429887
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
429887
statistikk
2020-11-26T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
true

Straffereaksjoner

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

61 670

straffereaksjoner (unntatt forenklet forelegg) registrert i 2019

Straffereaksjoner etter type reaksjon, og straffede personer. Antall
2019
Straffereaksjoner i alt278 620
Forenklet forelegg216 950
Straffereaksjoner unntatt forenklet forelegg61 670
Betinget påtaleunnlatelse4 188
Forelegg40 654
Bot ved dom alene1 581
Samfunnsstraff1 882
Betinget fengsel4 599
Ubetinget fengsel8 628
Særreaksjon eller annen type reaksjon138
Straffede personer i alt250 847

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2019
 
Alle typer reaksjoner278 6205 00323 4847125 4651 02115 4538 069218 1431 270
Betinget påtaleunnlatelse4 188951176116599571 22952446868
Forenklet forelegg216 950019 96100000196 9890
Forelegg40 6543 1581 5974831 4962877 4806 44118 5841 128
Bot ved dom1 5815036211101518234778535
Samfunnsstraff1 8821163281552631547592591
¬ Samfunnsstraff alene1 704943211551331424522531
¬ Samfunnsstraff og annen1782270130123760
Betinget fengsel4 599167390365111002 62116659315
¬ Betinget fengsel alene1 403103267273937139989459
¬ Betinget fengsel og bot3 196641239118292 222775486
Ubetinget fengsel8 628557993332 1365003 39353046422
¬ Ubetinget fengsel alene5 189329821271 7664151 00041140317
¬ Ubetinget og betinget fengsel8071171046235811995465
¬ Ubetinget fengsel og annen2 63211168013542 19465550
Særreaksjon eller annen type reaksjon13843887311211
¬ Forvaring13002560000
¬ Tvunget psykisk helsevern453043800000
¬ Tvungen omsorg1000010000
¬ Annen type reaksjon7913244241211

Tabell 2 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
2019
Alle lovbruddstyper278 6204 188216 95040 6541 5811 8824 5998 628138
 
¬ Eiendomstyveri5 00395103 158501161675574
¬¬ Tyveri, i alt4 99295003 150481161675574
¬¬¬ Mindre tyveri2 74478901 931240000
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 66175801 879240000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri833105200000
¬¬¬ Tyveri1 70512101 1682349952490
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 009630796151837800
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet26422014131315700
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig140150691918280
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig631103306670
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig1110400240
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig6630321310170
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy893041049320
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel798047122190
¬¬¬¬ Tyveri fra person123100743313200
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale42103010460
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)500400100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1320510140
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1100501320
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)52703012480
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri100000100
¬¬¬ Grovt tyveri37212027049352454
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted630011062440
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet64302057470
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig1926012032211183
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig150408022131003
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig27103066110
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig1510104270
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy1100203240
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person42300033321
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)500000140
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)100000010
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)600001041
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted30300022230
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri000000000
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy1712802411837630
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1262301601525470
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped2210512580
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy2340301780
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel1110820000
¬ Annet vinningslovbrudd23 48417619 9611 597363283909933
¬¬ Heleri og hvitvasking285300102417251061
¬¬¬ Heleri, i alt25329010041319871
¬¬¬¬ Heleri2242901004819631
¬¬¬¬ Grovt heleri29000050240
¬¬¬ Hvitvasking, i alt31102046180
¬¬¬¬ Hvitvasking1410203530
¬¬¬¬ Grov hvitvasking17000011150
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking100000010
¬¬ Bedrageri, i alt1 40676025182672545500
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende9714063441020
¬¬¬ Bedrageri83256018831772131950
¬¬¬ Grovt bedrageri477600186313530
¬¬ Underslag, i alt2161207502734662
¬¬¬ Underslag130120750112192
¬¬¬ Grovt underslag8600001613570
¬¬ Økonomisk utroskap45000015390
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel600000150
¬¬ Regnskapsovertredelse43939027971034700
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd13001002100
¬¬ Skatt og avgift2131301116219620
¬¬¬ Skattesvik420018209130
¬¬¬ Grovt skattesvik40001006330
¬¬¬ Annet, skatt og avgift13113092424160
¬¬ Tolloven20 812619 96174010412790
¬¬¬ Smugling20 617319 961570839630
¬¬¬ Annet, tolloven19530170213160
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd49003810460
¬ Eiendomsskade7121160483211536338
¬¬ Skadeverk, i alt6991140483211536282
¬¬¬ Mindre skadeverk1072807720000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning611204810000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)16401200000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk301201710000
¬¬¬ Skadeverk54183039819822110
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning28348021184750
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel174170131741140
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk841805640420
¬¬¬ Grovt skadeverk513080714172
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning32201078122
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1510500540
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk400200110
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1320000056
¬ Vold og mishandling5 46559901 4961105265112 13687
¬¬ Voldslovbrudd3 88038501 065613723241 61261
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 16035801 056611201713886
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse1 90935601 05261801502082
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse251204040211804
¬¬¬ Kroppsskade, i alt6127030561850820
¬¬¬¬ Kroppsskade419703044163445
¬¬¬¬ Grov kroppsskade193000012216415
¬¬¬ Drap220000001111
¬¬¬ Drap, forsøk360000001917
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død450020110320
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade36001019250
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død900100170
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt21660003081711
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner18060003081351
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner36000000360
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann719110401531054406
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd7030001212430
¬¬ Trusler, i alt74585013513901232972
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)341730127122542611
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)24100020210
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann351702062712081
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler29406111070
¬¬ Ran og utpressing2157000481212424
¬¬¬ Ran134500037107012
¬¬¬ Grovt ran720000924912
¬¬¬ Utpressing920002050
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000
¬¬ Tvang12000002100
¬¬ Frihetsberøvelse1320000650
¬¬ Omsorgs- og familieforhold1670011250
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse5751130296351542740
¬¬ Menneskehandel500000050
¬¬ Terror og terrorrelatert handling400000040
¬¬ Annen vold og mishandling000000000
¬ Seksuallovbrudd1 021570287153110050031
¬¬ Voldtekt, i alt24410009819927
¬¬¬ Voldtekt22210008818025
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år1261000689219
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder96000020886
¬¬¬ Grov voldtekt22000010192
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)1100001082
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder11000000110
¬¬ Voldtekt, forsøk600000051
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold14000001130
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år91100058770
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående310000020
¬¬ Seksuell handling106100251514510
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år58201047440
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke48802411770
¬¬ Seksuelt krenkende atferd182180139806110
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)771405010660
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder105408970050
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd375260123612631423
¬ Rusmiddellovbrudd15 4531 22907 4801825472 6213 3931
¬¬ Narkotikalovbrudd10 1051 15306 0991374908291 3961
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven4 82491703 828720430
¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 90168002 180390200
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 92323701 648330230
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt5 28123602 271654908251 3931
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven4 68623602 271654067619470
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven595000084644461
¬¬ Doping3059023441312330
¬¬¬ Doping, legemiddelloven59205610000
¬¬¬ Doping, straffeloven2467017831312330
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 68923085836421 7741 9560
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 48123072334411 7291 9310
¬¬¬ Promillekjøring, annet208001352145250
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt26636021422480
¬¬¬ Alkohollovovertredelse25936021421420
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse700001060
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd88807530200
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 06952406 441347591665302
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 25228203 6921351439900
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 2375702 110640420
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet83216080790000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus704120663250220
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse701290640300200
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning2 01522501 582711435880
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted60247043832822550
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd837110065226613300
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning576680492130030
¬¬ Myndighetskrenkelse2 99913702 32418522512782
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 55912002 1331764191061
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann580410496430000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann371250326200000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann209160170230000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 9797901 6371334191061
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet17823014780000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud1991701401017240
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 3293101 1961020000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring220401491306480
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning53405036341
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage10470811627441
¬¬¬¬ Uriktig forklaring7260411323241
¬¬¬¬ Uriktig anklage32104034200
¬¬¬ Utlendingslovgivning270801284141250
¬¬¬¬ Innreiseforbud1080000001080
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold600001140
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning15680128403130
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet19101440000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse47104101130
¬¬ Integritetskrenkelse81810504252723761620
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse5394902721514511380
¬¬¬¬ Dokumentfalsk4693202401312461260
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk37015019446401110
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet9917046966150
¬¬¬¬ Pengefalsk500101030
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)501502121470
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)2080900120
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)30701221350
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse15201000120
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold2144801158915190
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1974101098812190
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1770601300
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred14201010010
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering2530820930
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse26302010110
¬ Trafikkovertredelse218 143468196 98918 5847852595934641
¬¬ Veitrafikkovertredelse216 553459195 64318 3557822595914631
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 02013003 608777771210
¬¬¬ Ulovlig hastighet177 02154169 4116 2443422394492811
¬¬¬ Personskade9972609033602840
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse34 51524926 2327 6003271337570
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning1 59091 34622930210
¬ Annet lovbrudd1 2706801 12835115221
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 0936009792618181
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd200200000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd437140412100100
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd6544605651617181
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning91208630000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning86606360740

Tabell 3 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2019
Alle typer reaksjoner
I alt278 620278 0374 21315 80621 57727 93556 20159 00850 42942 868583
Begge kjønn268 297268 2974 21015 64321 03927 00554 08956 62648 27441 4110
Menn205 805205 8053 45412 46216 68120 90941 59741 86936 45932 3740
Kvinner62 49262 4927563 1814 3586 09612 49214 75711 8159 0370
Uoppgitt kjønn10 3239 74031635389302 1122 3822 1551 457583
Betinget påtaleunnlatelse
I alt4 1884 1832 0624622482154233751982005
Begge kjønn4 1834 1832 0624622482154233751982000
Menn3 1523 1521 5943561921493072791411340
Kvinner1 0311 03146810656661169657660
Uoppgitt kjønn50000000005
Forenklet forelegg
I alt216 950216 9115898 69313 81719 82443 27948 84443 48438 38139
Begge kjønn207 171207 1715868 53013 27918 89441 16746 46241 32936 9240
Menn154 041154 0415006 3339 93413 93030 54933 46130 61428 7200
Kvinner53 13053 130862 1973 3454 96410 61813 00110 7158 2040
Uoppgitt kjønn9 7799 74031635389302 1122 3822 1551 45739
Forelegg
I alt40 65440 1271 0935 0265 2805 4588 3076 6394 8663 458527
Begge kjønn40 12740 1271 0935 0265 2805 4588 3076 6394 8663 4580
Menn34 03934 0399494 3174 5684 6937 1015 4774 1292 8050
Kvinner6 0886 0881447097127651 2061 1627376530
Uoppgitt kjønn527000000000527
Bot ved dom
I alt1 5811 5692014817220134033022613212
Begge kjønn1 5691 569201481722013403302261320
Menn1 3931 393191321531843042782031200
Kvinner1761761161917365223120
Uoppgitt kjønn1200000000012
Samfunnsstraff
I alt1 8821 882120295312291461262111300
Begge kjønn1 8821 882120295312291461262111300
Menn1 5531 55310925726323036521589250
Kvinner3293291138496196472250
Uoppgitt kjønn00000000000
Betinget fengsel
I alt4 5994 5992285095996211 0417815282920
Begge kjønn4 5994 5992285095996211 0417815282920
Menn3 8263 8261854455195258686294182370
Kvinner77377343648096173152110550
Uoppgitt kjønn00000000000
Ubetinget fengsel
I alt8 6288 628266691 1381 3192 3311 7641 0083730
Begge kjønn8 6288 628266691 1381 3192 3311 7641 0083730
Menn7 6767 676246181 0441 1932 0861 5218593310
Kvinner95295225194126245243149420
Uoppgitt kjønn00000000000
Særreaksjon eller annen type reaksjon
I alt1381387541161913820
Begge kjønn1381387541161913820
Menn12512574485179620
Kvinner1313103124200
Uoppgitt kjønn00000000000

Tabell 4 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
2019
Alle lovbruddsgrupper
I alt278 6204 188216 95040 6541 5811 8824 5998 628138
Alle aldre 15 år og over278 0374 183216 91140 1271 5691 8824 5998 628138
15-17 år4 2132 0625891 093201202282675
18-20 år15 8064628 6935 0261482955096694
21-24 år21 57724813 8175 2801723125991 13811
25-29 år27 93521519 8245 4582012916211 3196
30-39 år56 20142343 2798 3073404611 0412 33119
40-49 år59 00837548 8446 6393302627811 76413
50-59 år50 42919843 4844 8662261115281 0088
60 år og over42 86820038 3813 458132302923732
Uoppgitt alder583539527120000
¬ Eiendomstyveri
I alt5 00395103 158501161675574
Alle aldre 15 år og over5 00395103 158501161675574
15-17 år639547073071101
18-20 år37569023931820260
21-24 år42535028011920700
25-29 år56337038171524972
30-39 år1 1308607551730471941
40-49 år9396206771123311350
50-59 år5915804749313340
60 år og over34157027921110
Uoppgitt alder000000000
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt23 48417619 9611 597363283909933
Alle aldre 15 år og over23 46117619 9451 591353283909933
15-17 år11835552201401
18-20 år64395296001121121
21-24 år1 247899811823136540
25-29 år2 121211 669186360641180
30-39 år5 111364 094433111131093150
40-49 år5 311404 4163991273872831
50-59 år4 686194 156263529511630
60 år og over4 22484 02811021018480
Uoppgitt alder23016610000
¬ Eiendomsskade
I alt7121160483211536338
Alle aldre 15 år og over7111160482211536338
15-17 år1188202601612
18-20 år1001008103510
21-24 år109708225850
25-29 år96307942521
30-39 år14230106639123
40-49 år83605870390
50-59 år41303311021
60 år og over22201710011
Uoppgitt alder100100000
¬ Vold og mishandling
I alt5 46559901 4961105265112 13687
Alle aldre 15 år og over5 46359901 4941105265112 13687
15-17 år59924801001881021743
18-20 år6183401677109392593
21-24 år7642802278865734810
25-29 år8014202321373653733
30-39 år1 1661050308289110751611
40-49 år866100023127576737410
50-59 år4703001551920501906
60 år og over179120747224591
Uoppgitt alder200200000
¬ Seksuallovbrudd
I alt1 021570287153110050031
Alle aldre 15 år og over1 021570287153110050031
15-17 år129450155727624
18-20 år111302511113580
21-24 år13310290811840
25-29 år943033105520
30-39 år192105813191064
40-49 år15000483214812
50-59 år1250045306701
60 år og over874034105430
Uoppgitt alder000000000
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt15 4531 22907 4801825472 6213 3931
Alle aldre 15 år og over15 4511 22907 4781825472 6213 3931
15-17 år98470902040105911
18-20 år2 32823601 50223743021910
21-24 år2 5449601 562221043404200
25-29 år2 3624601 34924943514980
30-39 år3 2967101 502581495889280
40-49 år2 11746080636674477150
50-59 år1 26114040418403364490
60 år og over559110149191981910
Uoppgitt alder200200000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt8 06952406 441347591665302
Alle aldre 15 år og over8 02352406 399343591665302
15-17 år43325001551141012
18-20 år1 06659092537416250
21-24 år1 3113301 14246725580
25-29 år1 2442901 038498171030
30-39 år1 7024301 3447823401740
40-49 år1 151530895608321030
50-59 år73626058747517540
60 år og over3803103131509120
Uoppgitt alder46004240000
¬ Trafikkovertredelse
I alt218 143468196 98918 5847852595934641
Alle aldre 15 år og over217 758463196 96618 2287842595934641
15-17 år1 18014253449232700
18-20 år10 529418 1641 994776592960
21-24 år14 9823112 8191 792915299971
25-29 år20 5732918 1552 091973988740
30-39 år43 2816339 1853 64513748121820
40-49 år48 1465944 4283 3061683297560
50-59 år42 2423739 3282 6511151355430
60 år og over36 8256134 3532 25796834160
Uoppgitt alder38552335610000
¬ Annet lovbrudd
I alt1 2706801 12835115221
Alle aldre 15 år og over1 1466801 01029115221
15-17 år1340600201
18-20 år36103300110
21-24 år62904800320
25-29 år81506930220
30-39 år18115015641140
40-49 år2459021960380
50-59 år27711025490030
60 år og over25114022570320
Uoppgitt alder1240011860000

Tabell 5 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
2019
Alle lovbruddstyper278 620278 0374 21315 80621 57727 93556 20159 00850 42942 868583268 297205 80562 49210 323
 
