Elektrisk kraft, kvartalsvise priser

 Tidligere Ukens statistikk
1 kv 1999:  Strmprisene svinger  (99/13-14)
4 kv 1998:  Mindre prisforskjeller p elkraft  (99/01)
3 kv 1998:  Mindre forskjeller i kraftpriser til husholdningene  (98/39)
1 jul 1998:  Lavere priser p kraft til industrien  (98/35)
2 kv 1998:  Lavere kraftpriser til husholdningene  (98/27)
15 feb 1998:  Ny prisstatistikk for elkraft  (98/14)
15 feb 1998:  Kraftprisene til husholdninger varierer kraftig  (98/14)
1 jan 1998:  Dyrere kraft til industrien siste halvr  (98/09)
1 jul 1997:  Reduserte kraftpriser til industrien  (97/35)
1 jan 1997:  Lavere kraftpriser i nye kontrakter til industrien  (97/09)
1 jul 1996:  Kraftig prisoppgang i nye strmkontrakter til industrien  (96/40)
1 jan 1996:  Nedgang i priser p elektrisitet til industrien  (96/09)