Lønnsstatistikk, industri og privat bygg- og anleggsvirksomhet, virksomheter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon

 Tidligere Ukens statistikk
4 kv 1998:  Stor auke i timefortenesta  (99/16)
3 kv 1998:  Stor auke i timefortenesta  (99/03)
2 kv 1998:  Auka timeforteneste  (98/42)