¬ Eiendomstyveri5 0035 0036393754255631 13093959134105 0033 3061 6970
¬¬ Tyveri, i alt4 9924 9926393754245591 12893758934104 9923 2971 6950
¬¬¬ Mindre tyveri2 7442 74449521617723447748737428402 7441 6091 1350
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 6612 66147320517322246747836727602 6611 5571 1040
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri838322114121097808352310
¬¬¬ Tyveri1 7051 705961111642314973571925701 7051 2074980
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 0091 0094659951232982111304701 0096363730
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2642641623224077642110264217470
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig1401401011132243231350140110300
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig6363648101976306344190
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig1111010160210111010
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig66664651118165106656100
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy89895512122719720898630
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel7979748191914800797180
¬¬¬¬ Tyveri fra person12312312914143326132012387360
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale4242242513114104226160
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)550020102005410
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1313223023100131120
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)111110224200011740
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)5252735713106105239130
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri110001000001010
¬¬¬ Grovt tyveri37237212216373121681400372324480
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted6363051542413200635760
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet64640211131917200645860
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig1921928932435734900192164280
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1501505625364725600150125250
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig2727325295100272520
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig1515012514200151410
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy111101334000011920
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person424244210174100423660
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)550001220005410
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)110010000001100
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)662002200006600
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted30302417132100302550
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri000000000000000
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy171171362720213325900171157140
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil126126292217142415500126114120
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped2222341236300222200
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy2323412564100232120
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel111100142220011920
¬ Annet vinningslovbrudd23 48423 4611186431 2472 1215 1115 3114 6864 2242320 95816 4414 5172 526
¬¬ Heleri og hvitvasking2852851723243898562360285253320
¬¬¬ Heleri, i alt2532531618213487522140253229240
¬¬¬¬ Heleri2242241618182777451940224201230
¬¬¬¬ Grovt heleri29290037107200292810
¬¬¬ Hvitvasking, i alt31311534104220312470
¬¬¬¬ Hvitvasking1414151140110141310
¬¬¬¬ Grov hvitvasking1717002364110171160
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking110000100001010
¬¬ Bedrageri, i alt1 4061 40443531282314433141415121 4049624422
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende979714491523178709760370
¬¬¬ Bedrageri832831274385149261159782918315672641
¬¬¬ Grovt bedrageri477476263467159138551514763351411
¬¬ Underslag, i alt216216220412752442190216133830
¬¬¬ Underslag1301302173419262192013076540
¬¬¬ Grovt underslag86860378262312708657290
¬¬ Økonomisk utroskap45450022820940454050
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel660000105006600
¬¬ Regnskapsovertredelse43943902936107153100320439394450
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd1313000034510131030
¬¬ Skatt og avgift21321200211526951271212187251
¬¬¬ Skattesvik424200131014860423570
¬¬¬ Grovt skattesvik404000121081270403550
¬¬¬ Annet, skatt og avgift1311300006324731141130117131
¬¬ Tolloven20 81220 794555441 0401 7724 3344 6384 3234 0881818 29114 4143 8772 521
¬¬¬ Smugling20 61720 600555431 0281 7444 2784 5924 2844 0761718 09714 2443 8532 520
¬¬¬ Annet, tolloven195194011228564639121194170241
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd494711141313862474252
¬ Eiendomsskade712711118100109961428341221711640711
¬¬ Skadeverk, i alt699698115100108951388239211698628701
¬¬¬ Mindre skadeverk1071072422910171663010793140
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning616116107898120615470
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)1616340023400161510
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk3030582265110302460
¬¬¬ Skadeverk541541817590781125731170541492490
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning2832834738384170331240283256270
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1741742025352832161260174161130
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk84841412179108770847590
¬¬¬ Grovt skadeverk51501039799211504371
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning3232923267210322570
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1515116322000151500
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk430002100013301
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1313301141210131210
¬ Vold og mishandling5 4655 4635996187648011 16686647017925 4634 6987652
¬¬ Voldslovbrudd3 8803 87837548058660483059329711323 8783 2696092
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 1602 1602592493053354573201775802 1601 8622980
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse1 9091 9092251982682924132901685501 9091 6252840
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse251251345137434430930251237140
¬¬¬ Kroppsskade, i alt61261242115122110115663390612569430
¬¬¬¬ Kroppsskade4194192581917871471880419394250
¬¬¬¬ Grov kroppsskade1931931734313244191510193175180
¬¬¬ Drap2222013455310221840
¬¬¬ Drap, forsøk3636058269600362970
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død45431722965112433762
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade36351512763101352961
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død980210202118801
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt21621600112286682270216164520
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner18018000111974531760180131490
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner363600031215510363330
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann7197196494122120136113462407195401790
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd7070991391665307050200
¬¬ Trusler, i alt74574582479310917112991230745675700
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)34134160223629696741170341299420
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)2424312555300242220
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann3513511823537291504130351330210
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler2929112367630292450
¬¬ Ran og utpressing215215664139302413200215202130
¬¬¬ Ran13413447262018158000134123110
¬¬¬ Grovt ran7272199181195100727110
¬¬¬ Utpressing990611001009810
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000000
¬¬ Tvang1212001362000121200
¬¬ Frihetsberøvelse1313322240000131120
¬¬ Omsorgs- og familieforhold161600113551016970
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse5755757348425112412075420575514610
¬¬ Menneskehandel550001130005320
¬¬ Terror og terrorrelatert handling440000310004310
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000
¬ Seksuallovbrudd1 0211 021129111133941921501258701 021996250
¬¬ Voldtekt, i alt2442443733322049382213024424040
¬¬¬ Voldtekt2222223328301844362211022222020
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år126126251511424211511012612420
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder969681319142015700969600
¬¬¬ Grov voldtekt2222452252020222020
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)1111221022020111010
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1111231230000111010
¬¬ Voldtekt, forsøk661023000006600
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold1414003111260141400
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år9191128331059320919010
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående331000101003300
¬¬ Seksuell handling10610612713918141320010610510
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år5858331031188120585710
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke4848943676580484800
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1821821617141338342921018218020
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)7777151165218650777610
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder105105168817262316010510410
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd37537561263638805455250375358170
¬ Rusmiddellovbrudd15 45315 4519842 3282 5442 3623 2962 1171 261559215 45113 2412 2102
¬¬ Narkotikalovbrudd10 10510 1059141 8381 9291 6652 0221 136490111010 1058 6711 4340
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven4 8244 8247281 2171 028716688325982404 8244 0497750
¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 9012 90159484562637229613329602 9012 4044970
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 9231 923134372402344392192691801 9231 6452780
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt5 2815 2811866219019491 3348113928705 2814 6226590
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven4 6864 6861845928168561 1496863317204 6864 0756110
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven595595229859318512561150595547480
¬¬ Doping305305318406512248720305294110
¬¬¬ Doping, legemiddelloven595918148216100595810
¬¬¬ Doping, straffeloven246246210265710142620246236100
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 6894 689473755206001 09789172443504 6893 9847050
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 4814 481463665055691 05185267641604 4813 7807010
¬¬¬ Promillekjøring, annet20820819153146394819020820440
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt2662641994492224252742264219452
¬¬¬ Alkohollovovertredelse2592571994482223222722257212452
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse770010130207700
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd888813610311713708873150
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 0698 0234331 0661 3111 2441 7021 151736380468 0237 11690746
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 2524 24620551869068787259142925464 2463 8344126
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 2372 236413415034404562541604112 2362 0921441
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet8328318145190174154916091831796351
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus70470411861701311507961160704652520
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse701701221101431351528439160701644570
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning2 0152 01016417718724741633726921352 0101 7422685
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted602602827475841448348120602561410
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd83783764817499169154118780837778590
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning5765711822386410310010312355714031685
¬¬ Myndighetskrenkelse2 9992 96511943552345765443424697342 9652 63832734
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 5592 5591114234933885143491998202 5592 3112480
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann5805804390125911146830190580509710
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann37137127568263734020100371335360
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann2092091634432841281090209174350
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 9791 979683333682974002811696301 9791 8021770
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet1781783332291835151240178139390
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud1991991121325524635150199182170
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 3291 32931282310213237146812901 3291 236930
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring220220031235646135100220198220
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning535334461213650534760
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage104102781118262561210269332
¬¬¬¬ Uriktig forklaring72703521420206027043272
¬¬¬¬ Uriktig anklage3232439465010322660
¬¬¬ Utlendingslovgivning27023902124110249285312392142531
¬¬¬¬ Innreiseforbud10810801322512281010810260
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold660021111006600
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning156125017185026194311251061931
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet191800161541118991
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse474712641169804735120
¬¬ Integritetskrenkelse81881210911398100176126612968126441686
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse5395386365717012985421315384191191
¬¬¬¬ Dokumentfalsk469468454765661187738121468375931
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk3703692433565698633091369303661
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet9999211491020148309972270
¬¬¬¬ Pengefalsk550002111005410
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)50501611321070105030200
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)202010410230002010100
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)30306722840103020100
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse1515273000300151050
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold2142144537202543251270214184300
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1971973635182442241260197168290
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1717922111010171610
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred141402320421014950
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering2525143146150251960
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse2621051206435211385
¬ Trafikkovertredelse218 143217 7581 18010 52914 98220 57343 28148 14642 24236 825385210 521158 35452 1677 622
¬¬ Veitrafikkovertredelse216 553216 2691 10610 45014 85820 44143 04647 78741 95636 625284209 050157 06351 9877 503
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 0204 01926531132652491475556436014 0193 6373821
¬¬¬ Ulovlig hastighet177 021176 9982777 84511 50115 77033 58939 43936 05532 52223170 049127 10542 9446 972
¬¬¬ Personskade9979974295809515215713524109977172800
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse34 51534 2555222 1992 9514 0528 3917 4365 2023 50226033 98525 6048 381530
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning1 5901 48974791241322353592862001011 4711 291180119
¬ Annet lovbrudd1 2701 146133662811812452772511241 1461 013133124
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 0931 04613355569161222257234471 04692412247
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd210000000111101
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd43742235112044109114116154224111115
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd654623103044491171131431173162351211131
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning912300012767682321268
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning867701711181614109776899

Tabell 6 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall straffereaksjoner i alt.
2019
I alt278 6205 00323 4847125 4651 02115 4538 069218 1431 270
Alle verdensdeler268 0734 99320 9107105 4531 02015 4358 006210 4001 146
Europa260 2624 71920 2086775 00894514 6647 453205 4641 124
Norge222 9593 61612 9335934 51488912 3096 349180 858898
Danmark1 951282466193150371 45111
Sverige4 23676349146573111083 29214
Latvia1 29038249220191508372
Litauen6 3212121 48995923631484 00435
Polen11 5002483 3652011285973326 78533
Romania2 051230384536995701 2211
Tyskland1 364201121194110201 01167
Afrika2 6678921012169303262401 5874
Eritrea979121252481158776451
Asia4 06215342418233413422732 56414
Syria1 534441657761864741 0797
Amerika9802964342495327083
Oseania1023401088771
Statsløse16792811011616860
Uoppgitt10 38012 5461202477 657124

Tabell 7 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2019
Alle typer reaksjonerI alt278 6205 00323 4847125 4651 02115 4538 069218 1431 270
 Alle med bøtestraff265 3303 44521 7985131 88733812 2606 950216 9691 170
 1-1 999 kroner37 61810716 9737201692220 31820
 2 000-4 999 kroner152 1451 9042 435136112114 337936142 117157
 5 000-9 999 kroner55 0538331 0512648971172 8823 77844 706525
 10 000-19 999 kroner16 7075187341018021632 4662 0449 606273
 20 000-49 999 kroner2 83978472462471 77412518889
 50 000 kroner og over968513311206324534106
 Alle med betinget fengselsstraff5 479285495447882052 82122159921
 Betinget 1-29 dager3 3226219519250292 087975758
 Betinget 30-59 dager1 03286169112284341163165
 Betinget 60-89 dager333324739036942326
 Betinget 3-5 måneder3555640710939791951
 Betinget 6-11 måneder213343126213561311
 Betinget 1-2 år20915132474285500
 Betinget 3 år og over15000239100
 Alle med ubetinget fengselsstraff8 628557993332 1365003 39353046422
 Ubetinget 1-29 dager2 73042177541271 6041183596
 Ubetinget 30-59 dager1 78799263538128785132904
 Ubetinget 60-89 dager788691581255362104793
 Ubetinget 3-5 måneder1 22616318574281022726225
 Ubetinget 6-11 måneder91011010783036619311823
 Ubetinget 1-2 år813618242741062305321
 Ubetinget 3-4 år22713182459455000
 Ubetinget 5-6 år76031192825000
 Ubetinget 7-8 år2900041510000
 Ubetinget 9-10 år210003117000
 Ubetinget 11 år og over210001272000
 
¬ Forenklet forelegg aleneI alt216 950019 96100000196 9890
 1-1 999 kroner36 901016 9420000019 9590
 2 000-4 999 kroner141 67702 26100000139 4160
 5 000-9 999 kroner35 43506060000034 8290
 10 000-19 999 kroner2 9370152000002 7850
 20 000-49 999 kroner0000000000
 50 000 kroner og over0000000000
 
¬ Forelegg aleneI alt40 6543 1581 5974831 4962877 4806 44118 5841 128
 Alle med bøtestraff40 6543 1581 5974831 4962877 4806 44118 5841 128
 1-1 999 kroner686106306101571834919
 2 000-4 999 kroner10 0691 8561581318634 1509112 619155
 5 000-9 999 kroner17 9217303622507561022 1823 5529 476511
 10 000-19 999 kroner10 801413507916351429361 8415 975261
 20 000-49 999 kroner9015143141640508414184
 50 000 kroner og over27621091205352498
 
¬ Bot ved dom aleneI alt1 5815036211101518234778535
 Alle med bøtestraff1 5815036211101518234778535
 1-1 999 kroner23001107491
 2 000-4 999 kroner20229541015421762
 5 000-9 999 kroner663107105187317232012
 10 000-19 999 kroner623866454401383679
 20 000-49 999 kroner5531603269124
 50 000 kroner og over15020002317
 
¬ Samfunnsstraff og annenI alt1782270130123760
 Alle med bøtestraff1772270120123760
 1-1 999 kroner0000000000
 2 000-4 999 kroner8020104100
 5 000-9 999 kroner409002024230
 10 000-19 999 kroner7710305054230
 20 000-49 999 kroner493204038200
 50 000 kroner og over3000003000
 
¬ Betinget fengsel aleneI alt1 403103267273937139989459
 Alle med betinget fengselsstraff1 403103267273937139989459
 Betinget 1-29 dager64730120131611422045404
 Betinget 30-59 dager3774097711219742332
 Betinget 60-89 dager1227213431325802
 Betinget 3-5 måneder132141844714221111
 Betinget 6-11 måneder74108027621110
 Betinget 1-2 år442302433000
 Betinget 3 år og over7000114100
 
¬ Betinget fengsel og botI alt3 196641239118292 222775486
 Alle med betinget fengselsstraff3 196641239118292 222775486
 Betinget 1-29 dager2 5992767565131 838475334
 Betinget 30-59 dager44719384411129625112
 Betinget 60-89 dager614906335220
 Betinget 3-5 måneder508205230120
 Betinget 6-11 måneder255701011100
 Betinget 1-2 år131000011100
 Betinget 3 år og over1000001000
 Alle med bøtestraff3 196641239118292 222775486
 1-1 999 kroner8110005010
 2 000-4 999 kroner146137166104360
 5 000-9 999 kroner6252456455738030681
 10 000-19 999 kroner1 325214844914700314553
 20 000-49 999 kroner81551007276311161
 50 000 kroner og over27701010270221
 
¬ Ubetinget fengsel aleneI alt5 189329821271 7664151 00041140317
 Alle med ubetinget fengselsstraff5 189329821271 7664151 00041140317
 Ubetinget 1-29 dager1 14326164437721421013234
 Ubetinget 30-59 dager9826422452852021298713
 Ubetinget 60-89 dager519411260194221002763
 Ubetinget 3-5 måneder867831456354791603703
 Ubetinget 6-11 måneder66657826255541109723
 Ubetinget 1-2 år64645603220871785111
 Ubetinget 3-4 år22013172439154000
 Ubetinget 5-6 år75031192725000
 Ubetinget 7-8 år2900041510000
 Ubetinget 9-10 år210003117000
 Ubetinget 11 år og over210001272000
 
¬ Ubetinget og betinget fengselI alt8071171046235811995465
 Alle med ubetinget fengselsstraff8071171046235811995465
 Ubetinget 1-29 dager80610123526432
 Ubetinget 30-59 dager17119230558491511
 Ubetinget 60-89 dager1109161421221900
 Ubetinget 3-5 måneder188412615223301212
 Ubetinget 6-11 måneder148351622912411300
 Ubetinget 1-2 år1067131341831110
 Ubetinget 3-4 år4000031000
 Ubetinget 5-6 år0000000000
 Ubetinget 7-8 år0000000000
 Ubetinget 9-10 år0000000000
 Ubetinget 11 år og over0000000000
 Alle med betinget fengselsstraff8071171046235811995465
 Betinget 1-29 dager7658124229520
 Betinget 30-59 dager207273407413411521
 Betinget 60-89 dager150211704120341304
 Betinget 3-5 måneder17334203572327720
 Betinget 6-11 måneder10019151246241100
 Betinget 1-2 år9511101151540300
 Betinget 3 år og over6000024000
 Alle med bøtestraff17743150315661511
 1-1 999 kroner0000000000
 2 000-4 999 kroner11410312000
 5 000-9 999 kroner4514505013611
 10 000-19 999 kroner75224016226500
 20 000-49 999 kroner322204218400
 50 000 kroner og over14130307000
 
¬ Ubetinget fengsel og annenI alt2 63211168013542 19465550
 Alle med ubetinget fengselsstraff2 63211168013542 19465550
 Ubetinget 1-29 dager1 50710301201 43613330
 Ubetinget 30-59 dager6341616041052419180
 Ubetinget 60-89 dager15919160192891130
 Ubetinget 3-5 måneder17139140220821310
 Ubetinget 6-11 måneder96189019042800
 Ubetinget 1-2 år6199020121100
 Ubetinget 3-4 år3010200000
 Ubetinget 5-6 år1000010000
 Ubetinget 7-8 år0000000000
 Ubetinget 9-10 år0000000000
 Ubetinget 11 år og over0000000000
 Alle med bøtestraff2 59410859012022 18763550
 1-1 999 kroner0000000000
 2 000-4 999 kroner322106023000
 5 000-9 999 kroner324461502802101690
 10 000-19 999 kroner8684414052171027200
 20 000-49 999 kroner9871411028189915190
 50 000 kroner og over383218060345570

Tabell 8 
Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff (per reaksjon), etter type hovedlovbrudd og type reaksjon (utvalgte).

Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff (per reaksjon), etter type hovedlovbrudd og type reaksjon (utvalgte).
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)
2019
Alle lovbruddstyper4 904631983 37110 00010 83315 554732820 34027516214318 3675529 034
 
¬ Eiendomstyveri5 6489718105 2266 87210 18272678 96121014613512 83713011 676
¬¬ Tyveri, i alt5 6549718105 2306 96910 18272678 96121014613512 83713011 676
¬¬¬ Mindre tyveri3 0180003 0123 4920000000000
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted3 0150003 0093 4920000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri3 1150003 11500000000000
¬¬¬ Tyveri8 8317610508 63610 55212 00056648 641951141048 60012512 284
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted8 791379208 68612 05312 00039297 5368294478 33312411 611
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet8 668859608 4578 86710 00073377 000831111127 00011311 206
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig10 7817410309 5295 00017 500718625 000132797513 3337225 000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig9 162297008 833020 00031008930150140
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig19 6256932019 25000113000354013 3332140 000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig10 3689313309 0315 00015 000938625 00015910196018010 000
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy8 26614815808 476010 000321794 7501221601838 8752048 125
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel8 3758413308 1817 0007 000870013314383012012 333
¬¬¬¬ Tyveri fra person8 417718307 9867 767072877 0008798504 0004725 000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale8 876297708 93316 800024144 00055210603 0003610 000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)9 00014008 0000001413 000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)6 7145318007 7003 50000455 00020012060000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)14 3331186807 2000011800900004550 000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)7 214984307 2173 0000731806 5004530405 0006015 000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri045000004500000000
¬¬¬ Grovt tyveri10 427154278013 25908 5711281168 1823131951718 5711949 870
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted12 50081178013 1820090001702907501805 000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet11 333140385018 500010 00012812010 0004352551656 50016511 000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig10 250162287013 000010 0001421257 8753761711779 11120310 067
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig10 848177296013 500012 5001271619 0003771671939 14324310 545
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig8 600139214011 00005 000200666 000255260150010010 000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig9 60087272015 000010 00011200660135759 000455 000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy7 833140585010 00005 000150907 00060054018010 00000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person7 5001651850000686010 0001812102007 5002405 000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)10 00060156000006010 00015600000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)00130000000013000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)0360265000000026500000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)0000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted6 667147179000068001712102007 5002405 000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri0000000000000000
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy12 144679908 9798 00010 00047479 8571119613328 8899511 985
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil12 5867110009 094010 000385011 1471219614132 7149611 121
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped9 46287135011 0008 00010 00080185 00014918018010 0001138 750
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy12 313315705 0000032354 16770181821 0004550 000
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel3 7100003 5004 5500000000000
¬ Annet vinningslovbrudd2 967621451 24818 55418 13111 78646429 43914214412336 718187130 377
¬¬ Heleri og hvitvasking9 66411516309 46610 87521 25058767 2671841371786 50010212 219
¬¬¬ Heleri, i alt9 86312814509 52510 87521 25056997 9001551531966 50010112 533
¬¬¬¬ Heleri9 87710811709 52510 87521 25056997 9001201331706 00010112 533
¬¬¬¬ Grovt heleri8 00024321800000002261892438 00000
¬¬¬ Hvitvasking, i alt6 3137025606 5000075316 0003217911601207 500
¬¬¬¬ Hvitvasking6 3133113006 500000316 0001350001207 500
¬¬¬¬ Grov hvitvasking01082810000750035579116000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking004500000004500000
¬¬ Bedrageri, i alt8 8384812008 14112 9638 00037367 72711815210526 2507014 077
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende4 409379804 3893 3250382110 0001504545000
¬¬¬ Bedrageri9 202347709 39810 1339 25033337 69279584811 2508613 571
¬¬¬ Grovt bedrageri23 6431011430060 0003 000571207 50013921414141 2505514 667
¬¬ Underslag, i alt9 3656914408 7070076407 125161978508426 400
¬¬¬ Underslag8 685407608 7070022306 933105336804821 000
¬¬¬ Grovt underslag25 000102155000010418010 00016711389010130 000
¬¬ Økonomisk utroskap55 85816947500007900488302234064855 858
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel10 000301 068000003010 0001 06800000
¬¬ Regnskapsovertredelse22 5493747023 21724 0000392712 0534210095013524 000
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd20 00033133020 00000330013300000
¬¬ Skatt og avgift64 603100242018 18422 66701805816 63625210083104 921320427 777
¬¬¬ Skattesvik20 143102101016 83327 50001656821 33310712012006039 000
¬¬¬ Grovt skattesvik411 835124322025 000002077510 00033911478144 882386555 536
¬¬¬ Annet, skatt og avgift18 93667193018 37420 25001202711 667258828025 00018050 000
¬¬ Tolloven2 03479971 24822 93218 3500812716 600965314302255 000
¬¬¬ Smugling1 924901061 24825 26220 5630882520 0001065314302255 000
¬¬¬ Annet, tolloven15 0113262015 1179 5000363011 5006200000
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd12 7402692012 72618 000019458 0009200000
¬ Eiendomsskade6 7577928506 6877 976043237 667308184254000
¬¬ Skadeverk, i alt6 7576222906 6877 976043237 667250130143000
¬¬¬ Mindre skadeverk3 5610003 4916 2500000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning3 5880003 5067 5000000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)3 7920003 79200000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk3 3330003 2355 0000000000000
¬¬¬ Skadeverk7 031314606 9708 158025227 375347788000
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning6 927456206 8776 8630282612 500417788000
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel7 158223507 1987 371023215 8003500000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk7 107232506 78612 125024215 0002500000
¬¬¬ Grovt skadeverk21 889105348023 37500623010 000366210225000
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning15 000138423015 000007500465210225000
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel12 83342180013 40000453010 00018000000
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk52 50030120052 50000300012000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade08106000000000638450810000
¬ Vold og mishandling9 9779023109 4009 39615 00062329 94124715210116 17716415 634
¬¬ Voldslovbrudd10 45077238010 0919 11616 00060328 5632541368420 47218815 427
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt9 2786010809 2589 116058319 0111061196531 2501479 100
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse9 252445109 2729 116050298 965533633000
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse11 57712217405 625001015610 0001731959531 2501479 100
¬¬¬ Kroppsskade, i alt15 583175239010 000001676015 0002452061227 50019720 286
¬¬¬¬ Kroppsskade15 938132155010 000001616015 000157134976 50017519 700
¬¬¬¬ Grov kroppsskade14 8752764150000210004273771808 00024521 750
¬¬¬ Drap005 37500000005 37500000
¬¬¬ Drap, forsøk002 26300000002 26300000
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død107 75034690450 00000242810 000441024836 25019725 000
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade39 68834490150 00000232810 000271105236 2508532 500
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død380 000301440750 0000030001056030042010 000
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt8 3331085270000141005611659206108 333
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner8 1251123660000141003791729605518 125
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner10 000301 12900000001 162603001 08010 000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann13 9614855010 125016 00038357 19048625923 56310415 398
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd7 5005158000055247 500577555000
¬¬ Trusler, i alt9 968427608 29610 62310 000373512 26873857011 6678715 446
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)9 203343308 28311 0080362926 1673338280152 600
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)10 00039024800000002713039010 000300
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann12 635437209 500010 00040408 83366935112 0009215 960
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler7 500355108 1676 000020216 8754590180000
¬¬ Ran og utpressing9 5333424640000245005233452467 60034810 500
¬¬¬ Ran7 9232673480000228003333731807 0003808 333
¬¬¬ Grovt ran20 00044066700003300084531631610 0006030 000
¬¬¬ Utpressing00108000000010800000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing0000000000000000
¬¬ Tvang019523800001950023800000
¬¬ Frihetsberøvelse01551 1070000155001 10700000
¬¬ Omsorgs- og familieforhold18 000120960018 0000120009600000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse8 284407407 4199 1830413011 83392604812 5003422 114
¬¬ Menneskehandel001 62000000001 62000000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling001 71000000001 71000000
¬¬ Annen vold og mishandling0000000000000000
¬ Seksuallovbrudd11 526198781011 61311 8270112368 87988525320115 40068325 500
¬¬ Voldtekt, i alt25 5005751 6040000369001 726642561089025 500
¬¬¬ Voldtekt25 5005751 5820000369001 694653575089025 500
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år36 0005501 6210000369001 767687546043536 000
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder15 0006461 54200000001 62160461701 80015 000
¬¬¬ Grov voldtekt05761 81100000002 042580480000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)06001 60900000001 736720360000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder05401 95800000002 280510540000
¬¬ Voldtekt, forsøk05401 08000000001 215540360000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold058529500001 0800030518090000
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år17 5001002020000116002231229217 50000
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående00810000000081000000
¬¬ Seksuell handling9 43365253010 1203 000059226 750257253990600
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år9 0007326308 00000542110 0002642901000600
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke9 46453191010 2083 000068225 6672183090000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd9 665347709 48212 1750272115 000816060000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)10 2883564010 04018 0000272115 000599090000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder9 327309309 16911 34300001093030000
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd13 43967218014 32512 833059398 979258926814 00000
¬ Rusmiddellovbrudd13 0395114105 2077 75917 2071062824 33135917319620 6623928 330
¬¬ Narkotikalovbrudd5 86310129604 6686 26816 3041095010 33137418821416 70410919 554
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven3 464211303 4394 803025183 5001300000
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 26025003 2344 71202500000000
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse3 734181303 7114 91200183 5001300000
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt8 79110129706 7407 88916 3041105010 36137518821416 70410919 554
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven8 675397906 7407 88916 611423110 28982746917 4737420 013
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven14 40847676000013 14355861012 46788932839215 16741815 357
¬¬ Doping9 09515322308 21410 8256 5001693211 00029025127410 0006230 667
¬¬¬ Doping, legemiddelloven5 5530005 5635 0000000000000
¬¬¬ Doping, straffeloven10 11515322309 04812 7676 5001693211 00029025127410 0006230 667
¬¬ Ruspåvirket kjøring24 840232908 33513 26719 417212228 03832514730 1002929 634
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk25 517232908 46413 60619 646212228 47752535031 1582929 634
¬¬¬ Promillekjøring, annet8 464192007 6447 50010 000141910 95520232310 00000
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt5 0361725604 9236 250001710 50025600000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse5 036171904 9236 250001710 5001900000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse00335000000033500000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd4 71514004 6476 667014144 000000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse10 20065138010 03411 14814 286603512 25215011210812 7008518 405
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse7 843639607 6729 98114 667563512 93210211514510 5007217 725
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt7 628161807 54210 244001611 5001800000
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet5 1110005 1025 9330000000000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus9 258171809 13712 020001715 0001800000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse9 01115008 96610 05700158 000000000
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning8 119679807 8469 74414 667563913 25010511514510 5007217 725
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted10 6786574010 32511 11620 000624613 6007910912410 6255117 321
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd7 5696714307 3488 9814 000423012 81316210517310 00011218 667
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning6 3401209006 2997 892000045180120000
¬¬ Myndighetskrenkelse12 51588185012 49312 2080945511 4671981068910 00013324 250
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet8 8291288608 70710 04301631527 50083958710 0008224 667
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann8 7430008 62610 0980000000000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann7 3980007 3737 8100000000000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann11 15500011 02912 0870000000000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning8 8541288608 73210 02501631527 50083958710 0008224 667
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet6 3850006 4016 0880000000000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud10 3394181010 11413 5600552410 0001104737000
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet9 2270009 13010 3670000000000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring6 377171306 3197 046017001300000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning14 615253191015 200005182795 00023414313610 0008224 667
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage252 81333680883 500150 0000342712 30956564410 00012426 375
¬¬¬¬ Uriktig forklaring496 560334901 759 250150 0000352712 67552454502680 000
¬¬¬¬ Uriktig anklage9 067329107 75000163011 33363624310 0001568 500
¬¬¬ Utlendingslovgivning23 80690307022 41375 2500533819 00031218612603606 000
¬¬¬¬ Innreiseforbud6 000126332000000033918612603606 000
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold8 0004531000000458 00031000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning24 0594596022 41375 2500533030 0009600000
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet13 19400014 10710 0000000000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse7 8451431607 963000143 00031600000
¬¬ Integritetskrenkelse16 3394582017 1079 71914 000332512 2307812212517 6007716 581
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse10 354408009 7978 60016 667312710 386761401147 5008116 000
¬¬¬¬ Dokumentfalsk10 5854073010 3558 53820 000312610 175681401147 5007313 680
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk11 3244371010 87816 75020 000322810 844651401147 5007514 182
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet7 726178208 1524 889015187 500880006010 000
¬¬¬¬ Pengefalsk12 5000340010 000010 00000060000021015 000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)9 3653810206 1199 000036455 0001220005346 000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)6 5566016506 55600600016500000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)10 853317705 7929 000024455 000930005346 000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse5 545308404 1000003020 0008400000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold8 878539807 52611 9256 000392716 78610310810324 3334125 000
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted8 637579807 63811 9256 000392710 00010310810324 3334125 000
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem12 27827005 5000002725 833000000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred7 636012007 40010 000000012000000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering10 639253109 0006 5000362113 3131855450210
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse171 8572181500179 70015 000015000150420000
¬ Trafikkovertredelse4 01318253 5868 0049 5748 333291712 1482498608 0002923 936
¬¬ Veitrafikkovertredelse4 02518253 6047 9719 5668 333291712 1552498608 0002923 936
¬¬¬ Uten gyldig førerkort8 187283607 96910 3225 000492013 13732139798 0003419 889
¬¬¬ Ulovlig hastighet3 96616203 7479 02410 1390191611 78719151502917 583
¬¬¬ Personskade8 664202408 5639 7890212010 048240002130 000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse3 73723312 6807 0378 7659 000202316 59435183002430 667
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning2 43623141 00210 67511 667002310 0001400000
¬ Annet lovbrudd76 50546103077 51655 8860392318 33311660607 50000
¬¬ Natur- og miljølovbrudd65 19451119066 00744 9230492212 50012590507 50000
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd137 500000137 50000000000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd9 97824009 49528 360002425 000000000
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd104 873541190106 96255 275049218 33312590507 50000
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning244 955000248 733136 6670000000000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning26 2544032022 63563 0000322630 000501476000

Tabell 9 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Straffereaksjoner i altStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffReaksjoner uten fengsel- eller bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraff
2019
Alle lovbruddstyper278 620265 3305 4798 6285 951216 95040 6541 5811771 4033 1963 1965 1898078071772 6322 594
 
