316287
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
316287
statistikk
2017-10-04T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
lovbrudde, Etterforskede lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, politiets avgjørelse (for eksempel tilltale, henleggelse, forelegg), oppklaring, siktede, tilbakefall, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
true

Etterforskede lovbrudd

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

319 403

lovbrudd ferdig etterforsket i 2016

Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tall
2016
Lovbrudd etterforsket319 403
Lovbrudd etterforsket og oppklart166 175
Siktelser mot personer169 496
Siktede personer80 001
Siktede personer som inngår i tilbakefallsstatistikken73 904
Siktede personer i utgangsår med tilbakefall i den på følgende femårsperioden33 175

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall

Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall
Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddOppklaringsprosent
¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
2016
Alle lovbruddstyper319 403153 228166 175100 80542 1418 6151 6677 3052 19465 03268 63223 01252
¬ Eiendomstyveri98 95577 95820 99771 7114 6151 4461862 1024865 9667 8434 60021
¬¬ Tyveri, i alt98 31777 52620 79171 3844 5621 3981822 0974765 9127 7614 54521
¬¬¬ Mindre tyveri13 3894 2379 1522 857888436569073333 8391 1512 92268
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted9 5622 0037 559920684352478302913 2396932 50679
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri3 8272 2341 5931 937204849774260045841642
¬¬¬ Tyveri63 68755 8647 82352 6002 387799788401131 9653 6081 29712
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted6 1172 2043 9131 46054416337483291 4231 28369564
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet5 3904 4909004 11427291131222413250112117
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig9 0248 2347907 376631217107416924781309
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig3 2462 8533932 25942616353910452138612
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig5264864046816206222648
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig5 2524 8953574 64918952529445239407
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy7 4736 9395346 65323546534355391517
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel14 93314 54339014 36814134036577177953
¬¬¬¬ Tyveri fra person19 49019 08540518 474386218746211211111062
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale6 0885 9261625 7711005321446544353
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)3 2443 217273 17617231238771
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)2 9562 928282 834544001011881
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)2 1412 100412 06132617442062
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)5 0614 9141474 63218396322103332503
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri1 2603698911551783064515656679971
¬¬¬ Grovt tyveri16 76214 0512 71113 0798351112625018672 18918716
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted93863730155962106362202251832
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1 9851 5534321 38413721111152102703522
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig5 4324 6567764 205400465636176207014
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig2 9532 4544992 166257283432113994417
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig94678616073253108421341217
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig1 5331 4161171 30790172120487148
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy2 0561 8492071 756838215281671510
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person5 4845 2891955 15910325210110161134
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)1 9531 894591 87512701045403
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)1 3241 32221 316330100100
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)91090288732171101601
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)264264026031000000..
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted1 03390712683564717151001312
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri8676780016501011527463692
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy4 4793 3741 1052 8484525222100124181313925
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil2 3161 5357811 18929935127892257010234
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1 1761 0391379427514811011991612
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy987800187717783211381442119
¬¬ Annen bruk og bestittelse av andres eiendel6384322063275348451054825532
¬ Annet vinningslovbrudd26 54915 26911 2808 9073 4192 581362293852 9856 4571 46042
¬¬ Heleri og hvitvasking2 9201 0441 87614855311447063391 19526664
¬¬¬ Heleri, i alt2 8341 0091 82514826261436763321 15826264
¬¬¬¬ Heleri2 5538501 7031478024326763291 05424767
¬¬¬¬ Grovt heleri28115912204621110031041543
¬¬¬ Hvitvasking, i alt6829390235130230457
¬¬¬¬ Hvitvasking321814013412028244
¬¬¬¬ Grov hvitvasking3611250101010022269
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking1861206000057067
¬¬ Bedrageri, i alt16 79612 3754 4218 6321 6072 04690184453443 21763126
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende2 4932 1373561 64918129982769012910414
¬¬¬ Bedrageri12 9289 8563 0726 8731 2921 62962113382542 18648124
¬¬¬ Grovt bedrageri1 3753829931101341182044109024672
¬¬ Underslag, i alt1 16159756411428218318143410629311749
¬¬¬ Underslag93954039911125016811113110614910242
¬¬¬ Grovt underslag222571653321573301441574
¬¬ Økonomisk utroskap1373010711810100099878
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel411229052540022371
¬¬ Regnskapsovertredelse1 5393081 231021682103050556016380
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd1481153323775120319922
¬¬ Skatt og avgift1 6322531 379017135471044081512384
¬¬¬ Skattesvik519624570504810101351488
¬¬¬ Grovt skattesvik114121020930002100089
¬¬¬ Annet, skatt og avgift999179820011228390033736411982
¬¬ Tolloven1 8713431 528571687840501 20420511482
¬¬¬ Smugling1 3051721 13335694127309301247687
¬¬¬ Annet, tolloven5661713952299371320274813870
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd304192112876039610044322637
¬ Eiendomsskade16 36713 2283 13911 1921 571424414962496761 06765119
¬¬ Skadeverk, i alt15 96112 9383 02311 0891 393417394272496701 04663119
¬¬¬ Mindre skadeverk3 1512 6884632 45417355664381527113815
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning86465321156461253392069255824
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)1 5861 524621 48032120472512144
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk70151119041080183211158346627
¬¬¬ Skadeverk12 1179 6692 4488 1371 1523493133520851490548620
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning4 6333 5581 0752 975439126181897325734621023
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel5 8214 9838384 3025191557907117034915814
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk1 6631 12853586019468656648721011832
¬¬¬ Grovt skadeverk69358111249868132283470716
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning261174871234281253254333
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel3883672134419402021345
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk4440431711100309
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade406290116103178726906212029
¬ Vold og mishandling32 45316 06516 3882 19812 6239952491 5539731 9688 9152 97950
¬¬ Voldslovbrudd19 1309 1719 9591 0867 7212371277546991 4355 4321 63952
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt12 1885 8276 3617954 736224724656261 4212 4231 42652
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse11 7775 6126 1657424 579222694496111 4092 2851 41152
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse41121519653157231615121381548
¬¬¬ Kroppsskade, i alt2 1461 0341 112267750512695989235352
¬¬¬¬ Kroppsskade1 872915957245653512605887884351
¬¬¬¬ Grov kroppsskade2741191552297009101351057
¬¬¬ Drap30129010020027097
¬¬¬ Drap, forsøk351124380030021069
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død11525900240110187178
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade7216560150100055178
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død43934090010132079
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2 7922 02776522 00022331916289627
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2 6191 98963021 96222324915019524
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner1733813503800700127178
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 6731571 5165136313160541 2905791
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd1518962146636230033641
¬¬ Trusler, i alt7 9343 7854 1493802 986344755481501902 67658552
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)3 9002 5701 3303211 934286292638012952433434
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)1781245418100601710251130
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann1 0722268468185141990426945679
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler2 7848651 91933767382717865591 43318469
¬¬ Ran og utpressing82858424436220416223302081029
¬¬¬ Ran589400189257141112220162332
¬¬¬ Grovt ran1341043060431000030022
¬¬¬ Utpressing937419421714110012620
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing126633000104150
¬¬ Tvang1287553125094501351241
¬¬ Frihetsberøvelse122754712602140041239
¬¬ Omsorgs- og familieforhold28520778018999421155627
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse3 9582 1131 8453241 3803783121111934149967547
¬¬ Menneskehandel51474182900000408
¬¬ Terror og terrorrelatert handling178944004005053
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000..
¬ Seksuallovbrudd4 8652 2572 6084051 7623654305123941 53736054
¬¬ Voldtekt, i alt1 5781 03554310090403187003718534
¬¬¬ Voldtekt1 5381 0135259388903187003558334
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år5102212891318802066001606357
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1 0287922368070101121001952023
¬¬¬ Grov voldtekt4022187150000016245
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)21101000001050
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder3821177140000015245
¬¬ Voldtekt, forsøk7461132238015008018
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold7535400350010035453
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år308562524510115001597882
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående1233885033051300621069
¬¬ Seksuell handling80937043962295310681312647554
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år509175334131570550012236066
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke300195105491383518130411535
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1 11446265218924625279101863086959
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)187115727338402113091139
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder9273475801162082125891562995863
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd78420058428160843711773303974
¬ Rusmiddellovbrudd52 1718 29443 8771 3785 8898461811 07912114 90022 8164 96184
¬¬ Narkotikalovbrudd38 9775 81233 1658004 26860513983211212 67215 2824 26785
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven21 0691 94619 123981 66012365426648 8337 0082 79291
¬¬¬¬ Narkotika, bruk12 73982911 91027533737232565 3664 7221 53493
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse8 3301 1177 21396907862819483 4672 2861 25887
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt17 9083 86614 0427022 60848274406483 8398 2741 47578
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven16 7943 69413 1006522 49647868380483 8397 3801 45378
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven1 114172942501124626008942285
¬¬ Doping1 5603881 172272846982446074409775
¬¬¬ Doping, legemiddelloven622125497711143312621834880
¬¬¬ Doping, straffeloven938263675201736552133452574972
¬¬ Ruspåvirket kjøring9 3669418 4252896291418448856 92043290
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk9 0809128 1682868281418047866 77842090
¬¬¬ Promillekjøring, annet286292570281040991421290
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt69678618260133111429908789
¬¬¬ Alkohollovovertredelse69577618260132111429908789
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse110000100000..
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1 5721 07549754738113017280307847832
¬ Ordens- og integritetskrenkelse34 6879 18725 5002 5405 51884528494614110 5879 9043 92274
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse13 8402 56811 2721412 22114264403565 6713 6641 47881
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt6 7201 0855 635219407945161343 7341 06664084
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 497551 4424301741431 309298796
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus3 1066042 5020548352159111 51762329281
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse2 1174261 691173622720882090841426180
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning7 1201 4835 6371201 2816319242221 9372 59883879
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 7832762 507325514411096491 37136890
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd2 5954052 1902933527147157121 15624684
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning1 742802940886912216185767122454
¬¬ Myndighetskrenkelse13 8252 50411 321352 087221161405354 3094 7251 84782
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet10 1041 4478 65751 2788084365313 9513 1731 13786
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann2 5842212 363117917246681 0401 00224791
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann1 9691441 8251108152054782476117993
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann61577538071241212162416887
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning7 5201 2266 29441 0996360299232 9112 17189084
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet1 127741 05305591024353132816793
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktsforbud2 1896601 52916247281931518792620870
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet3 2482682 980123220156331 96657837092
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring66213552701042569022415513980
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning29489205284211023184670
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 7354811 25474035219150141 1448172
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1 3252191 106017925155061 0375883
¬¬¬¬ Uriktig anklage410262148722427410081072336
¬¬¬ Utlendingslovgivning1 6944391 255332259556027837060174
¬¬¬¬ Innreiseforbud38771316067224022931782
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold5237151321300311129
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning1 25533192422235650202736658374
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet352871141211000620
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse257109148197018218466382258
¬¬ Integritetskrenkelse7 0224 1152 9072 3641 21048259138506071 51559741
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse4 7152 8101 9051 6507823314757254421 00437740
¬¬¬¬ Dokumentfalsk2 2367131 52310645711535351338384025268
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk1 6254221 203652756220241029969317774
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet611291320411825315113841477552
¬¬¬¬ Pengefalsk108891947375010211518
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)1 9331 7771561 45313718521963027748
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)28525926210321703361139
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)1 6481 5181301 24310516821632426618
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse43823120744151261026271264647
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1 645853792609182584561813245912748
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1 331624707447148272541712639711353
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem3142298516234312216621427
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred3522708267130685207814623
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering144954934573140634534
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse16687794592221019174248
¬ Trafikkovertredelse49 0728 96340 1091 6915 7651 2302775096726 0779 7713 68582
¬¬ Veitrafikkovertredelse48 4378 77539 6621 6595 6611 1882675066425 7299 7293 63482
¬¬¬ Uten gyldig førerkort13 30283412 46816948752249275 8115 1971 18494
¬¬¬ Ulovlig hastighet12 7051 71410 991556622438985618 2731 88677587
¬¬¬ Personskade3 0741 4961 5781451 2717647821 11420517951
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse19 3564 73114 6259573 0745871131233410 5312 4411 49676
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning63518844732104421033348425170
¬ Annet lovbrudd4 2842 0072 2777839792123322601 47932239453
¬¬ Natur- og miljølovbrudd3 6451 7291 9167608001412817601 31123229653
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd161518511000106
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd1 34075358753918820631472337844
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd2 2899611 32821360712021145983919821858
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning365171194512734510106365153
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning27410716718523704062544761

