Fritid, levekårsundersøkelse

 Tidligere Ukens statistikk
1997:  Flere eier sin bolig  (99/09)
1997:  Halvparten av alle voksne mosjonerer regelmessig  (99/08)
1997:  Ett av fem voldstilfeller skjer i hjemmet  (99/07)
1997:  Åtte av ti eier boligen  (98/23)
1997:  Menn mest aktive i idrettsarbeid  (98/23)
1997:  Unge kvinner mer utsatt for vold  (98/23)