¬ Eiendomstyveri5 0033 4452855571 04803 1585022103646432911711743111108
¬¬ Tyveri, i alt4 9923 4352855571 04703 1504822103646432911711743111108
¬¬¬ Mindre tyveri2 7441 9550078901 931240000000000
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 6611 9030075801 879240000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri8352003105200000000000
¬¬¬ Tyveri1 7051 30115224916301 1682376332321405757205251
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 0098474680800796151231414539931818
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet26417330703301413296638151541717
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig14080302822069121533131212332
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig6334771603301600511010
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig1185410400200033311
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig66381817503211733888011
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy89622232604101544111313888
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel79526199047112001244033
¬¬¬¬ Tyveri fra person12387172013074308551344233
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale423456103010311411111
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)551000400011000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1372420510011311000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1163210500300100011
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)523568903010222522111
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri101000000100000000
¬¬¬ Grovt tyveri372828524557027072411111724949142423
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted63125446011002004033011
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet64121147702016113744266
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig19248591183701204138864383891615
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig150334410027080285557313171211
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig271091160301333533033
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig1556740101200244211
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy1163410202111311100
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person424732600002112833211
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)511400000011400000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)100100000000100000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)601410000000400000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted303523500002001933211
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri000000000000000000
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy171974863380241816212117111193534
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil12676344731016078171799972929
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped22136820511411311144
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy2388850300433511121
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel11100010820000000000
¬ Annet vinningslovbrudd23 48421 79849599349719 9611 597367267123123821104104156859
¬¬ Heleri og hvitvasking285143431064501024210151571181841716
¬¬¬ Heleri, i alt2531353387400100429101057141441615
¬¬¬¬ Heleri22413428633501004291010389931615
¬¬¬¬ Grovt heleri291524500000001955100
¬¬¬ Hvitvasking, i alt3181018502001551344011
¬¬¬¬ Hvitvasking1485340200055200011
¬¬¬¬ Grov hvitvasking170515100001001144000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking100100000000100000
¬¬ Bedrageri, i alt1 4063403055503380251851995555479515182013
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende97681121806340911111000
¬¬¬ Bedrageri832258232195229018834161525216619194107
¬¬¬ Grovt bedrageri4771462353910011292231231314106
¬¬ Underslag, i alt2169645663907500181616501010065
¬¬¬ Underslag13092249230750061515522022
¬¬¬ Grovt underslag864215716000012114588043
¬¬ Økonomisk utroskap4551239100005002777055
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel611500000011500000
¬¬ Regnskapsovertredelse4393073770490279701519196533022
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd131210001002001000000
¬¬ Skatt og avgift2131473062150111608111135111131616
¬¬¬ Skattesvik422810130018203661011022
¬¬¬ Grovt skattesvik4017113300100422165521212
¬¬¬ Annet, skatt og avgift1311029161509240133955122
¬¬ Tolloven20 81220 71816791019 9617401007557344022
¬¬¬ Smugling20 61720 5441363619 961570806335744022
¬¬¬ Annet, tolloven19517431640170201221600000
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd494046003810311600000
¬ Eiendomsskade7125134433137048321027992766000
¬¬ Skadeverk, i alt6995134328129048321027992355000
¬¬¬ Mindre skadeverk10779002807720000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning6149001204810000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)161200401200000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk3018001201710000000000
¬¬¬ Skadeverk54142525119103981901488833000
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning28322110552021180522233000
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel17414311421013170655400000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk8461421805640311200000
¬¬¬ Grovt skadeverk519181710080013111522000
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning3211212901008001022000
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1565410500411400000
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk421100200100100000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1301580000000411000
¬ Vold og mishandling5 4651 8877882 1361 15501 496110123931181181 76623523531135120
¬¬ Voldslovbrudd3 8801 2995051 61278501 065611025272721 368161161188373
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 1601 16921338847901 05661012645453413838295
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse1 9091 15616920843601 05261010743431901818000
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse251134418043040019221512020295
¬¬¬ Kroppsskade, i alt61224845087103001711435545461914
¬¬¬¬ Kroppsskade41916593445103001511293383821310
¬¬¬¬ Grov kroppsskade1938251642000002001421616464
¬¬¬ Drap2200111100000001100000
¬¬¬ Drap, forsøk3600191700000001900000
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død45101632102007332366233
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade3681425101006331855222
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død922700100100511011
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2169241713700008001461616099
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner1808231353700008001121515088
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner361136000000003411011
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann7198515344015404010842121353444484342
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd702154315000010224033000
¬¬ Trusler, i alt7452101452971750135132952828245222263026
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)341146446199012712036665822011
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)241121300000001911110
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann3515289208680202531818162181852825
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler291111750610644611000
¬¬ Ran og utpressing2151565124570000120083313151010
¬¬¬ Ran1341337704300001000451616499
¬¬¬ Grovt ran7222849100000200331515111
¬¬¬ Utpressing900540000000500000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000000000
¬¬ Tvang120210000002001000000
¬¬ Frihetsberøvelse1306520000600500000
¬¬ Omsorgs- og familieforhold1612580010200500000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse5753626374128029635024181841212121211
¬¬ Menneskehandel500500000000500000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling400400000000400000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000000
¬ Seksuallovbrudd1 0213382055009502871507129294158181542
¬¬ Voldtekt, i alt2442481991700008001762020032
¬¬¬ Voldtekt2222431801600008001601717032
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år12613292120000800801010021
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder9611188400000008077011
¬¬¬ Grov voldtekt220519100000001633000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)1103810000000711000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder11021100000000922000
¬¬ Voldtekt, forsøk602500000000411000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold140213000001001211000
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år912247760000800611616200
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående300210000000200000
¬¬ Seksuell handling106302151150251010444377010
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år5821344601006113766010
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke482887902410433611000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd18214881118013980511922000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)7752761405010511511000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder1059615408970000411000
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd375156100142380123603924241083434300
¬ Rusmiddellovbrudd15 45312 2602 8213 3931 65307 4801821233992 2222 2221 000199199662 1942 187
¬¬ Narkotikalovbrudd10 1057 0991 0021 3961 56406 0991377937445545593417217245290284
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven4 8243 9024391703 828720222300000
¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 9012 2192068002 180390200000000
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 9231 6832323701 648330022300000
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt5 2813 1979981 39364702 271657937245345393117217245290284
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven4 6863 13285694757002 2716572323438438592959530260256
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven595651424467700074915153397777153028
¬¬ Doping3052551633200234427552044199
¬¬¬ Doping, legemiddelloven595700205610000000000
¬¬¬ Doping, straffeloven2461981633180178327552044199
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 6894 6071 7971 9562308583642171 7571 757382323201 8951 894
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 4814 4241 7501 9312307233441161 7131 713152121191 8951 894
¬¬¬ Promillekjøring, annet20818347250013521144442322100
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt2662204838021420044800000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse2592204237021420044200000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse700610000000600000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd887920807530111000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 0696 95022153057606 44134778977774115454156563
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 2523 877489029303 6921353172222609952120
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 2372 178425702 110640044200000
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet8328160016080790000000000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus70469022120663250022200000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse70167220290640300022000000
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning2 0151 699448823601 582713171818589952120
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted6025002655530438322121010374441414
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd837694173011506522615881944176
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning57650513680492130000211000
¬¬ Myndighetskrenkelse2 9992 5448227815902 3241850331818236303051212
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 5592 3194210612402 13317601544812222333
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann58053900410496430000000000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann37134600250326200000000000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann20919300160170230000000000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 9791 780421068301 63713301544812222333
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet1781550023014780000000000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud1991521824180140100522131111000
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 3291 298003101 1961020000000000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring220162648401491306004800000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning5313183470500422201111333
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1043030442308101611113333288
¬¬¬¬ Uriktig forklaring7215242419041015882111022
¬¬¬¬ Uriktig anklage3215620404001331222266
¬¬¬ Utlendingslovgivning2701359125901284022211955011
¬¬¬¬ Innreiseforbud108151080000000010255011
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold611410000011400000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning15613331380128402111300000
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet191800101440000000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse474213204100011300000
¬¬ Integritetskrenkelse818529911621240425274393737115151553231
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse539343581386002721532922221027722929
¬¬¬¬ Dokumentfalsk46930253126420240132262020947722525
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk3702404711119019442241616827722222
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet996261523046902441200033
¬¬¬¬ Pengefalsk540300101000100022
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)5026471602120311500022
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)2091280900100200000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)301735801220211300022
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse151112201000011200000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold2141362119560115818771166322
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1971271819480109818441166322
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1793080600033000000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred141101201010000100000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering251810330820188111010
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse262121302010100011000
¬ Trafikkovertredelse218 143216 969599464721196 98918 5847856455485484036615555
¬¬ Veitrafikkovertredelse216 553215 389597463712195 64318 3557826455465464026615555
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 0203 7768112113603 608771156262904412727
¬¬¬ Ulovlig hastighet177 021176 435450281293169 4116 24434201843143127411066
¬¬¬ Personskade99796128426090336072121300011
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse34 51534 217385725726 2327 600327553232351102121
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning1 5901 5802191 34622930022100000
¬ Annet lovbrudd1 2701 17021226901 1283509661755100
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 0931 01012186109792604441533100
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd220000200000000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd43742310140412100011000000
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd65458511184705651604331533100
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning918900208630000000000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning867194606360522222000

Tabell 10 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall
Alle typer rettsinstanserPåtalemyndighetTingrettLagmannsrettHøyesterett
2019
Alle lovbruddsgrupper278 620261 79215 7301 05345
¬ Eiendomstyveri5 0034 109863310
¬ Annet vinningslovbrudd23 48421 7341 6341079
¬ Eiendomsskade71259910670
¬ Vold og mishandling5 4652 0953 03732112
¬ Seksuallovbrudd1 0213444652048
¬ Rusmiddellovbrudd15 4538 7096 4333056
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 0696 9651 055436
¬ Trafikkovertredelse218 143216 0412 076251
¬ Annet lovbrudd1 2701 19661103
 
Alle typer reaksjoner278 620261 79215 7301 05345
Betinget påtaleunnlatelse4 1884 188000
Forenklet forelegg216 950216 950000
Forelegg40 65440 654000
Bot ved dom1 58101 544343
Samfunnsstraff1 88201 801792
¬ Samfunnsstraff alene1 70401 630722
¬ Samfunnsstraff og annen178017170
Betinget fengsel4 59904 4841123
¬ Betinget fengsel alene1 40301 337642
¬ Betinget fengsel og bot3 19603 147481
Ubetinget fengsel8 62807 78380936
¬ Ubetinget fengsel alene5 18904 50065633
¬ Ubetinget og betinget fengsel8070713913
¬ Ubetinget fengsel og annen2 63202 570620
Særreaksjon eller annen type reaksjon1380118191
¬ Forvaring130481
¬ Tvunget psykisk helsevern4503960
¬ Tvungen omsorg10100
¬ Annen type reaksjon7907450

Tabell 11 
Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall
I alt1 reaksjon2 reaksjoner3 reaksjoner4 reaksjoner5 eller flere reaksjoner
2019
I alt250 847227 73319 9672 477481189
 
Alle aldre 15 år og over250 808227 69419 9672 477481189
15-17 år3 8123 4313215451
18-20 år13 78612 0621 4552173616
21-24 år18 97416 8381 8122555019
25-29 år24 99522 4692 1922645317
30-39 år50 45145 6044 17651711737
40-49 år53 33448 4854 2045248932
50-59 år45 71241 7403 4483899441
60 år og over39 74437 0652 3592573726
Uoppgitt alder39390000
 
Begge kjønn241 500218 63819 7502 452477183
Menn182 858163 44216 6212 197434164
Kvinner58 64255 1963 1292554319
Uoppgitt kjønn9 3479 0952172546

Tabell 12 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2019
Straffede personer
Alle lovbruddsgrupper
I alt250 847250 8083 81213 78618 97424 99550 45153 33445 71239 74439
Begge kjønn241 500241 5003 80913 62918 46724 11748 45551 05343 65238 3180
Menn182 858182 8583 09910 67814 39818 42336 74137 24432 57929 6960
Kvinner58 64258 6427102 9514 0695 69411 71413 80911 0738 6220
Uoppgitt kjønn9 3479 30831575078781 9962 2812 0601 42639
¬ Eiendomstyveri
I alt4 1644 1646013023624609067594743000
Begge kjønn4 1644 1646013023624609067594743000
Menn2 7102 7103732002493196454942781520
Kvinner1 4541 4542281021131412612651961480
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt20 98720 9711025651 0831 8644 5394 8044 1653 84916
Begge kjønn18 60018 600995099781 6724 0544 2123 5873 4890
Menn14 40614 406783947781 3643 4413 3682 5982 3850
Kvinner4 1944 194211152003086138449891 1040
Uoppgitt kjønn2 3872 37135610519248559257836016
¬ Eiendomsskade
I alt614614998597831206939220
Begge kjønn614614998597831206939220
Menn550550847392761086136200
Kvinner6464151257128320
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Vold og mishandling
I alt5 1555 1555475837177451 1148304431760
Begge kjønn5 1555 1555475837177451 1148304431760
Menn4 4214 4214685086076519496923871590
Kvinner73473479751109416513856170
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Seksuallovbrudd
I alt98898812910813189183145117860
Begge kjønn98898812910813189183145117860
Menn96396312010713088176142114860
Kvinner2525911173300
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt13 76913 7698341 9462 2252 1262 9721 9301 1915450
Begge kjønn13 76913 7698341 9462 2252 1262 9721 9301 1915450
Menn11 73211 7326701 6871 9451 8482 5641 6019574600
Kvinner2 0372 037164259280278408329234850
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt6 6786 6783818581 0571 0251 4189686333380
Begge kjønn6 6786 6783818581 0571 0251 4189686333380
Menn5 8465 8463147439589111 2558205592860
Kvinner832832671159911416314874520
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Trafikkovertredelse
I alt197 435197 4121 1079 31513 24918 52639 03643 59838 39234 18923
Begge kjønn190 475190 4751 1079 21412 84717 84037 52541 90936 91033 1230
Menn141 295141 2959836 9439 59413 10327 46129 86527 41825 9280
Kvinner49 18049 1801242 2713 2534 73710 06412 0449 4927 1950
Uoppgitt kjønn6 9606 93701014026861 5111 6891 4821 06623
¬ Annet lovbrudd
I alt1 0571 057122453771632312582390
Begge kjønn1 0571 057122453771632312582390
Menn93593592345631422012322200
Kvinner12212231814213026190
Uoppgitt kjønn00000000000
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper
I alt56,5356,5220,2270,0069,2467,3969,0673,7064,9531,82..
Begge kjønn54,4254,4220,2169,2067,3965,0266,3370,5562,0230,68..
Menn82,0482,0432,11104,68101,6297,1298,13100,2590,4450,08..
Kvinner26,5526,557,7231,0830,7531,4232,8939,2132,2213,14..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Eiendomstyveri
I alt0,940,943,191,531,321,241,241,050,670,24..
Begge kjønn0,940,943,191,531,321,241,241,050,670,24..
Menn1,221,223,871,961,761,681,721,330,770,26..
Kvinner0,660,662,481,070,850,780,730,750,570,23..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt4,734,730,542,873,955,036,216,645,923,08..
Begge kjønn4,194,190,532,583,574,515,555,825,102,79..
Menn6,466,460,813,865,497,199,199,077,214,02..
Kvinner1,901,900,231,211,511,701,722,402,881,68..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Eiendomsskade
I alt0,140,140,530,430,350,220,160,100,060,02..
Begge kjønn0,140,140,530,430,350,220,160,100,060,02..
Menn0,250,250,870,720,650,400,290,160,100,03..
Kvinner0,030,030,160,130,040,040,030,020,010,00..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Vold og mishandling
I alt1,161,162,902,962,622,011,521,150,630,14..
Begge kjønn1,161,162,902,962,622,011,521,150,630,14..
Menn1,981,984,854,984,283,432,531,861,070,27..
Kvinner0,330,330,860,790,830,520,460,390,160,03..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Seksuallovbrudd
I alt0,220,220,680,550,480,240,250,200,170,07..
Begge kjønn0,220,220,680,550,480,240,250,200,170,07..
Menn0,430,431,241,050,920,460,470,380,320,15..
Kvinner0,010,010,100,010,010,010,020,010,010,00..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt3,103,104,429,888,125,734,072,671,690,44..
Begge kjønn3,103,104,429,888,125,734,072,671,690,44..
Menn5,265,266,9416,5413,739,746,854,312,660,78..
Kvinner0,920,921,782,732,121,531,150,930,680,13..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt1,501,502,024,363,862,761,941,340,900,27..
Begge kjønn1,501,502,024,363,862,761,941,340,900,27..
Menn2,622,623,257,286,764,803,352,211,550,48..
Kvinner0,380,380,731,210,750,630,460,420,220,08..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Trafikkovertredelse
I alt44,4944,495,8747,3048,3549,9553,4360,2554,5527,37..
Begge kjønn42,9242,925,8746,7846,8848,1051,3757,9152,4426,52..
Menn63,3963,3910,1968,0667,7269,0773,3480,3976,1243,73..
Kvinner22,2722,271,3523,9224,5826,1428,2634,2027,6210,97..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Annet lovbrudd
I alt0,240,240,060,120,190,210,220,320,370,19..
Begge kjønn0,240,240,060,120,190,210,220,320,370,19..
Menn0,420,420,090,230,320,330,380,540,640,37..
Kvinner0,060,060,030,010,060,080,060,090,080,03..
Uoppgitt kjønn......................