Tabell 2 
Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall

Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall
Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbrudd
¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
2016
I alt319 403153 228166 175100 80542 1418 6151 6677 3052 19465 03268 63223 012
Oslo69 34841 85927 48930 4677 4583 5214131 0592058 98311 1226 120
Øst45 62519 22426 40112 6415 71533653270726611 44510 6713 312
Innlandet19 6908 72810 9625 0722 722870643051705 0594 1521 276
Sør-Øst45 95019 83026 12012 3176 4677862601 1702839 77411 5503 343
Agder22 3059 57312 7325 9242 5121 100374361354 3367 001824
Sør-Vest29 55114 72514 82610 2184 0143901039833205 3546 3731 796
Vest29 64715 09814 5499 4943 9551 567827641315 5266 0422 086
Møre og Romsdal10 8884 2036 6852 4281 7468213341412 8562 527827
Trøndelag22 21911 37310 8467 7413 58016367532174 6913 5611 624
Nordland11 1844 1347 0502 0132 0694482311933 2872 398941
Troms8 2972 9355 3621 8081 0911224346802 3391 969628
Finnmark4 4041 4452 959640765436214531 3371 132223
Svalbard10748593018001043114
Særorgan1885313512291112021238
Uoppgitt politidistrikt000000000000

Tabell 3 
Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosent

Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosent
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2016
Lovbrudd etterforsket
I alt319 40398 95526 54916 36732 4534 86552 17134 68749 0724 284
Oslo69 34828 7865 8434 9087 0146697 9728 2635 632261
Øst45 62512 5104 0591 8204 3558017 7075 4088 525440
Innlandet19 6904 6842 2987651 7193143 0431 8214 791255
Sør-Øst45 95012 9733 3262 0764 6566049 3884 4867 991450
Agder22 3056 8131 5968582 3681964 1912 5843 246453
Sør-Vest29 5519 8002 4411 5792 8413915 2223 1153 754408
Vest29 6479 9612 2751 2953 0965644 3432 8274 858428
Møre og Romsdal10 8882 2107675761 2492212 1681 3362 059302
Trøndelag22 2196 8042 2061 3801 9474673 2742 0643 763314
Nordland11 1841 9816765601 5542702 3951 3202 092336
Troms8 2971 8476233461 0132311 4758901 584288
Finnmark4 404558345188622120951537769314
Svalbard1072857421111732
Særorgan18808991515312513
Uoppgitt politidistrikt0000000000
Lovbrudd etterforsket. Oppklaringsprosent
I alt52214219505484748253
Oslo40183610434281667543
Øst58235423546586768354
Innlandet56174621475286738157
Sør-Øst57244324515588758250
Agder57244726545489818347
Sør-Vest50193424535082788449
Vest49213919485379757846
Møre og Romsdal61323529554284778645
Trøndelag49223315526277668344
Nordland63264831534983798673
Troms65306031615785838962
Finnmark67286831575582808672
Svalbard557608625..73827178
Særorgan72..80..6073776810067
Uoppgitt politidistrikt....................

