Lovbrudd, etterforskede

 Tidligere Ukens statistikk
1998:  Forskjeller i oppklaringsprosenten  (99/20)
1998:  Stor kning i politiets saksmengde  (99/20)
1997:  Hyeste oppklaringsprosent p 20 r  (98/35)
1996:  kt kvinneandel blant siktede  (97/49)
1996, forelpig:  Flere lovbrudd oppklares  (97/41)
1995:  Lav oppklaringsprosent for politiet i 1995  (96/46)