Tabell 13 
Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
2019
Alle lovbruddstyper250 847250 8083 81213 78618 97424 99550 45153 33445 71239 74439241 500182 85858 6429 347
 
¬ Eiendomstyveri4 1644 16460130236246090675947430004 1642 7101 4540
¬¬ Tyveri, i alt4 1574 15760130236245890575747230004 1572 7051 4520
¬¬¬ Mindre tyveri2 1252 12545915913316233435827624402 1251 1879380
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 0642 06443915213215432635227223702 0641 1479170
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri616120718864706140210
¬¬¬ Tyveri1 5271 527941011492074323131755601 5271 0744530
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted9089084453891082601891194609085713370
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2382381620223666562110238195430
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig122122101110203519125012294280
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig525264691545305235170
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig1111010160210111010
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig59594641014155105949100
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy80805411102516720807730
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel666674619168600665880
¬¬¬¬ Tyveri fra person11211212911133025102011279330
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale3737241412103103724130
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)550020102005410
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1212222023100121020
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)101010223200010640
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)4848734712104104835130
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri110001000001010
¬¬¬ Grovt tyveri35735712216271111661400357309480
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted6262051542313200625660
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet59590211111617200595360
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig1841848931435232900184156280
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1431435625364223600143118250
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig2626324295100262420
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig1515012514200151410
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy101001333000010820
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person424244210174100423660
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)550001220005410
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)110010000001100
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)662002200006600
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted30302417132100302550
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri000000000000000
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy148148362118182820700148135130
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil111111291715132111500111100110
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1616331025200161600
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy2121412554000211920
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel770002122007520
¬ Annet vinningslovbrudd20 98720 9711025651 0831 8644 5394 8044 1653 8491618 60014 4064 1942 387
¬¬ Heleri og hvitvasking2542541618202993512160254226280
¬¬¬ Heleri, i alt2242241614172582471940224204200
¬¬¬¬ Heleri1951951614141872401740195176190
¬¬¬¬ Grovt heleri29290037107200292810
¬¬¬ Hvitvasking, i alt29290434104220292270
¬¬¬¬ Hvitvasking1212041140110121110
¬¬¬¬ Grov hvitvasking1717002364110171160
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking110000100001010
¬¬ Bedrageri, i alt1 3311 33139481132184193051414801 3319044270
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende747412341019128607446280
¬¬¬ Bedrageri783783253975141242156782707835252580
¬¬¬ Grovt bedrageri474474263467158137551504743331410
¬¬ Underslag, i alt214214220402751442190214131830
¬¬¬ Underslag1281282173319252192012874540
¬¬¬ Grovt underslag86860378262312708657290
¬¬ Økonomisk utroskap45450022820940454050
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel660000105006600
¬¬ Regnskapsovertredelse4184180283610214296320418373450
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd1313000034510131030
¬¬ Skatt og avgift2052050029516650270205180250
¬¬¬ Skattesvik424200131014860423570
¬¬¬ Grovt skattesvik404000121081270403550
¬¬¬ Annet, skatt og avgift1231230004314430140123110130
¬¬ Tolloven18 45418 438444768971 5393 7984 1593 8093 7161616 06712 4943 5732 387
¬¬¬ Smugling18 28618 270444758861 5163 7524 1173 7753 7051615 89912 3493 5502 387
¬¬¬ Annet, tolloven168168011123464234110168145230
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd474711141313860474250
¬ Eiendomsskade614614998597831206939220614550640
¬¬ Skadeverk, i alt601601968596821166837210601538630
¬¬¬ Mindre skadeverk878719199911125308774130
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning48481197846120484260
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)1414340022300141310
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk2525562154110251960
¬¬¬ Skadeverk46446467637866964730170464421430
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning2412414134303560261140241217240
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1541541620342329141260154143110
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk696910914877770696180
¬¬¬ Grovt skadeverk50501039799210504370
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning3232923267210322570
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1515116322000151500
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk330002100003300
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1313301141210131210
¬ Vold og mishandling5 1555 1555475837177451 11483044317605 1554 4217340
¬¬ Voldslovbrudd3 6683 66834244755556279956828211303 6683 0755930
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 0032 0032342252823074323031625802 0031 7172860
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse1 7581 7582011782452643892731535501 7581 4862720
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse245245334737434330930245231140
¬¬¬ Kroppsskade, i alt59859839111119106115663390598555430
¬¬¬¬ Kroppsskade4084082378897471471880408383250
¬¬¬¬ Grov kroppsskade1901901633303244191510190172180
¬¬¬ Drap2222013455310221840
¬¬¬ Drap, forsøk3636058269600362970
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død42421722865110423660
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade35351512763100352960
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død770210102107700
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt21521500112286672270215163520
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner17917900111974521760179130490
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner363600031215510363330
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann6856855989119110132106462406855091760
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd6767991191565306748190
¬¬ Trusler, i alt67867870468110015812281200678619590
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)29529550213024596334140295261340
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)2323312545300232120
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann3353351623477090473930335316190
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler2525112157530252140
¬¬ Ran og utpressing207207644037272413200207196110
¬¬¬ Ran1281284625191515800012811990
¬¬¬ Grovt ran7070189171195100706910
¬¬¬ Utpressing990611001009810
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000000
¬¬ Tvang1212001362000121200
¬¬ Frihetsberøvelse1212322230000121020
¬¬ Omsorgs- og familieforhold161600113551016970
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse5535536848404911711673420553494590
¬¬ Menneskehandel550001130005320
¬¬ Terror og terrorrelatert handling440000310004310
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000
¬ Seksuallovbrudd98898812910813189183145117860988963250
¬¬ Voldtekt, i alt2432433733322049382113024323940
¬¬¬ Voldtekt2212213328301844362111022121920
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år125125251511424211411012512320
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder969681319142015700969600
¬¬¬ Grov voldtekt2222452252020222020
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)1111221022020111010
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1111231230000111010
¬¬ Voldtekt, forsøk661023000006600
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold1414003111260141400
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år9191128331059320919010
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående331000101003300
¬¬ Seksuell handling10410412713918131220010410310
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år5858331031188120585710
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke4646943675480464600
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1651651614141331312521016516320
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)6969151065157650696810
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder96961488162419160969510
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd36236261263433785353240362345170
¬ Rusmiddellovbrudd13 76913 7698341 9462 2252 1262 9721 9301 191545013 76911 7322 0370
¬¬ Narkotikalovbrudd8 7248 7247681 4871 6551 4721 7821 00744710608 7247 4421 2820
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven3 7883 788595926818572538247731903 7883 1346540
¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 2922 29248764049529724510121602 2921 8714210
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 4961 496108286323275293146521301 4961 2632330
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt4 9364 9361735618379001 2447603748704 9364 3086280
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven4 3484 3481715337528071 0626383137204 3483 7675810
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven588588228859318212261150588541470
¬¬ Doping284284315395811644720284274100
¬¬¬ Doping, legemiddelloven494916137183100494900
¬¬¬ Doping, straffeloven2352352926519841620235225100
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 4584 458453564835671 02984570542804 4583 7686900
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 2564 2564434746953798580765840904 2563 5706860
¬¬¬ Promillekjøring, annet20220219143044384719020219840
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt2342341787442120212130234192420
¬¬¬ Alkohollovovertredelse2272271787432119182110227185420
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse770010130207700
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd69691148251311606956130
¬ Ordens- og integritetskrenkelse6 6786 6783818581 0571 0251 41896863333806 6785 8468320
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse3 5953 59518542656757573750337123103 5953 2133820
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt1 7961 796362733963563632071303501 7961 6661300
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet6856858123154142122755290685652330
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus55155110651331001216345140551506450
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse56056018851091141206933120560508520
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 7991 79914915317121937429624119601 7991 5472520
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted536536756566751297342110536499370
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd76076058726987156136112700760704560
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning5035031616365789878711505033441590
¬¬ Myndighetskrenkelse2 3152 315943253953615123452047902 3152 0262890
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet1 9231 923863133702943762621576501 9231 7102130
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann44244232689169895224170442380620
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann2642642039564552281680264235290
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann178178122935243724890178145330
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 4811 481542452792252872101334801 4811 3301510
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet1421422526231525151030142106360
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud15115119617374128120151137140
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 0101 01025204241167177106662401 010927830
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring1261260252037352340126114120
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning525234461113650524660
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage100100781018262461010068320
¬¬¬¬ Uriktig forklaring69693521420196006942270
¬¬¬¬ Uriktig anklage3131438465010312650
¬¬¬ Utlendingslovgivning23323302104099492850233208250
¬¬¬¬ Innreiseforbud1051050132149228101059960
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold660021111006600
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning1221220151849261940122103190
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet181800161541018990
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse414112431059704131100
¬¬ Integritetskrenkelse7687681021079589169120582807686071610
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse5145146362686112481421305143991150
¬¬¬¬ Dokumentfalsk446446454562581137338120446356900
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk3493492432534993593090349284650
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet979721139920148309772250
¬¬¬¬ Pengefalsk550002111005410
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)49491611311070104929200
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)202010410230002010100
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)29296721840102919100
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse1414263000300141040
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1961963835202341231060196168280
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1791792933182240221050179152270
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1717922111010171610
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred141402320421014950
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering2525143146150251960
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse1919041206330191270
¬ Trafikkovertredelse197 435197 4121 1079 31513 24918 52639 03643 59838 39234 18923190 475141 29549 1806 960
¬¬ Veitrafikkovertredelse196 180196 1571 0389 24513 14718 41338 84143 30138 15934 01323189 238140 22149 0176 942
¬¬¬ Uten gyldig førerkort3 5163 51624626626943279367351532203 5163 1673490
¬¬¬ Ulovlig hastighet160 201160 1782576 90010 12114 19730 16335 66932 72330 14823153 515113 11440 4016 686
¬¬¬ Personskade9839834194769215115613324009837052780
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse31 48031 4804941 9852 6813 6927 7346 8034 7883 303031 22423 2357 989256
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning1 2551 255697010211319529723317601 2371 07416318
¬ Annet lovbrudd1 0571 0571224537716323125823901 0579351220
¬¬ Natur- og miljølovbrudd9719711224486614621024022509718601110
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd110000000101100
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd413413351019421091111140413403100
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd557557919384710410112911005574561010
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning1818000126450181620
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning68680051015151490685990

Tabell 14 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2019
Straffede personer
I alt250 8474 16420 9876145 15598813 7696 678197 4351 057
Hele landet230 1113 67715 1025845 03697112 7956 216184 848882
Østfold (-2019)12 37920596045292717993999 57830
Akershus (-2019)21 6744841 50441525891 24859617 13948
Oslo20 9356841 5181057801001 73784815 11449
Hedmark (-2019)8 71413143121163435602227 12320
Oppland (-2019)9 4349635914120244071848 20129
Buskerud (-2019)12 25119580228237476772999 93432
Vestfold (-2019)12 3621571 32427250496092899 62829
Telemark (-2019)9 32711975424198324532017 52422
Aust-Agder (-2019)7 2137944012160163502245 90725
Vest-Agder (-2019)9 24613565727248345223427 24635
Rogaland20 7713411 77661417751 07657416 35992
Hordaland (-2019)25 304389857533949499851021 907102
Sogn og Fjordane (-2019)5 22836167971202031044 58038
Møre og Romsdal12 525142677312134860831510 43160
Trøndelag - Trööndelage20 2212251 61827360691 03045516 37265
Nordland9 70412466129296797373267 37874
Troms - Romsa (-2019)9 20910938419182405562057 65460
Finnmark - Finnmárku (-2019)3 6142621311130412251232 77372
Svalbard0000000000
Norge, uoppgitt fylke0000000000
Utlandet, uten oppgitt fylke20 6974875 879301191797346212 555175
Uoppgitt fylke390600010320
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
I alt56,530,944,730,141,160,223,101,5044,490,24
Hele landet51,860,833,400,131,130,222,881,4041,660,20
Østfold (-2019)49,500,823,840,181,170,283,191,6038,300,12
Akershus (-2019)42,270,942,930,081,020,172,431,1633,420,09
Oslo36,141,182,620,181,350,173,001,4626,090,08
Hedmark (-2019)51,950,782,570,130,970,263,341,3242,470,12
Oppland (-2019)58,850,602,240,090,750,152,541,1551,160,18
Buskerud (-2019)51,800,823,390,121,000,202,861,2642,000,14
Vestfold (-2019)58,720,756,290,131,190,232,891,3745,730,14
Telemark (-2019)64,060,825,180,161,360,223,111,3851,680,15
Aust-Agder (-2019)74,170,814,520,121,650,163,602,3060,740,26
Vest-Agder (-2019)60,040,884,270,181,610,223,392,2247,050,23
Rogaland53,830,884,600,161,080,192,791,4942,400,24
Hordaland (-2019)58,330,901,980,120,910,222,301,1850,500,24
Sogn og Fjordane (-2019)57,810,401,850,100,790,222,241,1550,640,42
Møre og Romsdal56,950,653,080,140,970,222,761,4347,430,27
Trøndelag - Trööndelage52,240,584,180,070,930,182,661,1842,290,17
Nordland47,720,613,250,141,460,393,621,6036,280,36
Troms - Romsa (-2019)66,050,782,750,141,310,293,991,4754,900,43
Finnmark - Finnmárku (-2019)56,980,413,360,172,050,653,551,9443,721,14
Svalbard....................
Norge, uoppgitt fylke....................
Utlandet, uten oppgitt fylke....................
Uoppgitt fylke....................