Tabell 4 
Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall

Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall
I altIngen siktede1 siktet2 siktede3 siktede4 siktede5 siktede6 siktede7 eller flere siktede
2016
Alle lovbruddstyper319 403156 706157 2274 228816313711923
¬ Eiendomstyveri98 95578 34818 8831 3072901121221
¬¬ Tyveri, i alt98 31777 89718 7041 3002901111221
¬¬¬ Mindre tyveri13 3894 3578 880127214000
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted9 5622 1047 333103184000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri3 8272 2531 5472430000
¬¬¬ Tyveri63 68756 0696 9255718827511
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted6 1172 2483 6381843212210
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet5 3904 516746101196101
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig9 0248 28762890163000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig3 2462 8953004263000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig52648630460000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig5 2524 9062984440000
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy7 4736 9444477362100
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel14 93314 5573562000000
¬¬¬¬ Tyveri fra person19 49019 1413152572000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale6 0885 938141720000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)3 2443 22117420000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)2 9562 93516500000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)2 1412 10333401000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)5 0614 944108531000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri1 2603767957882100
¬¬¬ Grovt tyveri16 76214 0672 00144416874710
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted93863817797157400
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1 9851 55533772153210
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig5 4324 6655371287823100
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig2 9532 461360733622100
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig9467878933370000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig1 5331 417882251000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy2 0561 8491455291000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person5 4845 292104273328000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)1 9531 894264821000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)1 3241 3222000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)9109027100000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)2642640000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted1 0339106922257000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri86768701681812000
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy4 4793 404898158136000
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil2 3161 5556579275000
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1 1761 0421201400000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy9878071215261000
¬¬ Annen bruk og bestittelse av andres eiendel638451179701000
¬ Annet vinningslovbrudd26 54915 59610 05973710145533
¬¬ Heleri og hvitvasking2 9201 0511 75988107212
¬¬¬ Heleri, i alt2 8341 0161 70987107212
¬¬¬¬ Heleri2 5538561 6047595112
¬¬¬¬ Grovt heleri2811601051212100
¬¬¬ Hvitvasking, i alt682938100000
¬¬¬¬ Hvitvasking321814000000
¬¬¬¬ Grov hvitvasking361124100000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking18612000000
¬¬ Bedrageri, i alt16 79612 5813 6964276127121
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende2 4932 1802971500100
¬¬¬ Bedrageri12 92810 0102 7591281515001
¬¬¬ Grovt bedrageri1 3753916402844612020
¬¬ Underslag, i alt1 161661496400000
¬¬¬ Underslag939594343200000
¬¬¬ Grovt underslag22267153200000
¬¬ Økonomisk utroskap13732941001000
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel411324310000
¬¬ Regnskapsovertredelse1 5393261 14851122000
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd14811727310000
¬¬ Skatt og avgift1 6322661 3115221000
¬¬¬ Skattesvik519644391501000
¬¬¬ Grovt skattesvik1141295610000
¬¬¬ Annet, skatt og avgift9991907773110000
¬¬ Tolloven1 8713501 41089137200
¬¬¬ Smugling1 3051761 05557105200
¬¬¬ Annet, tolloven5661743553232000
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd304199941010000
¬ Eiendomsskade16 36713 4622 5691998932934
¬¬ Skadeverk, i alt15 96113 1662 4871808428934
¬¬¬ Mindre skadeverk3 1512 7383633287201
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning8646721612054101
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)1 5861 53449210000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk7015321531023100
¬¬¬ Skadeverk12 1179 8432 0361367020633
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning4 6333 625879684112332
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel5 8215 05472128143100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk1 6631 16443640155201
¬¬¬ Grovt skadeverk693585881261100
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning261175711130100
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel38837013131000
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk44404000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade406296821954000
¬ Vold og mishandling32 45317 28314 376626105401913
¬¬ Voldslovbrudd19 1309 6768 90645257261102
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt12 1886 2865 5572843816601
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse11 7776 0695 3812723216601
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse4112171761260000
¬¬¬ Kroppsskade, i alt2 1461 0421 01163169401
¬¬¬¬ Kroppsskade1 87292387649127401
¬¬¬¬ Grov kroppsskade2741191351442000
¬¬¬ Drap30125400000
¬¬¬ Drap, forsøk351123000100
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død1152590000000
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade721656000000
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død43934000000
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2 7922 0596458710000
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2 6192 0215316610000
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner173381142100000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 6731591 4981321000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd1519357100000
¬¬ Trusler, i alt7 9344 0403 8265952110
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)3 9002 7711 1071930000
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)17813244100010
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann1 072235833400000
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler2 7849021 8423522100
¬¬ Ran og utpressing82858915160168301
¬¬¬ Ran58940112149106200
¬¬¬ Grovt ran13410413762101
¬¬¬ Utpressing937713300000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing1274100000
¬¬ Tvang1288434710200
¬¬ Frihetsberøvelse1227632652100
¬¬ Omsorgs- og familieforhold28521563700000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse3 9582 5481 35334202100
¬¬ Menneskehandel51473010000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling1788100000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000
¬ Seksuallovbrudd4 8652 2652 5284699422
¬¬ Voldtekt, i alt1 5781 0355241331110
¬¬¬ Voldtekt1 5381 013513920010
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år510221282510010
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1 028792231410000
¬¬¬ Grov voldtekt402211411100
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)211000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder382110411100
¬¬ Voldtekt, forsøk746113000000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold753639000000
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år30856244611000
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående1233883200000
¬¬ Seksuell handling809372424522310
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år509176324321300
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke300196100201010
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1 1144676331012001
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)18711566500001
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder927352567512000
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd7842005681023001
¬ Rusmiddellovbrudd52 1718 34742 872754130431555
¬¬ Narkotikalovbrudd38 9775 84932 238698125421555
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven21 0691 97118 910143325800
¬¬¬¬ Narkotika, bruk12 73983711 756105295700
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse8 3301 1347 1543830100
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt17 9083 87813 3285559337755
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven16 7943 70612 6143995716020
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven1 1141727141563621735
¬¬ Doping1 5603901 159920000
¬¬¬ Doping, legemiddelloven622126494110000
¬¬¬ Doping, straffeloven938264665810000
¬¬ Ruspåvirket kjøring9 3669468 3794010000
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk9 0809168 1283510000
¬¬¬ Promillekjøring, annet28630251500000
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt69684604521000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse69583604521000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse110000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1 5721 078492200000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse34 6879 99724 1983847126533
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse13 8402 65310 9412013011013
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt6 7201 1375 427120266013
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 497591 433400001
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus3 1066232 4383951000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse2 1174551 55677215012
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning7 1201 5165 5148145000
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 7832812 4752610000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd2 5954172 1482613000
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning1 7428188912922000
¬¬ Myndighetskrenkelse13 8253 10910 62177105210
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet10 1041 5148 5503262000
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann2 5842282 348620000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann1 9691491 817210000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann61579531410000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning7 5201 2866 2022642000
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet1 127781 047200000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktsforbud2 1896891 500000000
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet3 2482832 9411932000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring662145517000000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning29491197510000
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 7354941 2241610000
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1 3252271 0841400000
¬¬¬¬ Uriktig anklage410267140210000
¬¬¬ Utlendingslovgivning1 6949577082322110
¬¬¬¬ Innreiseforbud38779307100000
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold523711310000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning1 2558413901912110
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet35296000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse257115133611100
¬¬ Integritetskrenkelse7 0224 2352 6361063110310
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse4 7152 8431 82523166110
¬¬¬¬ Dokumentfalsk2 2367331 46911166100
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk1 6254341 1639144100
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet611299306222000
¬¬¬¬ Pengefalsk1088918100000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)1 9331 788139500010
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)28526024100000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)1 6481 528115400010
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse438233199600000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1 64587767575133200
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1 33164359575133200
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem31423480000000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred35231234411000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering1449645300000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse16610757110000
¬ Trafikkovertredelse49 0729 26939 7038884000
¬¬ Veitrafikkovertredelse48 4379 04939 2958553000
¬¬¬ Uten gyldig førerkort13 30285312 4311521000
¬¬¬ Ulovlig hastighet12 7051 73710 966200000
¬¬¬ Personskade3 0741 5211 544900000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse19 3564 93814 3545932000
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning635220408331000
¬ Annet lovbrudd4 2842 1392 03987132202
¬¬ Natur- og miljølovbrudd3 6451 8081 7527291201
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd16151000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd1 3407605522430100
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd2 2891 0331 1994861101
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning365211146611000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning274120141930001

