Lřnnsindeks, kvartalsvis

 Tidligere Ukens statistikk
4 kv 1998:  Stor auke i timefortenesta  (99/16)
3 kv 1998:  Stor auke i timefortenesta  (99/03)
2 kv 1998:  Auka timeforteneste  (98/42)
1 kv 1998:  Auka timeforteneste  (98/28-29)
4 kv 1997:  Auka timeforteneste  (98/15-16)
3 kv 1997:  Řkt timefortjeneste  (98/03)
2 kv 1996:  Řkt timelřnn for industriarbeidere  (96/41)