Straffereaksjoner

 Tidligere Ukens statistikk
1996:  388 forelegg hver dag  (97/46)
1996:  Stadig flere forbrytelser avgjres med forelegg  (97/44)
1995:  Stadig flere voksne blant straffede  (96/51-52)