Tabell 5 
Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall

Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2016
Alle lovbruddstyper169 496145 03124 4652 7226 95417 15622 74625 29241 63631 29314 3737 324
¬ Eiendomstyveri22 81116 9685 8431 0921 5091 8152 4162 8666 0204 7641 564765
¬¬ Tyveri, i alt22 61316 7995 8141 0901 4951 7962 3882 8385 9674 7281 550761
¬¬¬ Mindre tyveri9 2365 7713 4656359605286939612 1891 735932603
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted7 6194 6882 9315978334205367831 7391 365814532
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1 6171 0835343812710815717845037011871
¬¬¬ Tyveri8 3396 4071 9323673707751 0161 1182 3681 699485141
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted4 1292 7631 3662511442833894891 266883315109
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1 018899119397598116156293198367
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig829697132224182121149215160354
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig3933217215215557769956131
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig5142955171091310
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig3853345121526576310791213
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy603562412013827198175118224
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel394354401112294341123109224
¬¬¬¬ Tyveri fra person3882998923543635499859277
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale15910851391415165228184
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)29227332347520
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)25232035365210
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)443951224144710
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)131107241617111319301753
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri978833145131165241136198172286
¬¬¬ Grovt tyveri3 7733 43334062793035115551 0501 0999915
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted46041248161068544816083201
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet549528211816265167200158103
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig1 1301 048822127111248230293160373
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig716666509106614918517590302
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig25823523107368616534640
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig156147921091329652431
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy2812681314255237916272
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person36926710261235556310878120
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)14285570082916365030
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)220101000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)972102141000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted21617343412242543712890
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri984910740103851110198558136
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy1 2651 188772686190168204360195342
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil860797631452108133148246128292
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1521502724182016362920
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy25324112510641540783830
¬¬ Annen bruk og bestittelse av andres eiendel198169292141928285336144
¬ Annet vinningslovbrudd12 1399 7972 342521855031 0701 7323 4083 2511 319619
¬¬ Heleri og hvitvasking2 1001 853247175911324534970845713319
¬¬¬ Heleri, i alt2 0441 804240175911223934268944012818
¬¬¬¬ Heleri1 9111 688223175911121930865141411715
¬¬¬¬ Grovt heleri1331161700120343826113
¬¬¬ Hvitvasking, i alt4640600166151440
¬¬¬¬ Hvitvasking18153001543410
¬¬¬¬ Grov hvitvasking2825300012121030
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking1091000014311
¬¬ Bedrageri, i alt4 8673 3451 522311052685308661 3301 168262307
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende33322910471219484897434910
¬¬¬ Bedrageri3 1212 222899238719442768690956418645
¬¬¬ Grovt bedrageri1 41389451916555513232456127252
¬¬ Underslag, i alt5033301730124867861261024220
¬¬¬ Underslag34621712901141575581662510
¬¬¬ Grovt underslag15711344017103145361710
¬¬ Økonomisk utroskap1161097001062846323
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel333300001067190
¬¬ Regnskapsovertredelse1 2901 17311700144710834547024066
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd363510000171972
¬¬ Skatt og avgift1 4211 3201010053010335553030989
¬¬¬ Skattesvik4734522100110341211729342
¬¬¬ Grovt skattesvik1081026000081951300
¬¬¬ Annet, skatt og avgift84076674004206121530718647
¬¬ Tolloven1 6641 4981662549148206474417255108
¬¬¬ Smugling1 2351 104131053410815234730719983
¬¬¬ Annet, tolloven42939435201540541271105625
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd1091018245272935205
¬ Eiendomsskade3 4593 16329643841447144648460140213667
¬¬ Skadeverk, i alt3 3073 03327435440946644047359138912956
¬¬¬ Mindre skadeverk50144457717361667072532510
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning250224265244213232312594
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)5651561161712751
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk1951692613282433312921115
¬¬¬ Skadeverk2 6682 4622062583223813593885033189940
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning1 2301 13595187174149148172231127366
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel8377795836701191321521691103811
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk6015485335781137964103812523
¬¬¬ Grovt skadeverk138127112514241515161856
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning10695111814191011121156
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel28280605541700
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk440100003000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1521302284556111013711
¬ Vold og mishandling16 21214 2141 9985491 0431 8662 3232 3543 9102 5681 208391
¬¬ Voldslovbrudd10 1438 6851 4583006471 2921 5891 5572 3611 504673220
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt6 3285 4808482574477929489241 415964425156
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse6 1045 2698352524377509108811 369939412154
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse224211135104238434625132
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 2581 184742587221251232260116579
¬¬¬¬ Kroppsskade1 0751 013622472192210193222101529
¬¬¬¬ Grov kroppsskade18317112115294139381550
¬¬¬ Drap333031124641122
¬¬¬ Drap, forsøk28253002645344
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død89781100198714181013
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade56506001165911410
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død33285008225763
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt8216361858616661163311857716
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner665517148761555982551476616
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner1561193710111187638110
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 5271 20732081022292992623181989219
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd59451414117614961
¬¬ Trusler, i alt3 9683 7022661461923645005471 08772132190
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)1 1541 04311111410786991302732109243
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)5245713425861121
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann83880038421901591332141406710
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler1 9241 814110156018623727659436016036
¬¬ Ran og utpressing378361171952927371531710
¬¬¬ Ran28827711174369565044810
¬¬¬ Grovt ran65614151415186600
¬¬¬ Utpressing20191127133300
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing541022100000
¬¬ Tvang61556215736161110
¬¬ Frihetsberøvelse726662213161515621
¬¬ Omsorgs- og familieforhold7760170231014221871
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse1 4971 270227781339412714035429020279
¬¬ Menneskehandel651001012110
¬¬ Terror og terrorrelatert handling10100200530000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000
¬ Seksuallovbrudd2 7322 68745243277302247360594387181141
¬¬ Voldtekt, i alt575565107569735673114673018
¬¬¬ Voldtekt54453777564674971105662918
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år3022966564427172557382513
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder24224111920403246482845
¬¬¬ Grov voldtekt31283056729110
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)110000001000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder30273056728110
¬¬ Voldtekt, forsøk13130401040310
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold393900032108871
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år26226021460693124322075
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående87861834112232295
¬¬ Seksuell handling4674652733549306990612931
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år3533512553141205266492019
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke1141140184810172412912
¬¬ Seksuelt krenkende atferd6736611239514971114179854045
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)83830221936616731
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder5905781217324665108163783744
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd6165981830595456541481215836
¬ Rusmiddellovbrudd45 05339 1135 940841 4715 5177 5097 98211 6627 1442 899785
¬¬ Narkotikalovbrudd34 27929 7024 577791 3274 5086 0806 2678 9015 1211 777219
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven19 53116 7192 812591 0063 1023 7143 5204 6622 52385194
¬¬¬¬ Narkotika, bruk12 20210 3931 809528272 1922 4002 1682 6701 38446445
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse7 3296 3261 00371799101 3141 3521 9921 13938749
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt14 74812 9831 765203211 4062 3662 7474 2392 598926125
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven13 50811 8811 627203191 3752 2182 5053 8242 318819110
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven1 2401 102138023114824241528010715
¬¬ Doping1 1901 13753111852223283731391615
¬¬¬ Doping, legemiddelloven505487180841951571445820
¬¬¬ Doping, straffeloven685650351344127171229811415
¬¬ Ruspåvirket kjøring8 4717 4081 06301037061 0211 2552 1561 748978504
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk8 2107 1531 05701026931 0041 2262 0971 676927485
¬¬¬ Promillekjøring, annet26125560113172959725119
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt6165161001241981066074518022
¬¬¬ Alkohollovovertredelse6165161001241981066074518022
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd49735014736208072158854825
¬ Ordens- og integritetskrenkelse25 24222 3512 8911898082 7844 0464 0996 2384 3951 918765
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse11 51110 546965993001 2881 8821 9502 7411 934874443
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt5 8115 390421181238341 2461 0721 22280939295
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 4521 388641111993272832792348632
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus2 5452 35918602934255848859629919637
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 8141 643171178329336130134727611026
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning5 7005 156544811774546368781 5191 125482348
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 5282 3561722410427632539773348116226
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd2 2212 125962140129257382596478191127
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning9516752763633495499190166129195
¬¬ Myndighetskrenkelse10 7549 3081 446272901 2181 8261 7142 6991 866848266
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet8 6467 698948182661 1531 6271 3192 0271 386650200
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann2 3712 12424788236354439948029916432
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann1 8241 63718776926341431437323412327
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann547487601131001308510765415
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning6 2755 574701101847901 0839201 5471 087486168
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet1 0528931599961451791892281276811
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktsforbud1 5011 3571440146812715742944518081
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 9962 65833816954969646965235315552
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring5174803700550781781286216
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning20918623052331276034218
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 2578613964153412323937230713033
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1 11075036016209621633528712227
¬¬¬¬ Uriktig anklage1471113639142723372086
¬¬¬ Utlendingslovgivning691612790119621352601385224
¬¬¬¬ Innreiseforbud30929415008286912363135
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold20155001175330
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning3623035901103359132723619
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet440000011020
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse15613323581214203935149
¬¬ Integritetskrenkelse2 9772 4974806321827833843579859519656
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse1 9511 5893621914618822032053736512333
¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 5671 28927818312019122645934311430
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk1 2441 026218152931521743682859524
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet323263600312739529158196
¬¬¬¬ Pengefalsk19172145413001
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)1551084717482992520430
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)261792134140110
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)129913815352582120320
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse21017535011341668551862
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold87178685256276101103248203476
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted791709822455739599243150466
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem807731736455310
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred4932171893423541
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering5145611464411128
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse55451000776611108
¬ Trafikkovertredelse39 70334 9014 802611 1993 7844 5015 2008 8267 9464 7333 453
¬¬ Veitrafikkovertredelse39 32634 5474 779591 1823 7574 4535 1598 7197 8674 6923 438
¬¬¬ Uten gyldig førerkort12 47411 3321 142295088481 3991 9523 2982 5691 214657
¬¬¬ Ulovlig hastighet10 9719 6981 2731601 1481 3611 5362 4172 4111 382655
¬¬¬ Personskade1 5621 1364261554174145142248261208315
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse14 31912 3811 938145601 5871 5481 5292 7562 6261 8881 811
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning37735423217274841107794115
¬ Annet lovbrudd2 1451 8373081448114188215377436415338
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 9021 616286104789160195331386369315
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd000000000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd604572323813273884128142161
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd1 2981 04425473976133157247258227154
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning737030011541017224
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning170151194114231636332419

