Statistikkområde: Virksomheter, foretak og regnskap

Hopp til søkeresultater

Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (124)

Søkeresultat

 • Føretak

  16 148 nye føretak i 1. kvartal

  ansatte, sysselsatte, omsetning, foretaksstørrelse, foretak etter næring, organisasjonsformer (for eksempel aksjeselskap, enkeltpersonforetak, norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)), nyetableringer, eierskifte, nyregistreringer, høyvekstforetak, opphørte foretak, avganger, nedleggelser, nye foretak

  Statistikk
 • Prisindekser for næringslivstjenester

  Svakere prisvekst for flere næringslivstjenester

  prisutvikling, tjenesteprisindeks, juridisk tjenesteyting, regnskap og revisjon, bedriftsrådgiving, arkitektvirksomhet, bilutleie, arbeidskrafttjenester, rengjøringsvirksomhet

  Statistikk
 • Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

  Økt egenkapital – lavere avkastning

  driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendeler

  Statistikk
 • Opna konkursar

  Ørliten nedgang i talet på konkursar

  næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsår

  Statistikk
 • Skjemakommunikasjon i Altinn

  Notater 2015/19

  I selvadministrerte undersøkelser er både administrasjonen av skjemaene og selve skjemautfyllingen overlatt til oppgavegiveren. Foretak og virksomheter mottar normalt flere skjema fra SSB i løpet av et år og deltar gjerne i samme undersøkelse fler...

  Publikasjon
 • Styre og leiing i aksjeselskap

  Menn dominerer styra

  styrerepresentantar, styreverv, daglege leiarar, styreleiarar, aksjeselskap

  Statistikk
 • Selskapers inntekter og fradrag

  Kraftig nedgang i alminnelig inntekt

  næringsinntekter, skattepliktige inntekter, skatteposisjon, fradrag, selvangivelsesregnskap, saldoavskrivninger

  Statistikk
 • Nøkkeltall for børsnoterte selskaper

  Svakere lønnsomhet for børsnoterte selskaper

  resultatgrad, egenkapitalandel, drifstinntekter, driftsresultat, regnskap

  Statistikk
 • Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

  Meir gjeld til utlandet

  utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordeling

  Statistikk
 • Forskning og utvikling i næringslivet

  Høyest FoU-vekst innen IKT, olje og gass

  FoU-personale, FoU-årsverk, innkjøpt FoU, FoU-finansiering, FoU-tjenester

  Statistikk
 • Virksomheter

  Nesten 550 000 virksomheter i Norge

  ansatte, virksomhetsstørrelse, virksomheter etter næring, bedrifter, bedriftsstørrelse og bedrifter etter næring

  Statistikk
 • Skatt for selskaper

  Én av fem skattekroner forsvant

  skattepliktige inntekter, skattepliktig formue, utlignet skatt, selskapsskatt etter næring, etterskuddspliktige, skatteposisjon, skattearter (for eksempel inntektsskatt, formuesskatt, naturressursskatt), oljeutvinningsselskaper, kraftforetak, skipsaksjeselskaper, landbasert virksomhet

  Statistikk
 • Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser

  Kraftig vekst i eiendeler til norske stiftelser

  eiendeler, formålskapital, egenkapital, gjeld

  Statistikk
 • Etablerere i næringslivet

  En av fem etablerere av aksjeselskap var kvinner

  gründere, overlevelse, vekst

  Statistikk
 • FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak

  Rapporter 2014/35

  Foretak som kontrolleres fra utlandet har i gjennomsnitt mer FoU enn norskkontrollerte foretak. Det var 15 prosent utenlandskontrollerte foretak i 2012, og de sto for nesten en tredjedel av næringslivets FoU-kostnader.

  Publikasjon