Nasjonalregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09175: Lønn og sysselsetting, etter næring. Ujustert og sesongjustert 1995K1 - 2024K1

Kristian Gimming, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 613
Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 622
16.05.2024 08:00
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Lønn. Prosentvis endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Lønn, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Lønn, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
prosent
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Lønnskostnader, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
prosent
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
prosent
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige (1 000 årsverk):
1 000 årsverk
Årsverk, heltidsekvivalenter. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
1 000 årsverk
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
mill. timeverk
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (mill. timeverk):
mill. timeverk
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
prosent
Utførte timeverk, for lønnstakere (mill. timeverk):
mill. timeverk
Utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Lønn (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Lønn. Prosentvis endring fra samme periode året før (prosent):
31.12.
Lønn, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Lønn, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Slutten av kvartalet
Lønnskostnader (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Lønnskostnader. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Lønnskostnader, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Lønnskostnader, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige (1 000 personer):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (1 000 personer):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1 000 personer):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige (1 000 årsverk):
Slutten av kvartalet
Årsverk, heltidsekvivalenter. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
Slutten av kvartalet
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (mill. timeverk):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk, for lønnstakere (mill. timeverk):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1 000 personer):
Faste priser
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Faste priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lønn (mill. kr) , Lønn. Prosentvis endring fra samme periode året før (prosent) , Lønn, sesongjustert (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 24

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995K1 , 1995K2 , 1995K3 ,

Valgt 1 av totalt 117

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt for næringer , Jordbruk og skogbruk , Fiske, fangst og akvakultur ,

Valgt 0 av totalt 51

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ujusterte tall etter basisår (endelig årsregnskap) er foreløpige.