Tabell 6 
Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall

Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall
Siktede personer for eiendomstyveriSiktede personer for annet vinningslovbruddSiktede personer for eiendomsskadeSiktede personer for vold og mishandlingSiktede personer for seksuallovbruddSiktede personer for rusmiddellovbruddSiktede personer for ordens- og integritetskrenkelseSiktede personer for trafikkovertredelseSiktede personer for annet lovbrudd
2016
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over10 6626 8792 65410 0231 65523 59116 88828 8401 851
5-14 år85748387450224801735913
15-17 år1 12312729568320199264489343
18-20 år8463013331 0951653 0991 9622 89997
21-24 år1 0516423481 4201443 8212 7253 233172
25-29 år1 2669913481 4571713 9952 7263 522189
30-39 år2 3021 9724622 2022955 6023 9646 087341
40-49 år1 7241 7083081 6242253 6052 7805 628373
50-59 år9168431207941291 7401 3043 621341
60 år og over577247532981016576102 898282
Menn
Alle aldre 5 år og over7 4675 6142 4068 6621 61020 17314 70524 8301 560
5-14 år5043736238221664143529
15-17 år69710627659518883251480441
18-20 år6202353089541612 6301 7252 49587
21-24 år8005183241 2621413 3162 4502 822141
25-29 år9647933201 2731703 5052 4113 060159
30-39 år1 7231 6164111 8652844 8473 4775 267286
40-49 år1 2051 3972631 3842212 9792 3794 829300
50-59 år617699986821281 4451 1143 158283
60 år og over337213442651015554922 343254
Kvinner
Alle aldre 5 år og over3 1951 2652481 361453 4182 1834 010291
5-14 år3531125688163074
15-17 år42621198813160130892
18-20 år2266625141446923740410
21-24 år25112424158350527541131
25-29 år30219828184149031546230
30-39 år579356513371175548782055
40-49 år51931145240462640179973
50-59 år29914422112129519046358
60 år og over24034933010211855528

Tabell 7 
Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall

Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I alt1 lovbrudd2 lovbrudd3 lovbrudd4 lovbrudd5 lovbrudd6 lovbrudd7 lovbrudd8 lovbrudd9 lovbrudd10 eller flere lovbrudd
2016
Alle aldre 5 år og over80 00153 26613 2824 9592 4821 4879016474813892 107
5-14 år2 0081 596257813515114117
15-17 år4 0342 808676237128523716191051
18-20 år8 4415 6681 41753725814786494243194
21-24 år10 1896 3751 820772362225133896550298
25-29 år10 8826 7791 9687304052361501158062357
30-39 år17 05110 6652 9191 157582406247171133108663
40-49 år13 8279 0992 2818804422651521199680413
50-59 år8 2255 8511 34240119811867703731110
60 år og over5 3444 425602164722318148414
 
Begge kjønn80 00153 26613 2824 9592 4821 4879016474813892 107
Menn66 64043 71011 1684 3092 1541 2927825804233371 885
Kvinner13 3619 5562 114650328195119675852222

Tabell 8 
Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall

Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall
I altIngen medskyldige1 medskyldig2 medskyldige3 medskyldige4 eller flere medskyldige
2016
Alle aldre 5 år og over80 00173 7663 9431 196606490
5-14 år2 0081 241327210117113
15-17 år4 0343 290359175110100
18-20 år8 4417 6195101498776
21-24 år10 1899 2955801797758
25-29 år10 8829 9985951657351
30-39 år17 05115 9417941748359
40-49 år13 82713 1534961044826
50-59 år8 2257 9662123287
60 år og over5 3445 26370830

Tabell 9 
Siktede personer, etter kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Siktede personer, etter kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Siktede personerSiktede personer per 1 000 innbyggere
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
2016
Alle aldre 5 år og over80 00166 64013 36116,1526,735,43
5-14 år2 0081 5324763,174,721,54
15-17 år4 0343 17386120,8631,789,21
18-20 år8 4417 0881 35342,2668,5914,04
21-24 år10 1898 7391 45037,0261,3910,91
25-29 år10 8829 3141 56829,5849,798,67
30-39 år17 05114 3662 68524,3639,837,91
40-49 år13 82711 3492 47818,6429,776,87
50-59 år8 2256 8171 40812,2719,854,30
60 år og over5 3444 2621 0824,567,741,74
Ettårige aldersgrupper
5 år3210,050,060,03
6 år9810,140,240,03
7 år9900,140,270,00
8 år252320,380,690,06
9 år373070,580,920,23
10 år6049110,941,500,35
11 år9477171,512,430,56
12 år221174473,545,451,54
13 år5314011308,5512,634,29
14 år1 01975926016,7124,398,71
15 år1 09583026517,5725,948,74
16 år1 4071 12028721,5633,249,09
17 år1 5321 22330923,3035,829,77
18 år2 8222 34847443,3269,7615,06
19 år2 8742 38149343,1969,0815,37
20 år2 7452 35938640,3567,0011,76
21 år2 6562 24541139,1763,7612,61
22 år2 6502 24640438,9463,9312,28
23 år2 4442 13031435,5360,099,42
24 år2 4392 11832134,5357,949,42
25 år2 3872 04634132,8855,049,63
26 år2 2871 95333430,6751,579,11
27 år2 1511 85429728,9248,948,14
28 år2 0611 74631527,7446,338,61
29 år1 9961 71528127,6847,047,88
30 år1 9471 67427326,9945,217,77
31 år1 9111 63627526,8944,887,94
32 år1 8381 56227626,0443,188,02
33 år1 7611 47628525,0740,528,43
34 år1 7941 53226225,3241,897,64
35 år1 6941 41827624,4639,968,17
36 år1 6411 37326823,3237,737,89
37 år1 4681 22324521,1534,097,30
38 år1 4841 23125321,5234,497,61
39 år1 5131 24127222,5335,838,36
40 år1 4801 22125921,5034,317,79
41 år1 5361 23829821,7534,138,67
42 år1 4371 19823919,5331,766,67
43 år1 4961 25823820,2732,976,68
44 år1 3971 12926818,3428,827,24
45 år1 3831 10328018,1428,247,53
46 år1 3551 12822717,9629,126,19
47 år1 3071 04825917,0026,566,92
48 år1 18899119715,6125,355,32
49 år1 2481 03521316,8527,265,90
50 år og over13 56911 0792 4907,3612,392,62

