Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper

 Tidligere Ukens statistikk
1997:  Strst inntektsvekst for smbarnsfamiliane  (99/18)
1996:  25 000 kroner mer til smbarnsfamiliene  (98/18)
Noe strre inntektsulikhet det siste tiret  (97/35)
1995, forelpig:  Vi skylder 304 000 kroner  (97/17)
1994:  Barnefamiliene fikk bedre rd  (96/11)

Se ogs tidligere publisert:
Inntektsstatistikk for personer og familier (fram til 15.06.2006)