Tabell 15 
Straffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2019
Straffede personer
Alle lovbruddsgrupper
I alt250 847250 8083 81213 78618 97424 99550 45153 33445 71239 74439
Hele landet230 111230 1113 79413 35317 52322 47845 12748 39241 91437 5300
Østfold (-2019)12 37912 3792125848821 0892 2962 6902 4232 2030
Akershus (-2019)21 67421 6744571 0501 3331 6854 1014 9924 3503 7060
Oslo20 93520 9355268231 3912 3614 9574 3493 4783 0500
Hedmark (-2019)8 7148 7141135307027991 5701 8291 5981 5730
Oppland (-2019)9 4349 434976197888411 7071 9631 8171 6020
Buskerud (-2019)12 25112 2511736628601 1282 3102 6462 2982 1740
Vestfold (-2019)12 36212 3621485938401 1652 2902 5182 3942 4140
Telemark (-2019)9 3279 3271305647158991 5961 8631 7391 8210
Aust-Agder (-2019)7 2137 2131204225276301 3361 5101 3221 3460
Vest-Agder (-2019)9 2469 2461835817929391 8101 9191 6161 4060
Rogaland20 77120 7713721 3831 5462 0134 2784 5033 6173 0590
Hordaland (-2019)25 30425 3043811 3211 9072 5835 3455 5204 5023 7450
Sogn og Fjordane (-2019)5 2285 228623854514928891 1519938050
Møre og Romsdal12 52512 5251308429821 1652 4682 6112 2042 1230
Trøndelag - Trööndelage20 22120 2213141 2531 6632 1293 8704 1063 6653 2210
Nordland9 7049 7041897629341 0581 8121 8071 7021 4400
Troms - Romsa (-2019)9 2099 2091276438661 0441 8221 7311 5921 3840
Finnmark - Finnmárku (-2019)3 6143 614603363444586706846044580
Svalbard00000000000
Norge, uoppgitt fylke00000000000
Utlandet, uten oppgitt fylke20 69720 658184301 4492 5115 3174 9343 7922 20739
Uoppgitt fylke3939032678670
Alle lovbruddsgrupper unntatt trafikkovertredelse
I alt53 41253 3962 7054 4715 7256 46911 4159 7367 3205 55516
Hele landet45 26345 2632 6874 2395 0835 4209 1257 7985 9934 9180
Østfold (-2019)2 8012 8011432223393095675383793040
Akershus (-2019)4 5354 5354024404414639447876334250
Oslo5 8215 8214834956487411 3339906714600
Hedmark (-2019)1 5911 591881472041683032862071880
Oppland (-2019)1 2331 233571521711232412061531300
Buskerud (-2019)2 3172 3171312142402784634222982710
Vestfold (-2019)2 7342 7341091992472854904214435400
Telemark (-2019)1 8031 803821391822073203252862620
Aust-Agder (-2019)1 3061 306541271421442602421831540
Vest-Agder (-2019)2 0002 0001142122612463613122452490
Rogaland4 4124 4122534314325128427886225320
Hordaland (-2019)3 3973 3972563084034517326134132210
Sogn og Fjordane (-2019)6486483585906512412079500
Møre og Romsdal2 0942 094702072512684573552552310
Trøndelag - Trööndelage3 8493 8491843714575076896275204940
Nordland2 3262 3261332372723144793792992130
Troms - Romsa (-2019)1 5551 555741712081983272432071270
Finnmark - Finnmárku (-2019)841841198295141193144100670
Svalbard00000000000
Norge, uoppgitt fylke00000000000
Utlandet, uten oppgitt fylke8 1428 126182316421 0492 2881 9351 32663716
Uoppgitt fylke77010023100
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper
I alt56,5356,5220,2270,0069,2467,3969,0673,7064,9531,82..
Hele landet51,8651,8620,1367,8063,9560,6061,7766,8759,5530,05..
Østfold (-2019)49,5049,5019,4753,2964,6062,1963,5465,3557,2328,45..
Akershus (-2019)42,2742,2718,5144,9048,3148,2348,9752,8949,3627,26..
Oslo36,1436,1427,7940,6335,3631,6037,2245,0844,6825,72..
Hedmark (-2019)51,9551,9516,6073,8475,0770,2171,3672,1356,9727,30..
Oppland (-2019)58,8558,8514,6485,5284,2276,4782,0080,3167,4529,73..
Buskerud (-2019)51,8051,8016,9465,0568,8867,4862,4965,3458,8930,86..
Vestfold (-2019)58,7258,7216,4864,4272,9680,8674,3773,7267,4236,59..
Telemark (-2019)64,0664,0621,1687,3686,6588,8880,3781,6271,9238,12..
Aust-Agder (-2019)74,1774,1728,0292,5693,1991,2493,0894,0084,5145,18..
Vest-Agder (-2019)60,0460,0426,3673,8271,2474,4774,6578,0066,5033,22..
Rogaland53,8353,8320,6974,6263,5562,9162,3268,0859,6831,34..
Hordaland (-2019)58,3358,3320,3366,1164,3967,7872,5778,8568,5231,75..
Sogn og Fjordane (-2019)57,8157,8114,1685,1081,7377,1671,1586,5768,2527,47..
Møre og Romsdal56,9556,9513,1180,9475,9773,8674,6076,7063,7330,68..
Trøndelag - Trööndelage52,2452,2419,4870,5560,4660,8462,8769,1961,2529,29..
Nordland47,7247,7222,0983,6576,5368,6063,5561,2650,2021,76..
Troms - Romsa (-2019)66,0566,0522,53101,8591,9883,8885,1880,1772,3534,07..
Finnmark - Finnmárku (-2019)56,9856,9822,58110,3882,1883,0873,6069,9556,5024,82..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................
Alle lovbruddsgrupper unntatt trafikkovertredelse
I alt12,0412,0314,3522,7020,8917,4415,6313,4510,404,45..
Hele landet10,2010,2014,2621,5218,5514,6112,4910,788,513,94..
Østfold (-2019)11,2011,2013,1320,2624,8317,6515,6913,078,953,93..
Akershus (-2019)8,848,8416,2818,8115,9813,2511,278,347,183,13..
Oslo10,0510,0525,5224,4416,479,9210,0110,268,623,88..
Hedmark (-2019)9,499,4912,9320,4821,8214,7613,7711,287,383,26..
Oppland (-2019)7,697,698,6121,0018,2811,1811,588,435,682,41..
Buskerud (-2019)9,809,8012,8321,0319,2216,6312,5210,427,643,85..
Vestfold (-2019)12,9912,9912,1421,6221,4519,7815,9112,3312,488,18..
Telemark (-2019)12,3812,3813,3521,5322,0620,4616,1114,2411,835,48..
Aust-Agder (-2019)13,4313,4312,6127,8625,1120,8518,1115,0711,705,17..
Vest-Agder (-2019)12,9912,9916,4226,9323,4819,5114,8912,6810,085,88..
Rogaland11,4311,4314,0723,2517,7616,0012,2611,9110,265,45..
Hordaland (-2019)7,837,8313,6615,4113,6111,839,948,766,291,87..
Sogn og Fjordane (-2019)7,177,178,0018,7916,3110,199,929,035,431,71..
Møre og Romsdal9,529,527,0619,9019,4216,9913,8110,437,373,34..
Trøndelag - Trööndelage9,949,9411,4220,8916,6114,4911,1910,578,694,49..
Nordland11,4411,4415,5526,0222,2920,3616,8012,858,823,22..
Troms - Romsa (-2019)11,1511,1513,1327,0922,0915,9115,2911,259,413,13..
Finnmark - Finnmárku (-2019)13,2613,267,1526,9422,6925,5821,2014,739,353,63..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................

Tabell 16 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall straffede i alt.
2019
I alt250 8474 16420 9876145 15598813 7696 678197 4351 057
Alle verdensdeler241 3014 15718 5576135 14598713 7566 664190 3651 057
Europa234 4843 92217 9605864 71691713 0966 190186 0611 036
Norge201 1482 94911 4435114 24786410 9115 206164 202815
Danmark1 758252176193144311 30211
Sverige3 8136231913616278962 96513
Latvia1 14434213220182477432
Litauen5 5701851 30885723361213 52132
Polen10 2302043 0231710985522915 99432
Romania1 779219347529894591 0171
Storbritannia8441874212250226577
Tyskland1 2771810301841071994167
Afrika2 296661858164282731901 3784
Asia3 53513934616224382892462 22413
Syria1 309401306741751659206
Amerika8912762340490316313
Oseania953401087711
Statsløse14762511011313780
Uoppgitt9 39912 405000016 9920

Om statistikken

Statistikken inneholder de rettskraftige straffereaksjonene som er registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art – samt de straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og antall reaksjoner.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Telleenheter: 

Straffereaksjon: Den enkelte strafferettslige avgjørelsen mot en enkelt fysisk eller juridisk person, rettskraftig avgjort og registrert i løpet av året. En person som er ilagt reaksjoner flere ganger i løpet av året, vil således inngå i statistikken like mange ganger som personen har fått en reaksjon.

Begrepet straffereaksjon omfatter i statistikken forelegg eller forenklet forelegg på bot, betinget påtaleunnlatelse, dom på bot, fengselsstraff, samfunnsstraff, særreaksjon, ungdomsstraff, rettighetstap og straffutmålingsutsettelse.

Straffet person: Den enkelte fysiske person registrert med minst én straffereaksjon i løpet av året. Personer med flere reaksjoner i løpet av et år telles dermed bare én gang. Selskaper, organisasjoner, offentlige virksomheter og andre juridiske personer er ikke inkludert.

Utmålt straff: Målt i antall dager for betinget og ubetinget fengsel og antall kroner for bøter. I tabellene oppgis antall straffereaksjoner innenfor intervaller av utmålte dager eller kroner, eller som gjennomsnittlig utmålt straff.

  

Inndeling av lovbrudd

Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare. I grunnlagsregistrene for statistikken er det frem til i dag anvendt mer enn 1260 forskjellige koder, hvor om lag 660 forskjellige koder brukes aktivt for klassifisering av lovbrudd som skjer i dag. Som følge av ikrafttredelsen av straffeloven 2005 den 1.10.2015 ble det lagt inn om lag 430 nye koder for registering av lovbrudd i politiets registersystem, til erstatning for et tilsvarende antall koder for straffeloven 1902. Som følge av dette anvender SSB den nye versjonen av Standard for lovbruddstyper, Lovbruddstyper 2015, til å klassifisere både gamle og nye lovbrudd. Fra og med utgivelsen av årgang 2015 inneholder derfor statistikkene følgende grupperinger av lovbrudd (se også «Standard klassifikasjoner» i KLASS):

Lovbruddsgruppe, hvor lovbrudd er delt inn i ni hovedgrupper. Disse lovbruddsgruppene er videre inndelt i flere underliggende nivå med nærmere spesifiserte typer lovbrudd (se Type lovbrudd).

Type lovbrudd, hvor lovbrudd er delt inn i om lag 150 unike typer lovbrudd. Likeartede typer av disse er videre gruppert sammen i et varierende antall av høyere aggregerte nivåer, hvor alle på sitt mest grupperte nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene.

Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser på bakgrunn av politiets registreringer i statistikken over straffereaksjoner i hovedsak fra 1997 og fram til og med 2014. For mer om denne utgåtte klassifiseringen, se beskrivelsen av versjonen Lovbruddstyper 2006 i KLASS Om statistikken for statistikkårganger før 2015.

Hovedlovbrudd: Dersom reaksjonen er forårsaket av flere lovbrudd, registreres den med det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff, det såkalte hovedlovbruddet.

Personer med flere reaksjoner i løpet av statistikkåret inngår bare én gang i statistikken over straffede personer, og blir da representert med det hovedlovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff.

  

Egenskaper ved straffereaksjonene

Rettsinstans er den myndigheten som har ilagt den endelige rettskraftige straffereaksjonen. Statistikken fordeler mellom påtalemyndigheten og domstolen, videre fordelt på tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Type reaksjon er i statistikken en kategorisering av de ulike straffereaksjonene basert på straffens innhold og rettsinstans.

 

De tre typene reaksjoner ilagt av påtalemyndigheten eller tjenestepersoner med delegert foreleggsmyndighet er:

◦ forenklet forelegg (på bot, kun for mindre alvorlige trafikk- og tollovbrudd)

◦ forelegg (på bot)

◦ betinget påtaleunnlatelse

De fem hovedtypene av reaksjoner idømt av domstolen er

◦ bot

◦ samfunnsstraff

◦ betinget fengsel

◦ ubetinget fengsel

◦ særreaksjon eller annen type reaksjon

«Særreaksjon eller annen type reaksjon» inneholder videre undertypene forvaring, tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg samt «annen type reaksjon». «Annen type reaksjon» omfatter rettighetstap, straffutmålingsutsettelse, og ungdomsstraff (ny f.o.m. 2014), men disse er ikke spesifisert som egne undertyper i statistikken.

Domstolen kan også ilegge noen av reaksjonstypene i kombinasjon, for eksempel fengselsstraff i kombinasjon med bot, eller både ubetinget og betinget fengselsstraff. Enkelte typer kombinasjonsstraffer er ikke spesifisert i tabellene, men blir talt med under beslektede reaksjonstyper. For eksempel er ubetinget fengsel sammen med bot talt med i «Ubetinget fengsel og annen».

Straffeutmåling er i statistikkene oppgitt med antall dager ubetinget og betinget fengsel samt kroner i bøtestraff. Straffeutmåling er både presentert med tall for gjennomsnitt og fordelinger i grupperte tidslengder og pengebeløp. I disse tabellene er det også mulig å hente ut tall for noen flere kombinasjoner av bøtestraff og fengselsstraff enn i tabellene som fordeler på type reaksjoner.

 

Mer om de ulike typer reaksjon

Ubetinget fengsel innebærer frihetsberøvelse i en anstalt under Kriminalomsorgen. I noen tilfeller regnes hele eller deler av den utmålte fengselsstraffen å være sonet i en forutgående varetektsfengsling. Som en hovedregel åpner straffegjennomføringsloven for løslatelse på prøve når to tredeler av straffen er sonet, men minimum to måneder. Kriminalomsorgen kan beslutte om soningen skal gjennomføres helt eller delvis utenfor fengsel (se også statistikken over fengslinger).

Betinget fengsel (fullbyrdingsutsettelse) innebærer at den dømte slipper å sone den utmålte straffen dersom de betingelser domstolen fastsetter blir overholdt. En grunnbetingelse er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, som regel to år. Ytterligere særvilkår kan blant annet omfatte overføring til ungdomsoppfølging i konfliktråd eller ulike narkotikaprogram.

Betinget påtaleunnlatelse vil si at påtalemyndigheten velger ikke å straffeforfølge en person selv om straffeskyld «anses bevist», men på gitte betingelser. En grunnbetingelse er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, som regel to år. Ytterligere vilkår kan blant annet omfatte overføring til ungdomsoppfølging i konfliktråd eller ulike narkotikaprogram.

Bøtestraff kan gis som bot ved dom, forelegg, eller forenklet forelegg og innebærer at den straffede plikter å betale et oppgitt beløp som skal tilfalle statskassen. Bot ved dom idømmes av domstol, forelegg ilegges av påtalejurist og forenklet forelegg av tjenestepersoner i politi og tollvesen.

Forvaring ble innført som særreaksjon fra 1. januar 2002. Forvaring kan idømmes når ordinær fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet, og innebærer en tidsubestemt frihetsberøvelse i tilrettelagt avdeling under Kriminalomsorgen. Ved idømmelse settes en tidsramme, som vanligvis tilsvarer en ubetinget fengselsstraff, og i tillegg kan det settes en minstetid. Forvaringen kan imidlertid forlenges så lenge det er høy fare for gjentakelse og personen anses som en fare for samfunnet.

Tvungent psykisk helsevern og Tvungen omsorg ble innført som særreaksjoner 1. januar 2002 og kan kun ilegges utilregnelige lovbrytere. Tvungent psykisk helsevern kan gis personer som var psykotiske eller bevisstløse på gjerningstidspunktet. Tvungen omsorg kan gis til personer som er psykisk utviklingshemmet i høy grad. Det regionale helsevesenet har i begge tilfeller ansvar for gjennomføringen. Påtalemyndigheten må senest tre år etter rettskraftig dom begjære opphør, prøveløslatelse eller forlengelse av reaksjonen – og kan kun opprettholdes hvis det er fare for gjentagelse.

Samfunnsstraff erstattet fra 1. mars 2002 reaksjonen samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn. Samfunnsstraffen kan bestå av samfunnsnyttig tjeneste på mellom 30 og 420 timer, program, individuelle samtaler, behandling, megling i konfliktråd og andre tiltak som er relevante i forhold til den enkeltes kriminalitet. I spesielle tilfeller kan friomsorgen sette vilkår utover de som retten har satt, for eksempel rusforbud. Dommer på samfunnstjeneste, som kan forekomme i senere årganger hvis gjerningen er begått før mars 2002, kategoriseres i gjeldende standard som samfunnsstraff.

Annen type reaksjon:

Ungdomsstraff ble innført 1. juli 2014 som en ny type straffereaksjon for lovbrytere under 18 år. Ungdomsstraff kan gis av domstol som alternativ til fengsel når en ungdom har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Retten fastsetter gjennomføringstid, mens straffens innhold, som tiltak og vilkår, bestemmes på et møte i regi av Konfliktrådet. I tabeller med straffeutmåling fordeles ungdomsstraffens gjennomføringstid på verdier for antall dager betinget fengsel.

Rettighetstap (straffeloven 2005 kapittel 10) er en form for straff som omfatter både tap av retten til retten til å inneha en stilling, utøve en virksomhet eller aktivitet, og forbud mot kontakt med en bestemt person.

Straffutmålingsutsettelse kan ilegges av domstol, tilsvarende fullbyrdingsutsettelse (betinget fengsel) men uten at noen straff er utmålt (jf. betinget påtaleunnlatelse).

I saker der den tidligere særreaksjonsformen sikring ble idømt alene og ikke i kombinasjon med ubetinget fengsel, kategoriseres disse som Annen type reaksjon.

  

Egenskaper ved personene

Alder: Personenes alder er definert som fylte år på gjerningstidspunktet (det siste mulige, gjerningens slutt hvis flere er oppgitt) for hovedlovbruddet. Dersom opplysning om gjerningstidspunkt mangler, beregnes alder på tidspunktet da reaksjonen ble gitt. Ved forenklede forelegg finnes ikke opplysning om gjerningsdato eller reaksjonsdato og alder beregnes da fra tidspunkt for rettskraft (i de fleste saker lik gjerningstidspunkt, men senere i saker basert på automatisk trafikkontroll).