Tabell 10 
Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall

Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2016
Alle lovbruddstyper80 00166 64013 3612 0084 0348 44110 18910 88217 05113 8278 2255 344
¬ Eiendomstyveri8 5645 7972 7677819646588099691 7201 358760545
¬¬ Tyveri, i alt8 5075 7512 7567799566548029611 7091 351753542
¬¬¬ Mindre tyveri3 9422 2101 732450655223263296590544474447
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted3 4311 9381 493427581189208249491469417400
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri511272239237434554799755747
¬¬¬ Tyveri2 9082 06184727421524530339465352321685
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 6791 04363619710611315622939229812860
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet3392914832383940456255235
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig2331864716202630344940153
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig135102331013181622311861
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig11101511010300
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig8774131671411181992
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy140132854132324362672
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel14013010101012984533103
¬¬¬¬ Tyveri fra person1741165813232117153028207
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale7441332471071313144
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)18144232116210
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)871002021210
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)15132173011110
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)5941188976491033
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri203163401142128393943135
¬¬¬ Grovt tyveri1 2361 0911454245124180196359234488
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted1991772265333125593271
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet240228121310133140754963
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig42636759181542656610990192
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig27223339672947466654152
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig9177141027139252230
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig63576266511181410
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy888621371212291851
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person106822446121322301540
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)20128001336610
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)862102041000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted786414369101523930
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri1771512606172831573071
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy42138932134162567510750152
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil309279308294843537935122
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped474704856312720
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy6563214971916810
¬¬ Annen bruk og bestittelse av andres eiendel5746112847811773
¬ Annet vinningslovbrudd5 5634 4451 11831912064847791 5541 448735235
¬¬ Heleri og hvitvasking75465110373244881282021687312
¬¬¬ Heleri, i alt7176209773243871231891557011
¬¬¬¬ Heleri643556877324278105171139618
¬¬¬¬ Grovt heleri746410001918181693
¬¬¬ Hvitvasking, i alt3025500114111120
¬¬¬¬ Hvitvasking1183001122410
¬¬¬¬ Grov hvitvasking19172000029710
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking761000012211
¬¬ Bedrageri, i alt1 8681 27958921447919135055441816447
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende132785474618163517227
¬¬¬ Bedrageri1 5091 01449513395915528444734713035
¬¬¬ Grovt bedrageri22718740111418507254125
¬¬ Underslag, i alt3442001440639525271753514
¬¬¬ Underslag236132104053344364646197
¬¬¬ Grovt underslag10868400168162529167
¬¬ Økonomisk utroskap4639700106141762
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel18180000106470
¬¬ Regnskapsovertredelse60553471005284917221710529
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd212010000151041
¬¬ Skatt og avgift61055258004144016821013638
¬¬¬ Skattesvik1721611100151242633514
¬¬¬ Grovt skattesvik17152000006560
¬¬¬ Annet, skatt og avgift421376450039281201429524
¬¬ Tolloven1 2481 109139253110915135431419389
¬¬¬ Smugling95984911005228311327223815670
¬¬¬ Annet, tolloven28926029209263882763719
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd4943614312815123
¬ Eiendomsskade1 4441 2901543281991901691431781286742
¬¬ Skadeverk, i alt1 3081 1761322491951851641341691196231
¬¬¬ Mindre skadeverk2302052550452626222319127
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning1261111538317131010953
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)20182306113321
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk8476891413121110753
¬¬¬ Skadeverk98688799175143146130101134884623
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning50345647136815555516638174
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel2722442818304645364332175
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk21118724213245301425181214
¬¬¬ Grovt skadeverk9284824713811121241
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning766881871079101041
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel15150603121200
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk110000001000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1361142279455999511
¬ Vold og mishandling8 5027 2741 2284075819251 1801 1941 8201 393722280
¬¬ Voldslovbrudd5 7044 8068982103606738788501 234880458161
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt3 3142 786528174240382464459675539275106
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse3 1232 607516169231351432420635518263104
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse19117912593132394021122
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 061998632473183216184215104539
¬¬¬¬ Kroppsskade91286052236215718615418091509
¬¬¬¬ Grov kroppsskade14913811111263030351330
¬¬¬ Drap333031124641122
¬¬¬ Drap, forsøk26233002645243
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død73621100127711141012
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade45396006558849
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død28235006223663
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt473363110631044611771085014
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner402307955394056142904314
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner71561510145351870
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann69151717444079136124138956114
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd33276133159731
¬¬ Trusler, i alt1 5901 4491411108812417121335531215958
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)44438361844827233969854623
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)383351341254711
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann1861806331428355227186
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler922853691033821181342301939428
¬¬ Ran og utpressing254238161434624446391410
¬¬¬ Ran19118011132846313331810
¬¬¬ Grovt ran54504051412126500
¬¬¬ Utpressing871111112100
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing110001000000
¬¬ Tvang1174100025300
¬¬ Frihetsberøvelse35323214759421
¬¬ Omsorgs- og familieforhold5237150237917950
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse84369315068965870651591709760
¬¬ Menneskehandel541001012100
¬¬ Terror og terrorrelatert handling880200330000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000
¬ Seksuallovbrudd1 5351 4934221619915612915525620812294
¬¬ Voldtekt, i alt44243210745848494882452315
¬¬¬ Voldtekt4124057745342424674442215
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år2582526554124161846271912
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder15415311912182628281733
¬¬¬ Grov voldtekt30273056728110
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)110000001000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder29263056727110
¬¬ Voldtekt, forsøk990301020210
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold17170000214361
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år1811792114552242015833
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående25241831026131
¬¬ Seksuell handling235233261232072139282016
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år17016825221153132820126
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke6565092548118810
¬¬ Seksuelt krenkende atferd2792709312716252449462833
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)6161019142368531
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder2182099121314221841412532
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd34732918284318223761753825
¬ Rusmiddellovbrudd17 55714 7902 767587332 4382 9123 0003 9912 5691 317539
¬¬ Narkotikalovbrudd12 69910 7051 994536641 9022 3032 3262 9491 664705133
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven5 3544 364990384521 1221 09694698646521534
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 3092 66164836390819701565487223799
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 0451 70334226230339538149924213625
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt7 3456 3411 004152127801 2071 3801 9631 19949099
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven6 4415 523918152107521 0991 1891 6671 00341888
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven9048188602281081912961967211
¬¬ Doping53449737183886141172621214
¬¬¬ Doping, legemiddelloven127121606122233361710
¬¬¬ Doping, straffeloven40737631122664108136451114
¬¬ Ruspåvirket kjøring3 6813 096585038322405461775780538362
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk3 4822 903579037313390439740726493344
¬¬¬ Promillekjøring, annet1991936019152235544518
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt45035991121167844745293917
¬¬¬ Alkohollovovertredelse45035991121167844745293917
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd19313360329342550342313
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 8978 6201 2771324441 2181 6531 5562 1491 464786495
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse5 3274 750577741786069188921 072799448340
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 1762 944232106743971662463242020068
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 2061 146601101672692442301896927
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 1731 082910111452742302641368726
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse79771681946127173150138954415
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning2 1511 80634564111167202268440379248272
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted73967861186297911041711246012
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd6656293616203670881351398279
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning7474992483029344176134116106181
¬¬ Myndighetskrenkelse3 3792 9304491098444618540810497245117
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 5552 23332247841251938253835617789
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann53645977020871268110170429
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann359310490185674556953277
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann17714928023152263217152
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 0191 77424545832539330143728613580
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet243181624314628383838137
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktsforbud1821592302691949462922
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 3611 2261350222633322162811496335
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring15314211001121851372311
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning8066140391210181675
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage228175533131446435626216
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1551262916730344018172
¬¬¬¬ Uriktig anklage73492427716916844
¬¬¬ Utlendingslovgivning507446610111451041891024114
¬¬¬¬ Innreiseforbud2262151100621558943102
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold19145001174330
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning26221745014234296562812
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet440000011020
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse857213367810261348
¬¬ Integritetskrenkelse1 191940251481681681171242671689338
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse8506581921412613685901951176324
¬¬¬¬ Dokumentfalsk6765491271707673811801126122
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk50441193145555356138934617
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet172138340252120254219155
¬¬¬¬ Pengefalsk11101033211001
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)1056342134328548220
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)17891103110010
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)885533123325438210
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse58362201029546301
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold2562203620322626316537163
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted2402063419292523286335153
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem16142131332210
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred3422121392322210
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering18162112002354
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse33249002313987
¬ Trafikkovertredelse25 45921 7103 749447882 5902 7402 9575 1414 9393 4142 846
¬¬ Veitrafikkovertredelse25 21121 4713 740427752 5802 7062 9315 0724 8913 3812 833
¬¬¬ Uten gyldig førerkort5 7785 141637193123595587581 3831 195705489
¬¬¬ Ulovlig hastighet8 6027 5181 0840439841 0761 1161 7891 8381 188568
¬¬¬ Personskade1 2388703681444133112113188196161277
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse9 5937 9421 65193761 1049609441 7121 6621 3271 499
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning248239921310342669483313
¬ Annet lovbrudd1 4801 221259113560113129242320302268
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 3491 1052447345195116220295280251
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd000000000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd483453303811193165106108132
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd866652214426407685155189172119
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning302820001258113
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning1018813419171117171114

