Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

 Tidligere Ukens statistikk
4 kv 1998:  Fortsatt vekst i sysselsettingen blant innvandrere  (99/21)
1 kv 1999:  Fire gonger så høg arbeidsløyse for ikkje-vestlege innvandrarar  (99/19)
4 kv 1998:  Færre arbeidslause innvandrarar  (99/07)
3 kv 1998:  Ein av tre på tiltak er innvandrar  (98/48)
1 jan 1998:  Stadig flere svensker i Norge  (98/45)
2 kv 1998:  Nedgang i arbeidsløysa for innvandrarar  (98/39)
1996:  Yrkesinntekt har størst betydning for innvandrerne  (98/38)
1998:  Yngre kvinner fra Oslo med høy utdanning mest innvandrervennlig  (98/38)
1 kv 1998:  Færre arbeidslause innvandrarar  (98/21)
4 kv 1997:  Flere innvandrere i jobb  (98/20)
Innvandrere får mer sosialhjelp  (98/15-16)
4 kv 1997:  Markert nedgang i ledigheten blant innvandrere  (98/08)
3 kv 1997:  Nedgang i ledigheten for innvandrere  (97/47)
1997:  Uendret holdning til innvandrere  (97/43)
Flyktningbarn mottar oftest hjelp fra barnevernet  (97/38)
2 kv 1997:  Ledigheten blant innvandrere under 10 prosent  (97/35)
1994:  Innvandrere blir mer selvhjulpne med økt botid  (97/35)
1 jan 1997:  Mange nye svenske innvandrere  (97/34)
4 kv 1996:  Flere innvandrere har jobb  (97/23)
1 kv 1997:  Nedgang i ledigheten blant innvandrere  (97/19)
4 kv 1996:  Størst nedgang i ledigheten blant inn-vandrere fra Sør- og Mellom-Amerika  (97/08)
1996:  Færre enn antatt opplever diskriminering  (97/07)
Nov 1993:  Få arbeidsledige asiater kommer i jobb i løpet av et år  (96/51-52)
3 kv 1996:  Nedgang i ledigheten blant innvandrere  (96/50)
1 jan 1996:  Flere med norsk bakgrunn enn tidligere antatt  (96/48)
1 jan 1996:  Innvandrerne står for halve folketilveksten  (96/48)
2 kv 1996:  Svak nedgang i ledigheten blant innvandrere  (96/43)
4 kv 1995:  Vekst i sysselsettingen blant innvandrere  (96/35)
1 kv 1996:  Nedgang i ledigheten blant innvandrere  (96/24)
4 kv 1995:  Nedgang i ledigheten blant innvandrere fra den tredje verden  (96/08)
Svak privatøkonomi årsak til bokonsentrasjon  (96/05)
1 jan 1995:  Innvandrerbefolkningen er på 220 000  (96/01)