Kjønn: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes kjønn registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. I datagrunnlaget fra registeret for Statens innkrevingssentral, som inneholder forenklede forelegg, inngår det imidlertid ikke opplysninger om kjønn. Det vil si at for alle personer som er ilagt forenklede forelegg, og som ikke kan identifiseres i folkeregisteret, tillegges det ikke opplysninger om kjønn.

Bosted: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes bosted registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. (Se «Standard klassifikasjoner» for liste over verdier og relasjon til andre inndelinger). I statistikken blir bosted oppgitt som fylke. 

Statsborgerskap: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes statsborgerskap registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. Unntaket er forenklede forelegg fra Statens innkrevingssentral hvor informasjon om statsborgerskap mangler helt. Det relativt store antallet som mangler verdi for statsborgerskap for hovedlovbruddsgruppene Annet vinningslovbrudd og Trafikkovertredelse skyldes derfor uoppgitt verdi i saker med forenklet forelegg. Fra og med 2016-årgangen er statistikkproduksjonen forbedret slik at også ikke-bosatte personer som arbeider i Norge eller av andre grunner har fått tildelt et D-nummer (midlertidig fødselsnummer) og er gitt forenklet forelegg for trafikk eller toll kan tillegges opplysninger om statsborgerskap fra folkeregisteret. (se «Feilkilder og usikkerhet» og «Sammenlignbarhet over tid og sted»). (Se «Standard klassifikasjoner» for liste over verdier og relasjon til andre inndelinger).

Tidligere registrering i reaksjonsregisteret: Angir hvorvidt en straffereaksjon registrert i SSP (reaksjonsregisteret, tidligere strafferegisteret) er gitt til en person som allerede var registrert i SSP med et tidligere straffeforhold før den siste straffereaksjonen. Kartleggingen er utført kun for straffereaksjoner hentet fra SSP (se «Produksjon»). Populasjonen som får kartlagt straffehistorikk på denne måten betegnes derfor som «Alle med kartlagt registrering i reaksjonsregisteret». Gitt reglene for hvilke straffereaksjoner som føres i SSP (se «Produksjon») utelukker dette personer som kun har blitt straffet for forseelse(r) med påtaleunnlatelse eller bøtestraff, og personer som har fått forenklet forelegg.

På grunn av nye regler for hva som registreres i det nye reaksjonsregister, er tabellene med statistikk over tidligere registrering i reaksjonsregisteret ikke videreført fra 2016-årgangen.

Standard klassifikasjoner

 

Lovbruddsgruppe (ny versjon fra og med 2015)

Type lovbrudd (ny versjon fra og med 2015)

Fylke (bosted)

Kjønn

Alder: Ettårig eller etter kriminalstatistikkens standard for aldersgrupperinger (i de mest spesifiserte versjonene 15-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+).

Statsborgerskap og Verdensdel

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken publiseres på landsnivå og delvis på fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Det rapporteres noe statistikk til internasjonale organer som FN (UNODC) og Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Både rådata fra Politiets IKT-tjenester og Statens innkrevingssentral samt bearbeidet produksjonsdata lagres på Linux.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken skal gi en oversikt over ileggelse av formell straff i Norge, hyppigheten av ulike typer straffereaksjoner og straffeutmåling ved ulike typer lovbrudd. Den skal også gi informasjon om sentrale kjennetegn ved de straffede personene. Statistikk over straffereaksjoner er finansiert av Finansdepartementet gjennom statsoppdraget (gitt i statsbudsjettet vedtatt av Stortinget).

Statistikk over idømte forbrytelsessaker (tidligere "Justitssager") har vært utarbeidet i ulike former siden 1835, og av SSB siden 1883. I 1860-årene ble statistikken utvidet til å omfatte dommer og forelegg i forseelsessaker (den gang "offentlige Politisager"), og fra 1923 påtaleunnlatelser. Med overgangen fra manuelt til digitalt strafferegister (SSP) som statistikkgrunnlag fra 1978 ble påtaleunnlatelser i forseelsessaker også del av statistikken, samt reaksjoner for brudd på den militære straffelov (se historisk arkiv og Historisk statistikk 1994). Med denne omleggingen ble også påtaleunnlatelser uten vilkår definert ut av statistikken.

I 1997 ble det foretatt en omlegging som innebar nye uttrekkskriterier og innhenting av individuelle oppgaver for alle forseelsessaker fra de nye digitale bøteregistrene, ikke bare forbrytelsessaker fra strafferegisteret. Med tilgang til politiets lovbruddskoder for hele datamaterielat ble det nå også tatt i bruk en felles inndeling i ti «lovbruddsgrupper», utover de to tradisjonelle inndelingene etter straffelovens kapitler (fra 1923 til 1992 hadde det også eksistert en annen inndeling i fire grupper).

Fra 1957 er det publisert faste tabeller for gjennomsnittlig utmålt straff (dager fengsel, kroner bot) for forbrytelser, og for forseelser fra 1997. Fra 2003 er det publisert tabeller for statistikkenheten «straffede personer» (hver person talt kun en gang per år, uavhengig av antallet reaksjoner). Fra og med årgangen 2005 er denne statistikkenheten videreutviklet og utgitt med flere sammenliknbare tidsserier.

Data fra det nye reaksjonsregisteret er tatt i bruk for reaksjoner registrert fra og med den 1. oktober 2015, samtidig med ikrafttredelse av straffeloven av 2005.

Den nye straffeloven medførte en omlegging av SSBs lovbruddsinndelinger, med ni nye «lovbruddsgrupper» og totalt 150 unike «typer lovbrudd». I tillegg opphørte skillet mellom forbrytelser og forseelser. Omleggingen medførte endringer i nesten samtlige av de faste tabellene. Med bortgangen av forbrytelser som kategori opphører sammenlignbarheten for en rekke aspekter ved statistikken, helt tilbake til 1835. Statistikk for årganger før 2015 som ligger i Statistikkbanken er imidlertid re-produsert etter den nye lovbruddsinndelingen. Les mer om disse endringene i «Definisjoner» av lovbrudd og i artikkelen «De nye kriminalstatistikkene».

Fra og med 2019-årgangen er også forenklede forelegg for sjøfartsforhold inkludert i statistikken.

Brukere og bruksområder

Viktige brukere er media, forsknings- og utdanningssektoren, interesseorganisasjoner, Justisdepartementet og andre deler av justissektoren. Statistikken tjener som grunnlag for informasjon om tilstanden og utviklingen innen strafferettsapparatet. Statistikken gir kun opplysninger om forhold som har ført til en formell straffereaksjon og angir ikke den totale utbredelsen av straffbare forhold begått i befolkningen som helhet eller i bestemte deler av den.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken over straffereaksjoner er en av fire hovedstatistikker på området Kriminalitet og rettsvesen. De øvrige er statistikk over anmeldte lovbrudd (med egen statistikk over registrerte ofre), etterforskede lovbrudd og fengslinger.

Ved bruk av kriminalstatistikken er det viktig å være klar over at de ulike delene ikke nødvendigvis refererer til den samme populasjon av lovbrudd. Det kan ta lang tid fra et lovbrudd er anmeldt før det er ferdig etterforsket og ilagt eventuell strafferettslig reaksjon. Fengsling kan inntreffe både før straff er idømt (varetekt) eller lenge etter (såkalt «soningskø»), og i enkelte tilfeller blir personer tiltalt og satt i varetekt, men senere frifunnet i retten. Enhetene som telles er også ulikt konstruert i de forskjellige statistikkene. Tabellene under straffereaksjoner er derfor ikke direkte sammenliknbare med de andre kriminalstatistikkene. For en helhetlig presentasjon av kriminalstatistikkene, se i publikasjonen Kriminalitet og rettsvesen 2009.

  

Relatert ekstern statistikk

Administrative gebyrer, sanksjoner og andre formelle konsekvenser av lovbrudd (som parkeringsbøter, tilleggsskatt, utvisning fra landet eller utestengning fra visse type arbeidsplasser) samt visse strafferettslige reaksjoner (som påtaleunnlatelse uten vilkår, inndragelse eller overføring til konfliktråd etter straffeprosessloven § 71a) inngår ikke i SSBs statistikk over straffereaksjoner. Statistikk over noen av disse reaksjonene er tilgjengelig fra andre instanser:

Domstoladministrasjonen har statistikk for domstolenes saksavvikling, både i sivile og strafferettslige saker. Politiet har statistikk over inndragning av utbytte og gjenstander i sine periodevise Kommenterte Strasak-tall. Konfliktrådet har statistikk og årsrapporter med tall for meglingssaker, samt ungdomsstraff/-oppfølging og (aldersubestemt) oppfølging i Konfliktråd. Utlendingsdirektoratet har ansvar for offisiell statistikk over utvisninger på grunn av ilagt straff eller brudd på utlendingsloven.

Lovhjemmel

Utlevering av opplysninger til SSB skjer med grunnlag i statistikkloven (1989) § 2-2 jf. § 3-2 og politiregisterloven (2010) § 30 jf. § 9.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

 

Statistikken omfatter rettskraftige strafferettslige reaksjoner registrert i løpet av statistikkåret. Det vil si at alle ankemuligheter må være uttømt og at registerbehandler har ført saken inn i det aktuelle registeret for å komme med i statistikken for samme år.

Av alle de strafferettslige reaksjonene (se straffeloven 2005, kap.5) inneholder statistikken betinget påtaleunnlatelse, bot ved forelegg eller forenklet forelegg og dom på bot, samfunnsstraff, ungdomsstraff, fengsel, forvaring (tidligere sikring), tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg, rettighetstap eller straffutmålingsutsettelse. Dette innebærer at samtlige reaksjoner definert som «straff» i straffeloven (§29) er med i statistikken. Visse «andre strafferettslige reaksjoner» (strl. §30) er imidlertid ikke med. Det gjelder påtaleunnlatelse uten vilkår, inndragning, overføring til konfliktråd, straffeutmålingsfrafall og tap av retten til å føre motorvogn – vel å merke med mindre disse er gitt i kombinasjon med noen av de inkluderte straffereaksjonene.

Statistikken gir opplysninger om reaksjonens art og utmåling, type lovbrudd, type instans og tidligere registrering i reaksjonsregisteret - samt personopplysninger som alder, kjønn, bosted og statsborgerskap.

Rapporteringsenheter er Politiets IKT-tjenester (PIT) for BOT- og SSP-data og Statens innkrevingssentral (under Skattedirektoratet) for forenklede forelegg.

Datakilder og utvalg

Hovedkilde for de fleste typer straffereaksjoner er Reaksjonsregisteret, tidligere Det sentrale straffe- og politiopplysningsregisteret (SSP), eid av Politidirektoratet. Kripos er behandlingsansvarlig for reaksjonsregisteret og er kilden når SSB innhenter tilleggsopplysninger om enkeltsaker.

Fra 1. oktober 2015 tok politiet i bruk ett nytt reaksjonsregister (SSP 3.0), samtidig med ikrafttredelse av ny straffelov (vedtatt i 2005) og ny politiregisterforskrift §44-4 (jf. politiregisterloven § 9) med et utvidet mandat for registrering av strafferettslige reaksjoner. I henhold til den tidligere strafferegistreringsloven § 1. ble kun forbrytelsessaker samt domstolsavgjørelser (unntatt forseelsessaker avgjort med bot) registrert i SSP. I det nye reaksjonsregisteret føres alle strafferettslige reaksjoner unntatt forenklede forelegg.

 

 

Opplysninger om betingede påtaleunnlatelser og bøter gitt ved forelegg eller dom for forseelser begått før 1.10.2015 (jf. straffeloven 1902) ble fram til og med 2018-årgangen i tillegg hentet fra Det sentrale bøteregisteret (BOT), eid av Politidirektoratet. Mengden straffereaksjoner fra bøteregisteret som ble brukt i statistikken avtok betraktelig fra og med 2016-årgangen og BOT ble tatt helt ut som kilde fra og med 2019-årgangen

Data om forenklede forelegg hentes fra et register for innkreving av straffekrav ved Statens innkrevingssentral (SI), eid av Skattedirektoratet. Fra og med 2019-årgangen ble kilderegisteret endret fra SIRI-registeret til SIAN-registeret. Data trekkes ikke direkte fra kilderegisteret men fra et «datavarehus» som henter informasjon fra disse registrene.

I bearbeidingen av statistikken tillegges opplysninger om kjønn, bosted og statsborgerskap fra Det sentrale folkeregisteret (DSF) via Befolkningsregisteret til SSB (BeReg). Produksjonsfiler for tidligere årganger av statistikk over straffereaksjoner benyttes for historisk dublettkontroll. For beregninger av tall relative til befolkningsstørrelse benyttes befolkningsstatistikk fra SSB.

Statistikken er basert på fulltelling av straffereaksjoner som blir registrert i løpet av året, se «Omfang».

Datainnsamling, editering og beregninger

Materialet innhentes fra rapporteringsenhetene (PIT og Skattedirektoratet) i elektronisk form etter årets utløp. Opplysninger om feilregistreringer og mangelfulle opplysninger innhentes vanligvis fra Kripos og Statens innkrevingssentral i løpet av årets 1. og 2. kvartal.

Materialet gjennomgår faste kontrollrutiner med sikte på å rette feil og tilføre manglende opplysninger. Opprettingen foregår i samarbeid med behandlingsansvarlige for registrene.

 

Fram til 1. oktober 2015 ble ikke betingede påtaleunnlatelser, forelegg eller dom på bot for forseelser registrert i reaksjonsregisteret (SSP), og informasjon fra bøteregisteret (BOT) blir derfor innhentet. Fra og med 1. oktober 2015 blir også disse registrert i det nye reaksjonsregisteret, med unntak der forseelsen er begått før 1. oktober 2015 og dermed skal straffes og registreres etter gammel lov og forskrift. Bearbeidingen av statistikkmaterialet er derfor utvidet med ytterligere kontroll av dobbeltregistreringer av de samme sakene. I tilfeller der en sak er registrert i begge registrene, tas kun den fra reaksjonsregisteret med i statistikkmaterialet. For 2019-årgangen utgikk BOT som kilde i sin helhet.

Opplysning om personers statsborgerskap, bosted, kjønn tillegges ut fra opplysninger fra to forskjellige kilder. For de med oppgitt fødselsnummer (og fra 2016 også D-nummer/midlertidig fødselsnummer) er disse opplysningene tillagt slik de var registrert i Det sentrale folkeregisteret i statistikkåret. For alle personer som ikke identifiseres i folkeregisteret (vha. fødselsdato, personnummer eller navn) anvendes de opplysninger som er registrert av politiet i Reaksjonsregisteret (tidligere SSP), eller i Det sentrale bøteregister (BOT). Blant annet på grunn av doble statsborgerskap er det en viss diskrepans mellom statsborgerskap registrert av politiet og registrert i folkeregisteret som ikke grunner i feilregistrering. Folkeregisteret viser norsk statsborgerskap hvis personen har det.

Også konstruksjonen av statistikkenheten «straffet person» er noe ulik for personer med og uten gyldig fødselsnummer (FNR) i folkeregisteret. Personer blir identifisert ved hjelp av unike FNR der dette finnes. For personer uten FNR blir personer identifisert ved unik sammensetning av fødselsdato og fullt navn.

Statistikken beregnes ved å telle opp antall straffereaksjoner med den angitte egenskapen, f.eks. antall straffereaksjoner, fordelt etter kjønn, aldersgruppe og hovedlovbrudd. Tall for straffede personer per 1 000 innbyggere (over den kriminelle lavalder, 15 år fra 1990 og 14 år før dette) beregnes ut fra befolkningstall 1. januar året etter statistikkåret.

Siden statistikken inneholder personer som ikke er bosatt i Norge, vil tall per 1000 innbygger (basert på offisiell folkemengde) ikke representere en presis rate for antall bosatte personer innenfor ulike kategorier. For utenlandske statsborgere utgjør ikke-bosatte en stor andel og beregning per innbygger er ikke brukt i tabeller med statsborgerskap.

For beskrivelse av SSBs kontroller bearbeidingsrutiner, se eget punkt for «Relevant dokumentasjon».

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Datagrunnlaget for statistikken inneholder personopplysninger med informasjon om straffbare forhold som regnes som svært sensitive (jf. personopplysningsloven § 2). SSB forvalter derfor disse data med stor varsomhet.

I forbindelse med offentliggjøring av statistikk med få enheter, vurderes hensynet til personvern i det enkelte tilfelle. Statistikken publiseres med tall på et relativt høyt aggregert nivå, for eksempel regionalt for hele landet, og ved inndeling i lavere nivå, for eksempel bostedsfylke, publiseres fordelingsvariablene i større kategorier, for eksempel lovbruddsgrupper eller aldersgruppe (til forskjell fra de spesifiserte typene lovbrudd og ettårig alder).