Tabell 11 
Siktede personer, etter kjønn, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Siktede personer, etter kjønn, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2016
Siktede personer, bosted
I alt80 00166 64013 3612 0084 0348 44110 18910 88217 05113 8278 2255 344
Hele landet74 29061 38912 9011 9983 9918 1349 4229 80615 45212 7407 6115 136
Østfold4 7733 88488985244500593597967928544315
Akershus7 9546 5271 4271854478769391 0191 5981 408910572
Oslo10 0198 2561 7634604567651 1171 5322 4551 717958559
Hedmark2 6362 15248443133311317303477476320256
Oppland2 2701 91235856142282267239417427253187
Buskerud3 8793 19068971187413484508839707400270
Vestfold3 7353 06866777180373454536796647394278
Telemark3 1902 61257856141358421413662607327205
Aust-Agder2 1231 71740649100257244286441389205152
Vest-Agder2 9962 47252484192382423354631476292162
Rogaland6 6225 4621 1602223867419679661 3761 039551374
Hordaland6 0485 0849641583526407497671 3621 021623376
Sogn og Fjordane1 1739891843880171129138192179124122
Møre og Romsdal3 4912 88260978195459456470676552329276
Sør-Trøndelag3 9603 263697118241463559508750659379283
Nord-Trøndelag1 5821 3172653990188215203306253173115
Nordland3 7163 12159584203497529418738549385313
Troms - Romsa2 5342 11342160129288335324488431282197
Finnmark - Finnmárku1 5821 3622203593170223225275275162124
Svalbard761000106000
Norge, uoppgitt fylke000000000000
Utlandet, uten oppgitt fylke5 7045 24545910433057651 0741 5991 086614208
Uoppgitt fylke761002220100
Siktede personer per 1 000 innbyggere, bosted
I alt16,1526,735,433,1720,8642,2637,0229,5824,3618,6412,274,56
Hele landet14,9924,625,243,1520,6440,7334,2326,6522,0717,1811,354,38
Østfold17,2028,006,402,4321,8645,2742,5134,9527,8221,7513,644,37
Akershus14,0022,975,032,2618,9138,3334,8530,0520,6014,9011,154,57
Oslo16,0826,645,636,6025,6738,0929,1021,0819,5618,3213,005,02
Hedmark14,0923,095,161,9918,4541,6233,3427,4422,7417,6611,704,66
Oppland12,5921,153,982,6620,0239,0927,8321,8920,5416,159,643,63
Buskerud14,6624,005,242,0918,1340,6137,7129,7223,4117,1510,844,08
Vestfold15,9526,325,672,6219,3739,2138,3337,9626,8818,3211,644,54
Telemark19,3831,777,012,8321,4853,7148,6339,4834,5224,9713,874,51
Aust-Agder19,2831,007,423,3221,5755,4641,8541,1331,3223,5913,685,48
Vest-Agder17,3328,506,083,5325,8049,1541,5228,8627,0218,9612,644,06
Rogaland15,0324,395,353,5220,8039,2738,9628,8420,1615,659,624,16
Hordaland12,3920,594,002,4718,1931,5525,3619,6719,0114,339,913,41
Sogn og Fjordane11,2418,563,602,7217,4236,3122,3421,5915,6812,618,524,37
Møre og Romsdal13,8722,474,932,3918,5443,6734,5528,4620,8015,359,724,18
Sør-Trøndelag13,2521,524,743,1921,7436,6427,6919,9117,6015,259,774,17
Nord-Trøndelag12,2020,144,122,3016,0132,9930,2425,1120,3314,129,603,26
Nordland16,1326,755,233,0221,9350,2941,1527,6227,1517,0811,734,95
Troms - Romsa16,1726,495,473,1420,8244,0734,5827,0623,7118,7913,335,12
Finnmark - Finnmárku21,9236,596,304,0030,6253,7351,0842,3031,2824,9916,037,03
Svalbard........................
Norge, uoppgitt fylke........................
Utlandet, uten oppgitt fylke........................
Uoppgitt fylke........................

Tabell 12 
Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn og alder. Absolutte tall

Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn og alder. Absolutte tall
Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Henlagt av andre grunner¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
2016
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over80 0013 3511 9297 1673 05445 07119 429
5-14 år2 0082 00601001
15-17 år4 034247784461 3631 044379
18-20 år8 441582825603215 3851 835
21-24 år10 1891161628351686 1912 717
25-29 år10 8821551301 0571596 2613 120
30-39 år17 0513252131 7333509 5024 928
40-49 år13 8273041961 3142777 9543 782
50-59 år8 2251951057371885 1411 859
60 år og over5 344168634842283 593808
Menn
Alle aldre 5 år og over66 6402 5951 5075 9322 21537 64716 744
5-14 år1 5321 53100001
15-17 år3 173165743411 003894345
18-20 år7 088482324562364 4941 622
21-24 år8 739961347081215 2892 391
25-29 år9 3141151129231185 3182 728
30-39 år14 3662611691 4672408 0064 223
40-49 år11 3492311551 0832056 5313 144
50-59 år6 817159826121324 2481 584
60 år og over4 262138493421602 867706
Kvinner
Alle aldre 5 år og over13 3617564221 2358397 4242 685
5-14 år47647501000
15-17 år861820410536015034
18-20 år1 353105010485891213
21-24 år1 450202812747902326
25-29 år1 568401813441943392
30-39 år2 68564442661101 496705
40-49 år2 4787341231721 423638
50-59 år1 408362312556893275
60 år og over1 082301414268726102

Tabell 13 
Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall siktede.
2016
I alt80 0018 5645 5631 4448 5021 53517 5579 89725 4591 480
Alle verdensdeler79 8148 5225 5511 4388 4751 53317 5329 86225 4211 480
Europa75 3037 9515 2881 3517 7681 41516 6469 05824 3581 468
Norge61 9086 0823 9361 2266 9591 33113 9947 45619 6321 292
Danmark680375344371835728115
Sverige1 853146159251181341119976418
Litauen1 9653442391672634719172426
Polen3 36240339026187126744611 17831
Romania1 164418138446141381512523
Russland45865538512697912110
Tyskland433363563071083315820
Afrika1 9412348232310524793334172
Somalia59969231111817124991380
Asia2 077259153433295830339652610
Irak426333675610661001162
Amerika45774251165892691130
Oseania364313012670
Statsløse12417832722021260
Uoppgitt63254300514120

Tabell 14 
Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall

Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall
Alle år (0-5)0 år med tilbakefall1 år med tilbakefall2 år med tilbakefall3 år med tilbakefall4 år med tilbakefall5 år med tilbakefall
2011
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over73 90440 72915 2998 2985 2873 0011 290
5-14 år2 6501 5995372661407830
15-17 år5 1902 3931 144722508289134
18-20 år9 4184 5522 0921 298814470192
21-24 år9 9224 6982 2941 384862482202
25-29 år9 4634 6832 1081 198782481211
30-39 år14 8947 9533 1811 6531 114686307
40-49 år12 1507 1452 4281 211795403168
50-59 år6 1924 2731 07946123610439
60 år og over4 0253 4334361053687
Menn
Alle aldre 5 år og over60 98231 79713 2657 3634 7092 7071 141
5-14 år1 8931 0234132281277428
15-17 år3 9301 508925641464270122
18-20 år7 7613 4031 8421 157741434184
21-24 år8 4123 7452 0181 256780436177
25-29 år8 1403 8611 8661 082698445188
30-39 år12 4776 3992 7841 458979596261
40-49 år10 0505 7422 0891 045682351141
50-59 år5 1353 4389544062109334
60 år og over3 1842 678374902886
Kvinner
Alle aldre 5 år og over12 9228 9322 034935578294149
5-14 år757576124381342
15-17 år1 26088521981441912
18-20 år1 6571 14925014173368
21-24 år1 510953276128824625
25-29 år1 323822242116843623
30-39 år2 4171 5543971951359046
40-49 år2 1001 4033391661135227
50-59 år1 0578351255526115
60 år og over8417556215801

Tabell 15 
Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall

Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall
Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede under 15 år¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig av andre grunner enn alder¬ Henlagt av andre grunner¬ Overført til konfliktråd¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
2011
Alle lovbruddsgrupper
Alle siktede i utgangsår73 9042 6501 2545 4232 3112 29941 44118 526
Uten tilbakefall40 7291 5998102 7161 3301 39324 6848 197
Med tilbakefall33 1751 0514442 70798190616 75710 329
¬ Eiendomstyveri
Alle siktede i utgangsår8 6991 1711601 0046936273 0132 031
Uten tilbakefall3 873758803994324001 497307
Med tilbakefall4 826413806052612271 5161 724
¬ Annet vinningslovbrudd
Alle siktede i utgangsår5 58626565151001352 4552 299
Uten tilbakefall3 363194124861971 5551 342
Med tilbakefall2 2237152673938900957
¬ Eiendomsskade
Alle siktede i utgangsår1 696469577540060478157
Uten tilbakefall84728838281942721458
Med tilbakefall84918119472063326499
¬ Vold og mishandling
Alle siktede i utgangsår8 1324824437238952551 3763 958
Uten tilbakefall3 8312222374254971557801 515
Med tilbakefall4 3012602062983981005962 443
¬ Seksuallovbrudd
Alle siktede i utgangsår1 19488452161116308510
Uten tilbakefall793512814287227330
Med tilbakefall4013717743981180
¬ Rusmiddellovbrudd
Alle siktede i utgangsår15 3716019987044978 2945 447
Uten tilbakefall6 4702415524832223 3582 460
Med tilbakefall8 901364462212754 9362 987
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
Alle siktede i utgangsår9 7522611278391343926 9411 058
Uten tilbakefall5 56317885486742574 051432
Med tilbakefall4 1898342353601352 890626
¬ Trafikkovertredelse
Alle siktede i utgangsår22 126881521 0492325417 6672 893
Uten tilbakefall14 977571356421418212 3001 647
Med tilbakefall7 14931174079725 3671 246
¬ Annet lovbrudd
Alle siktede i utgangsår1 3485151325163909173
Uten tilbakefall1 012211984746702106
Med tilbakefall336343441720767

