Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

 Tidligere Ukens statistikk
1998, forelpig:  Uendret CO2-utslipp tross lavere oljeproduksjon  (99/11)
1996/1997:  Store utslipp fra utenlandske skip  (99/01)
1997:  Fortsatt vekst i CO2-utslippene  (98/12)
1994:  Norge p utslippstoppen i Europa  (97/18)
1996:  Hye strmpriser gav rekordhye CO2-utslipp i 1996  (97/12)
1995:  Hyere utslipp til luft enn tidligere beregnet  (97/03)
1993:  Fiskefarty med hye utslipp  (96/11)
1995:  Norge fremdeles langt unna sine miljml  (96/11)