Ved offentliggjøring av statistikk med få enheter, gjøres det en vurdering av hensynet til personvern i det enkelte tilfelle. Valg av grupperinger og nedre detaljnivå, samt utelukking ved prikking av kategorier med få enheter, gjøres også ut fra en vurdering av datakvalitet og statistikkenes egnethet til sammenliknbarhet over tid og sted.

Sammenlignbarhet over tid og sted

For historisk statistikk før 1978, se eget punkt over om «Formål og historie». Ved anvendelse av historiske tidsserier er det nødvendig å ta høyde for de endringene som har skjedd i straffelovgivningen og rettssystemets praksis. Enkelte av disse endringene er beskrevet i de årlige utgivelsene av statistikken (se eldre arkiv).

Etter omlegging av statistikken i 1997 har statistikkenheten vært straffereaksjon registrert i statistikkåret, mot tidligere reaksjon rettskraftig avgjort i statistikkåret. Overgangen til ny enhet skyldtes at det kan gå lang tid før alle reaksjoner avsagt et bestemt år er lagt inn i registrene statistikkmaterialet hentes fra. Hoveddelen av dette etterslepet ble før 1997 fanget opp ved å vente med innhenting og bearbeiding av data til flere måneder inn i året etter. Det er imidlertid hvert år en rest av saker som registreres inn i SSP mer enn ett år etter avgjørelsesdato. Disse ble ikke fanget opp i like stor grad slik praksis var før 1997.

Statistikken fra og med 1997 er for øvrig i stor grad sammenliknbar med statistikken for tidligere år når det gjelder reaksjoner for forbrytelser. Overgangen til å bruke kildematerialets opplysning om hovedlovbrudd kan ha svekket sammenliknbarheten for denne variabelen, men i store trekk ser det ikke ut til at noe slikt har skjedd. Reaksjoner for forseelser er mindre sammenliknbar før og etter 1997 enn det som er tilfellet for forbrytelser. Fram til tidlig 1990-tall var statistikken over reaksjoner for forseelser basert på summariske oppgaver fra politikamrene. Overgangen til registerdata fra STRASAK viste seg å være problematisk, og som det framgår av de årlige publikasjoner i perioden 1988-1996 måtte SSB finne ulike løsninger for å kunne opprettholde en årlig statistikk over reaksjoner for forseelser. Likevel er det grunn til å anta at statistikken er sammenliknbar før og etter omleggingen når det gjelder gjerningssted, type reaksjon og i grove trekk type lovbrudd.

Med omleggingen i 1997 ble det tatt i bruk samme kodesystem for lovbrudd som nyttes i kriminalstatistikken forøvrig (STRASAK-koder). Det ble det innført en inndeling i ti lovbruddsgrupper i tillegg til de to tradisjonelle inndelingene i typer lovbrudd (forseelser og forbrytelser). En inndeling av forbrytelsessaker i vinning, vold, sedelighet var allerede tatt ut i 1992 fordi definisjonene ikke lenger var i overensstemmelse med vanlig oppfatning hos brukerne.

Straffereaksjoner for forbrytelser med fordeling etter statsborgerskap er tilgjengelig fra NOS Kriminalstatistikk 1978, men på grunn av manglende opplysninger ikke sammenlignbare før 1991, da opplysninger om statsborgerskap fra Det sentrale personregisteret ble supplert med politiets registrereringer.

At uttrekkskriteriet for hovedenheten siden 1997 er registrert (og ikke rettskraftig) reaksjon gjør statistikken sårbar for uregelmessig registrering. Forsinkelser i registreringen ett år som blir innhentet det etterfølgende året, kan medføre endringer i statistikken som ikke har sammenheng med endringer i antall avsagte reaksjoner. Dette har særlig påvirket antallet reaksjoner i årgangene 2000-2002, samt 2007 ble (se tekstboks i Straffereaksjoner 2007), men også den årlige endringen i andre år vil kunne være påvirket av registreringstempo. Statistikken er således bedre egnet til å angi lengre trender enn presise årlige svingninger hvis man ønsker å studere utviklingen i rettskraftige avgjørelser. Omlegging til ny teknisk plattform og registreringspraksis for reaksjonsregisteret i 2015, med mer direkte overført informasjon fra BL/Strasak, har sannsynlig også påvirket omfanget av saker spesielt dette året.

Det er usikkerhet knyttet til antallet betingede påtaleunnlatelser som har blitt levert i kildematerialet fra politiet for tidligere år. Sammenligninger med statistikk over siktede personer, antyder at det har vært et betydelig frafall av betingede påtaleunnlatelser i årgangene før 2007, særlig for forseelsessaker hentet fra BOT-registeret og særlig rundt 2002. Fra og med 2013-årgangen er det gjort en grundigere kvalitetssikring av disse sakene.

For årgangen 2005 er statistikkenheten «straffede personer» videreutviklet og utvidet. Enheten skiller seg fra tidligere publiseringer (bl.a. Haslund 2004 og Kriminalstatistikkens tabell 46 i 2003 og 2004) ved at personer uten gyldig norsk personnummer nå blir identifisert via navn. Den nye metoden å identifisere straffet person på gir noe færre straffede enn det som ville være tilfelle med den tidligere metoden.

Tabeller publisert i Statistikkbanken har flere og mer detaljerte fordelinger på type reaksjoner, lovbruddstyper, alder, kjønn og rettsinstans enn hva som har vært publisert tidligere. Tall i Statistikkbanken finnes per i dag kun tilbake til 1997, og 2005 for enheten «straffede personer».

Politiet har gjort vesentlige endringer i metoden for innregistrering til Det sentrale bøteregister (BOT), noe som blant annet har medført at opplysningene i registeret på flere måter er langt mer dekkende og detaljerte enn tidligere. Opplysningene som SSB innhenter fra bøteregisteret er derfor endret og utvidet fra og med årgang 2012. Dette har medført endringer i SSBs bearbeiding av datagrunnlagene og forbedringer i statistikkens omfang, dekningsgrad og kvalitet. Fom. 2019-årgangen utgikk BOT-registeret som kilde i sin helhet, og alle reaksjoner utenom forenklet forelegg hentes fra SSP og har samme datakvalitet.

Hovedlovbrudd: I datagrunnlaget fra det gamle reaksjonsregisteret (SSP 2.0) var fastsetting av hovedlovbruddet gjort av politi og påtalemyndigheten eller de som da var registeransvarlig (Kripos). Informasjonen om hvilke andre lovbrudd som eventuelt også inngikk i sakskompleksene var da ikke tilstrekkelig strukturert til at SSB kunne bruke denne informasjonen til statistikkformål. Etter innføringen av det nye reaksjonsregisteret får SSB imidlertid strukturert informasjon om alle lovbruddene som inngikk i sakskomplekset for straffereaksjonen, og SSB velger nå det lovbruddet som etter loven har høyest strafferamme som representant for straffereaksjonen i statistikken («hovedlovbruddet»). Dette medfører at det forekommer endringer i antall for enkelte hovedlovbruddstyper fra og med 2016-årgangen som skyldes at valg av hovedlovbrudd nå er mer systematisert enn tidligere.

Statsborgerskap: Fra og med 2016-årgangen er statsborgerskap bedre utfylt i statistikken enn tidligere. Også ikke-bosatte personer som arbeider i Norge eller av andre grunner har fått tildelt et D-nummer (midlertidig fødselsnummer) og er gitt forenklet forelegg kan nå tillegges opplysninger om statsborgerskap fra folkeregisteret. Dette innebærer færre enheter med uoppgitt statsborgerskap i statistikken som fordeler straffereaksjoner og straffede personer etter statsborgerskap, men innebærer også at antallet straffereaksjoner og straffede personer med kjent utenlandsk statsborgerskap har økt betraktelig i disse statistikkene. Andelen av de med oppgitt statsborgerskap som har utenlandsk statsborgerskap i 2016 (og senere år) er derfor ikke direkte sammenlignbar med tidligere år, når det gjelder straffede/straffereaksjoner i alt, og der hovedlovbrudd er trafikkovertredelse eller annet vinningslovbrudd. Det er i hovedsak tallene for europeiske land som er påvirket av endringen.

For 2019-årgangen er for første gang forenklede forelegg for sjøfartsforhold inkludert i statistikken (se Forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker, jf. Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 42). Det har vært mulig å ilegge forenklet forelegg for slike straffbare forhold siden 2001 men informasjon om slike reaksjoner har ikke vært hentet inn fra Statens innkrevingssentral før 2019-årgangen. Disse sakene utgjør således et mindre brudd i statistikken både i 2019 og rundt 2002 (fj. nedgangen i antall ilagte forelegg for sjøfartsforseelse disse årene). De 1 346 forenklede foreleggene for sjøfartsforhold i 2019 utgjør et relativt lite brudd i forhold til 2002-2018 (men ikke tidligere) i antallet straffereaksjoner og straffede personer i alt, samt for alle grupperinger av forenklede forelegg og trafikkovertredelser. Bruddet kan identifiseres i tabeller som viser reaksjonstype fordelt på hovedlovbruddstype, dvs. for forenklede forelegg gitt for overtredelse av «Annen transport- og trafikklovgivning», se bl.a. statistikkbanktabell 10622.

Prinsipielt er også forenklet forelegg for veitrafikkovertredelser på Svalbard inkludert for første gang med i 2019-årgangen (jf. Forskrift om vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Svalbard). Slike forenklede forelegg for Svalbard forekommer imidlertid sjeldent, og ingen i 2019-årgangen.

For 2019-årgangen er også kontaktforbud (straffeloven 2005 § 58) tatt med i uttrekk fra SPP og inkludert i statistikkgrunnlaget som en type rettighetstap (straffeloven 2005 kapittel 10). Det er imidlertid svært sjeldent at rettighetstap gis som reaksjon alene og det er ingen slike tilfeller i 2019.

I 2019-årgangen er data fra BOT-registeret helt tatt ut som grunnlag for statistikken. Siden ny straffelov trådte i kraft 1. oktober 2015, blir alle reaksjoner som tidligere kun ble ført i BOT-registeret nå også registrert i Reaksjonsregisteret. Siden saker begått før loven trådte i kraft fremdeles skal registreres etter gammel praksis, har det vært et etterslep av eldre forseelsessaker som har vært nødvendig å hente fra BOT-registeret. I 2019-årgangen er imidlertid etterslepet så lite at det sannsynlig er mindre enn de feil som oppstod på grunn av delvis overlappende uttrekk fra to registre (i form av dubletter og dublettslettinger): basert på 2019-rådata fra BOT hvor saker er registrert som forseelse med gjerningstidspunkt før 1.10.2015 (bl.a. brudd på domstolsloven, manglende skattetrekk, kjøre- og hviletid) ville det anslagsvis vært rundt 25 flere reaksjoner som hadde kommet med i endelig statistikk hvis BOT-data hadde vært inkludert i denne årgangen. Det utgjør derfor ikke et vesentlig tidsbrudd i statistikken. På grunn av foreldelsesfristene i straffeloven er det også svært lite sannsynlig at det vil kunne forekomme et vesentlig antall slike eldre forseelsessaker med bot/forelegg som reaksjon i kommende årganger, om noen over hodet.

 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

 

Statistisk sentralbyrå har liten mulighet til å kontrollere frafall av enheter ved manglende registrering i de enkelte registre. Partielle frafall forekommer, særlig for forenklede forelegg mot utenlandske statsborgere (hentet fra SIAN, tidligere SIRI) der fødselsdato, kjønn eller bosted ikke nødvendigvis blir registrert. I SIAN (tidligere SIRI) inngår det imidlertid ingen opplysninger om statsborgerskap. Det vil si at for alle personer som er ilagt forenklede forelegg, og som ikke kan identifiseres i folkeregisteret, vil statsborgerskap være uoppgitt.

Ved bestemmelse av hovedlovbrudd er det i SSBs bearbeiding kun tatt hensyn kun til lovens generelle straffebestemmelser. Denne metoden kan medføre at reaksjonen blir knyttet til et annet lovbrudd enn det som i det aktuelle tilfelle er grovest.

I det tidligere reaksjonsregisteret (SSP2.0) var hovedlovbruddet i den enkelte sak allerede valgt og registrert før SSB mottok grunnlagsdataene. Kripos gjorde i sin registrering av hovedlovbruddene en vurdering av lovbruddenes grovhet ut fra lovens strafferamme, tilsvarende den vurderingen som SSB gjør ved hjelp av sin maskinelle tillegging av hovedlovbruddet. SSB har imidlertid ikke en god nok oversikt over hva som var praksis for registreringen av hovedlovbrudd i alle saker i SSP. Det kan derfor ikke utelukkes at registreringspraksisen er ulik SSBs praksis. Ved bruk av data fra det nye reaksjonsregisteret (SSP3.0) fra og med 1.10.2015 tillegger SSB selv hovedlovbrudd.

Som beskrevet over (se «Datainnsamling, editering og beregninger») er personer med og uten gyldig fødselsnummer (FNR) i folkeregisteret konstruert og tillagt opplysninger på ulike måter. Når personer identifiseres ved hjelp av fødselsdato og navn i stedet for FNR er det en risiko for at feilstavelser og ulik bruk av navn kan føre til at en og samme person identifiseres som to personer i statistikken. Av alle straffereaksjonene utenom forenklet forelegg som ble gitt til en person i 2002 var 5 prosent gitt til en person uten gyldig FNR. I 2013 var andelen økt til 12 prosent.

Revisjon

Ikke relevant

Analyser, artikler og publikasjoner

Flere fartsbøter, færre straffet for tyveri og narkotika

Flere fartsbøter, færre straffet for tyveri og narkotika

Publisert 26. november 2020

Forenklede forelegg for veitrafikk- og tollovertredelser økte med 5 prosent fra 2018 til 2019. Den nedadgående trenden fortsatte imidlertid for vanlige forelegg og straffede for blant annet tyveri og narkotikalovbrudd.

Les artikkelen
Offerbilder i endring

Offerbilder i endring

Publisert 25. mars 2021

Siden starten av 2000-tallet er antallet anmeldte lovbrudd redusert med nesten 30 prosent, samtidig som befolkningen har vokst med nærmere 20 prosent. Den kraftige nedgangen i lovbrudd og personofre har endret bildet på hvem som blir ofre for lovbrudd – og hvor de blir utsatt.

Les artikkelen
Nesten alle straffereaksjoner er en bot

Nesten alle straffereaksjoner er en bot

Publisert 12. desember 2019

Nedgangen i antall straffereaksjoner fortsetter i 2018, men mindre markant. Med rundt 95 prosent av alle straffereaksjoner dominerer ulike typer bøter fortsatt statistikken, alene eller kombinert med annen straff.

Les artikkelen
Sjeldnere dom og fengsel til ungdom

Sjeldnere dom og fengsel til ungdom

Publisert 2. juli 2019

I 2017 ble det registrert færre straffede personer i alle aldersgrupper enn året før, unntatt for 15–17-åringer. Nedgangen i straffereaksjoner siden 2007 har likevel vært størst for ungdom, særlig når det gjelder fengselsdommer.

Les artikkelen
Fra overgrep til straff

Fra overgrep til straff

Publisert 2. juni 2020

Anmeldelsene av vold i nære relasjoner og overgrep mot barn har i de siste 15 årene medført store endringer i den registrerte voldskriminaliteten. Men hva skjer i rettssystemet etter at vold i nære relasjoner eller overgrep mot barn er anmeldt hos politiet?

Les publikasjonen
De nye kriminalstatistikkene

De nye kriminalstatistikkene

Publisert 6. mars 2017

Når nye årganger av SSBs kriminalstatistikker nå publiseres er det med store endringer i statistikkenes innhold. Selv for erfarne og faglig kompetente brukere av disse statistikkene vil dette innebære nye – og noen ganger uoverkommelige – utfordringer. For fremtidens kriminalstatistikk, og dens brukere, ser det imidlertid mer lovende ut. Årsaken til dette er en endring i Standard for lovbruddstyper, laget som følge av ny straffelov og tilhørende nytt kodeverk i alle registre brukt i datagrunnlagene.

Les artikkelen
Kriminalitet og rettsvesen 2009

Kriminalitet og rettsvesen 2009

Publisert 15. august 2009

Kriminalitet og rettsvesen 2009 er et oppslagsverk og en inngangsport til kriminalstatistikkene og andre kunnskapsdata om kriminalitet og rettsvesen som SSB forvalter.

Les publikasjonen

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB