Skattestatistikk for personer

 Tidligere Ukens statistikk
1997:  Er aksjar snart allemannseige?  (99/12)
1 kv 1999, frebels:  Kraftig auke i fortenesta ved aksjesal  (98/50)
1996:  Tenestepensjon stadig viktigare  (98/23)
1996:  Flere sparer i aksjefond  (98/12)
1 kv 1998, forelpig:  Bde gjelda og formuen kte  (97/50)
1995:  Lgare renter gav inntektsnedgang for minstepensjonistar  (97/23)
1995:  Frre med fradrag for egen pensjonsforsikring  (97/12)
1 kv 1997, forelpig:  Fortsatt kning i utbetalt aksjeutbytte  (96/50)
1994:  Pensjonistene fikk mindre renteinntekter  (96/48)

Se ogs tidligere publisert:
Sjlvmeldingsstatistikk for folketrygdpensjonistar (fram til 02.03.2000)
Skattestatistikk for personer, skatteoppgjret (fram til 27.10.2009)