Statistikkområde: Virksomheter, foretak og regnskap

Hopp til søkeresultater

Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (126)

Søkeresultat

 • Næringer på Svalbard

  Kulldriften bidrar mindre til omsetningen på Svalbard

  omsetning, offentlige tilskudd, investeringer, sysselsatte, lønnskostnader, gruvedrift, bedrifter

  Statistikk
 • Innovasjon i næringslivet

  Innovasjonsinvesteringer på nesten 60 milliarder

  innovasjonsaktivitet, innovative foretak, produkt-, prosess-, markeds- og organisasjonsinnovasjon, nyskaping, nye produkter og prosesser, innovasjonssamarbeid

  Statistikk
 • Prisindekser for næringslivstjenester

  Svak prisvekst for bedriftsrådgivning og juridiske tjenester

  prisutvikling, tjenesteprisindeks, juridisk tjenesteyting, regnskap og revisjon, bedriftsrådgiving, arkitektvirksomhet, bilutleie, arbeidskrafttjenester, rengjøringsvirksomhet

  Statistikk
 • Effect on firm performance of support from Innovation Norway

  Rapporter 2015/35

  Publikasjon
 • Føretak

  Fleire nye einskildpersonføretak

  ansatte, sysselsatte, omsetning, foretaksstørrelse, foretak etter næring, organisasjonsformer (for eksempel aksjeselskap, enkeltpersonforetak, norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)), nyetableringer, eierskifte, nyregistreringer, høyvekstforetak, opphørte foretak, avganger, nedleggelser, nye foretak

  Statistikk
 • Opna konkursar

  Nedgang i talet på konkursar

  næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsår

  Statistikk
 • Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge

  Mer svensk og dansk eierskap

  verdiskaping, eierland, foretak etter næring, FATS (Foreign Afiliates Statistics), globalisering

  Statistikk
 • Aksjer og kapitalutdelinger

  Delte ut 331 milliarder kroner

  aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, aksjekapital, aksjeutbytte, overkurs, aksjer, aksjeeiere, aksjonærer, skjermingsfradrag

  Statistikk
 • Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

  Rapporter 2015/27

  Hvis den norske selskapsskatten blir redusert fra 28 til 25 prosent, vil dette kunne bidra til å bedre den samfunnsøkonomiske effektiviteten i den norske økonomien.

  Publikasjon
 • Nøkkeltall for børsnoterte selskaper

  Underskudd for børsnoterte selskaper

  resultatgrad, egenkapitalandel, drifstinntekter, driftsresultat, regnskap

  Statistikk
 • Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

  Større gjeld til utlandet

  utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordeling

  Statistikk
 • Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

  Økt egenkapital – lavere avkastning

  driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendeler

  Statistikk
 • Skjemakommunikasjon i Altinn

  Notater 2015/19

  I selvadministrerte undersøkelser er både administrasjonen av skjemaene og selve skjemautfyllingen overlatt til oppgavegiveren. Foretak og virksomheter mottar normalt flere skjema fra SSB i løpet av et år og deltar gjerne i samme undersøkelse fler...

  Publikasjon
 • Styre og leiing i aksjeselskap

  Menn dominerer styra

  styrerepresentantar, styreverv, daglege leiarar, styreleiarar, aksjeselskap

  Statistikk
 • Selskapers inntekter og fradrag

  Kraftig nedgang i alminnelig inntekt

  næringsinntekter, skattepliktige inntekter, skatteposisjon, fradrag, selvangivelsesregnskap, saldoavskrivninger

  Statistikk