Statistikkområde: Virksomheter, foretak og regnskap

Hopp til søkeresultater

Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (129)

Søkeresultat

 • Føretak

  Uendra kjønnssamansetning i føretaka

  ansatte, sysselsatte, omsetning, foretaksstørrelse, foretak etter næring, organisasjonsformer (for eksempel aksjeselskap, enkeltpersonforetak, norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)), nyetableringer, eierskifte, nyregistreringer, høyvekstforetak, opphørte foretak, avganger, nedleggelser, nye foretak

  Statistikk
 • Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser

  Eiendeler på 147 milliarder i stiftelsene

  eiendeler, formålskapital, egenkapital, gjeld

  Statistikk
 • Prisindekser for næringslivstjenester

  Svak prisvekst for annonse og reklamevirksomhet

  prisutvikling, tjenesteprisindeks, juridisk tjenesteyting, regnskap og revisjon, bedriftsrådgiving, arkitektvirksomhet, bilutleie, arbeidskrafttjenester, rengjøringsvirksomhet

  Statistikk
 • Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

  Norske eigedelar i utlandet fortsatt opp

  utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordeling

  Statistikk
 • Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst

  Tre av ti foretak overlevde i fem år

  nyetableringer, sysselsatte, omsetning, foretaksstørrelse, foretak etter næring, organisasjonsformer (for eksempel aksjeselskap, enkeltpersonforetak, norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)), høyvekstforetak, gaseller

  Statistikk
 • Opna konkursar

  Stadig færre konkursar

  næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsår

  Statistikk
 • Forskning og utvikling i næringslivet

  Høy FoU-aktivitet i næringslivet

  FoU-personale, FoU-årsverk, innkjøpt FoU, FoU-finansiering, FoU-tjenester

  Statistikk
 • 20-års jubilant med suksess

  Samfunnsspeilet 3/2015

  Innføring av organisasjonsnummer og etablering av Enhets­registeret i 1995 gjorde innsamlingen av informasjon om næringslivet enklere. Ordningen vakte internasjonal oppmerksomhet og har dannet mal for tilsvarende arbeid utenlands.

  Artikkel
 • Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

  Stabil lønnsomhet i Fastlands-Norge

  driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendeler

  Statistikk
 • Enhetsregisteret og organisasjonsnummeret

  Notater 2015/34

  Innføring av organisasjonsnummer og etablering av Enhetsregisteret 1. mars 1995 gjorde innsamlingen av informasjon om landets virksomheter enklere, samordnet og mer effektiv å bruke.

  Publikasjon
 • Bruk av IKT i næringslivet

  Seks av ti føretak bruker sosiale nettverk

  informasjons- og kommunikasjonsteknologi, føretak, elektronisk kommunikasjon, internettbruk, websider, næringsfordelt IKT-bruk, netthandel, sikkerhetsløysingar

  Statistikk
 • Nøkkeltall for børsnoterte selskaper

  Opp fra et svakt kvartal

  resultatgrad, egenkapitalandel, drifstinntekter, driftsresultat, regnskap

  Statistikk
 • Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

  Økonomiske analyser 3/2015

  Hvordan påvirker en reduksjon i selskapsskatten fra dagens 28 prosent til 25 prosent, og tilsvarende økning i personskatten, velferden og investeringer?

  Artikkel
 • Innovasjon i næringslivet

  Innovasjonsinvesteringer på nesten 60 milliarder

  innovasjonsaktivitet, innovative foretak, produkt-, prosess-, markeds- og organisasjonsinnovasjon, nyskaping, nye produkter og prosesser, innovasjonssamarbeid

  Statistikk
 • Næringer på Svalbard

  Kulldriften bidrar mindre til omsetningen på Svalbard

  omsetning, offentlige tilskudd, investeringer, sysselsatte, lønnskostnader, gruvedrift, bedrifter

  Statistikk