, nye foretak

  Statistikk
 • Prisindekser for næringslivstjenester

  Svakere prisvekst for flere næringslivstjenester

  prisutvikling, tjenesteprisindeks, juridisk tjenesteyting, regnskap og revisjon, bedriftsrådgiving, arkitektvirksomhet, bilutleie, arbeidskrafttjenester, rengjøringsvirksomhet

  Statistikk
 • Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

  Økt egenkapital – lavere avkastning

  driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendeler

  Statistikk
 • Opna konkursar

  Ørliten nedgang i talet på konkursar

  næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsår

  Statistikk
 • Skjemakommunikasjon i Altinn

  Notater 2015/19

  I selvadministrerte undersøkelser er både administrasjonen av skjemaene og selve skjemautfyllingen overlatt til oppgavegiveren. Foretak og virksomheter mottar normalt flere skjema fra SSB i løpet av et år og deltar gjerne i samme undersøkelse fler...

  Publikasjon
 • Styre og leiing i aksjeselskap

  Menn dominerer styra

  styrerepresentantar, styreverv, daglege leiarar, styreleiarar, aksjeselskap

  Statistikk
 • Selskapers inntekter og fradrag

  Kraftig nedgang i alminnelig inntekt

  næringsinntekter, skattepliktige inntekter, skatteposisjon, fradrag, selvangivelsesregnskap, saldoavskrivninger

  Statistikk
 • Forskning og utvikling i næringslivet

  Høyest FoU-vekst innen IKT, olje og gass

  FoU-personale, FoU-årsverk, innkjøpt FoU, FoU-finansiering, FoU-tjenester

  Statistikk
 • Virksomheter

  Nesten 550 000 virksomheter i Norge

  ansatte, virksomhetsstørrelse, virksomheter etter næring, bedrifter, bedriftsstørrelse og bedrifter etter næring

  Statistikk