Nasjonalregnskap, ĺrlig

 Tidligere Ukens statistikk
1 kv 1999:  Řkt konsum og lavere investeringer  (99/22)
4 kv 1998:  Svak oppjustering av BNP-veksten i 1998  (99/17)
4 kv 1998:  Svakere vekst i norsk řkonomi  (99/05)
3 kv 1998:  Svakere utenriksřkonomi bremser BNP-veksten  (98/49)
1994/1995:  Řkt turistkonsum i Norge  (98/36)
2 kv 1998:  Dempet vekst i bruttonasjonalproduktet  (98/36)
1997:  Reviderte tall for 1997  (98/25)
1995-1997:  Oppgang for reiselivsnćringene  (98/25)
1 kv 1998:  Svakere utenriksřkonomi  (98/24)
1993:  Hřgast bruttoregionalprodukt i Oslo og Rogaland  (98/22)
1995-1997:  Hřy sparing i husholdningene  (98/19)
1995-1997:  Moderate revisjoner av BNP-veksten  (98/18)
1997:  Reallřnnen řkte med 2 prosent i fjor  (98/07)
4 kv 1997:  Sterkere produksjonsvekst i Fastlands-Norge enn tidligere antatt  (98/06)
1991-1994:  Mindre utslipp fra transportsektoren  (97/51-52)
3 kv 1997:  Dempet konsumvekst i husholdningene i 3. kvartal  (97/49)
2 kv 1997:  Fortsatt konsumvekst i husholdningene  (97/36)
1995/1996:  Disponibel inntekt řkte med 85 milliarder i fjor  (97/27)
1 kv 1997:  Lĺgare varekonsum i hushalda  (97/23)
1995-1996:  Husholdningenes sparerate uendret de to siste ĺrene  (97/20)
1995-1996:  Sterkere BNP-vekst enn tidligere antatt  (97/19)
1978-1994:  Nye tall for kapitalslit  (97/18)
4 kv 1996:  BNP passerte 1 000 milliarder kroner  (97/06)
1980-1988:  2,6 prosent i gjennomsnittlig BNP-vekst  (97/06)
3 kv 1996:  Sterk eksportvekst  (96/49)
2 kv 1996:  Sterk vekst i oljevirksomheten  (96/36)
1 kv 1996:  Vekst i utenriksřkonomien og husholdningenes konsum  (96/23)
1993-1995:  Positiv inntektsutvikling for foretak og husholdninger  (96/20)
1993-1995:  Brutto disponibel inntekt řkte med 60 milliarder i fjor  (96/19)
1993-1995:  Lavere BNP-vekst i 1995 enn tidligere antatt  (96/18)
4 kv 1995:  Lavere vekst i husholdningenes konsum  (96/06)