Spesialisthelsetjenesten

 Tidligere Ukens statistikk
1997:  Frre heldgnsplasser og kortere liggetid  (98/43)
1997, forelpig:  Flere rsverk i psykiatrien  (98/34)
1996, endelig:  Flere ansatte i psykiatrien  (98/23)
1996, forelpig:  Fortsatt reduksjon i antall sengeplasser i psykiatrien  (97/34)

Se ogs tidligere publisert:
Spesialisthelsetjenesten. Regnskap (fram til 17.12.2009)


Se ogs tidligere publisert:
Spesialisthelsetjenesten. Somatikk (fram til 18.12.2009)


Se ogs tidligere publisert:
Spesialisthelsetjenesten. Psykisk helsevern (fram til 18.06.2009)


Se ogs tidligere publisert:
Spesialisthelsetenesta. Ambulanseteneste (fram til 18.06.2009)


Se ogs tidligere publisert:
Spesialisthelsetenesta. Spesialistar med driftsavtale med helseforetaka (fram til 18.06.2009)


Se ogs tidligere publisert:
Spesialisthelsetenesta. Rusbehandling (fram til 18.06.2009)