Skatterekneskapsstatistikk

 Tidligere Ukens statistikk
Des 1998:  Lavere veksttakt i skatteinngangen  (99/04)
1997:  Strst skatteinngang per innbygger i Bykle  (98/25)
Des 1997:  Skatteinntektene kte med 32 milliarder  (98/04)
1996:  Skatt etter arbeidsgiveravgiftssone  (97/12)
Des 1996:  Over 10 prosent vekst i skatteinntektene  (97/04)
Des 1995:  Null skattevekst i kommunene  (96/04)