Tabell 16 
Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall

Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall
Alle siktede i utgangsårUten tilbakefallMed tilbakefall
Alle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og over
2011
Alle lovbruddstyper73 9042 6505 19019 34024 35722 36740 7291 5992 3939 25012 63614 85133 1751 0512 79710 09011 7217 516
¬ Eiendomstyveri8 6991 1711 3691 6962 2652 1983 8737587116186731 1134 8264136581 0781 5921 085
¬¬ Tyveri, i alt8 6011 1701 3541 6512 2472 1793 8087587035866631 0984 7934126511 0651 5841 081
¬¬¬ Mindre tyveri4 2138087884727551 3902 6135825332723618651 600226255200394525
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted4 0897967574477331 3562 5305735122573478411 559223245190386515
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1241231252234839211514244131010810
¬¬¬ Tyveri2 0582312494966354477571261031731771781 301105146323458269
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted65763321422331872424017476276415231595171111
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet3945961801108415631262835362382835527548
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig22624347169287010172012111561417515717
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig156222642452156914151081001312273513
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig711122110000601122
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig6317282251303523501423202
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy108910393713284391028057302711
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel65121210229174551248875217
¬¬¬¬ Tyveri fra person484115141419107562931898
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale484115141419107562931898
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri560609913915011222536355752453352464829867
¬¬¬ Grovt tyveri1 6278917247763225730335358999451 32454137388533212
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted26314417792394529171252181232608034
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet40439501171356385161423201231923369411551
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig379152211117358624319231331711199215045
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig2111110599932324010126179710498726
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig85452737121901585664422297
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig830725371411024327205213412
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy17853478637233189215522397735
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person3004912570032223046103
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted3004912570032223046103
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri373165211613455811081933112926449710144
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy703421452062258513515325226105682711315419975
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil52522941621816610152444226424177011815960
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1111637232510206643191103119229
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy674142119914424135301217186
¬¬ Annen bruk og bestittelse av andres eiendel98115451819650832101533171384
¬ Annet vinningslovbrudd5 58626998252 3352 3013 36319424371 2791 5862 2237573881 056715
¬¬ Heleri og hvitvasking860963232361195257524888357603439144278138
¬¬¬ Heleri, i alt788752209339181222420747351566332135266130
¬¬¬¬ Heleri725751198303166189419665941536332132244125
¬¬¬¬ Grovt heleri630111361533018141030003225
¬¬¬ Hvitvasking, i alt691112320143414149635079118
¬¬¬¬ Hvitvasking691112320143414149635079118
¬¬¬¬ Grov hvitvasking000000000000000000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking310020100010210010
¬¬ Bedrageri, i alt1 4631421280733415857127136393309606214144340106
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1402329535379211231336102172220
¬¬¬ Bedrageri1 175121822560831270410611732924247121210827970
¬¬¬ Grovt bedrageri148002672507400733347400193916
¬¬ Underslag, i alt400215149132102283111109887411714404428
¬¬¬ Underslag312212138907021811010258479412363223
¬¬¬ Grovt underslag880311423265017302723024125
¬¬ Økonomisk utroskap480012522390012018900054
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1900161218001512100010
¬¬ Regnskapsovertredelse1 074004748054770500282993783690019181169
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd16000610900018700052
¬¬ Skatt og avgift710001522646945500814230525500784164
¬¬¬ Skattesvik810042354490031135320011219
¬¬¬ Grovt skattesvik140004101300049100001
¬¬¬ Annet, skatt og avgift615001119940539300512726122200672144
¬¬ Tolloven89910923214856621062213386237003010899
¬¬¬ Smugling7660077272417563005018133220300279185
¬¬¬ Annet, tolloven133101549689910123254340031714
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd97008454478004353919004105
¬ Eiendomsskade1 69646931744528018584728813319512610584918118425015480
¬¬ Skadeverk, i alt1 6514523164392701748222761331921239882917618324714776
¬¬¬ Mindre skadeverk176385142222310223232414187415281885
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning77191324111040951367371081153
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk9919381811136214181181137520732
¬¬¬ Skadeverk1 393396251373229144675240102158997671815614921513068
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning53816291148964124994375940192896854895622
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel3846462127785316845224531252161940824728
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk47117098985550258101435428322136955442718
¬¬¬ Grovt skadeverk82181424197451381010437561493
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning59101218136305688329561053
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel22826511482211800440
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk100010100010000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade4517161011251203372051374
¬ Vold og mishandling8 1324828482 3532 5511 8983 8312222849111 2271 1874 3012605641 4421 324711
¬¬ Voldslovbrudd5 2612865431 7401 6081 0842 7341251967469017662 527161347994707318
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 9662293628458346961 6771091414025115141 289120221443323182
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 7032083257487656571 5561001283664724901 147108197382293167
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse26321379769391219133639241421224613015
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 30344127610385137547134023317685756318737720952
¬¬¬¬ Kroppsskade1 19242116571341122500133621616174692298035518048
¬¬¬¬ Grov kroppsskade1112113944154704171511642722294
¬¬¬ Drap3201917528018145400130
¬¬¬ Drap, forsøk3211521424012174810340
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død7702283116580216251519001261
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade390112188280141671100821
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død38011613830011298800440
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2750138133103180011982789500195125
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2700037130103175001879789500195125
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner501130501130000000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann566104920218412121531064756335173913810958
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd1020332500212520120
¬¬ Trusler, i alt1 7431241613506005085855535831762361 15869126267424272
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann7906252325300088144906171511
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler1 6641241553255774835555535751682221 10969120250409261
¬¬ Ran og utpressing30111551338418573819189244847114669
¬¬¬ Ran168633853772935126313932873314
¬¬¬ Grovt ran1035184334311034319251539312
¬¬¬ Utpressing1102153400121702032
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing19024851300274602211
¬¬ Tvang4711152281500474321111154
¬¬ Frihetsberøvelse710229281225019114460120178
¬¬ Omsorgs- og familieforhold54013302035012171519001135
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse653608583177248379394348961532742142358195
¬¬ Menneskehandel200020100010100010
¬¬ Terror og terrorrelatert handling000000000000000000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000000
¬ Seksuallovbrudd1 19488142209374381793517011326229740137729611284
¬¬ Voldtekt, i alt3373657681116521320293477531241628343412
¬¬¬ Voldtekt3193454641066120619293474501131525303211
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år1993046364938142192724373557111912123
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder120482857236402103715564618208
¬¬¬ Grov voldtekt18234547100331113421
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder18234547100331113421
¬¬ Voldtekt, forsøk701231501121200110
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold2000171217001610300012
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år153128623923841132926156901533138
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående192111051821195100010
¬¬ Seksuell handling17022211945631171181130575311138156
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år1211119143245856891943365115132
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke49112513183250211141762324
¬¬ Seksuelt krenkende atferd23816212866107148111015446890511132239
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder23816212866107148111015446890511132239
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd2501113289310519168216888595572517
¬ Rusmiddellovbrudd15 371607555 2565 7103 5906 470242622 0632 2931 8288 901364933 1933 4171 762
¬¬ Narkotikalovbrudd11 407546644 1624 5042 0233 882232141 4351 5256857 525314502 7272 9791 338
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven4 975404592 1581 6926261 827161678006332113 148242921 3581 059415
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 200303871 5809352681 21791455853751031 98321242995560165
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 77510725787573586107222152581081 165350363499250
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt6 432142052 0042 8121 3972 0557476358924744 37771581 3691 920923
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven5 742142041 8732 4251 2261 8227475987604103 92071571 2751 665816
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven690011313871712330037132644570194255107
¬¬ Doping23603661184917003378743660029316
¬¬¬ Doping, legemiddelloven000000000000000000
¬¬¬ Doping, straffeloven23603661184917003378743660029316
¬¬ Ruspåvirket kjøring2 9661426668931 3641 9710253835591 004995117283334360
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk2 7821416388391 2631 838024362520932944117276319331
¬¬¬ Promillekjøring, annet18401285410113301213972510071529
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt733444359181145428018207113903054261526855
¬¬¬ Alkohollovovertredelse733444359181145428018207113903054261526855
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd2912314919121961000253
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 7522618163 2573 1822 2365 5631784471 6901 7731 4754 189833691 5671 409761
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 9211472281 7121 6111 2232 9881051139199708811 93342115793641342
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 17691131 3991 1285271 8814547677123441 295559632416183
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 099212464420201780153222951573191714212544
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 1321224984131985970923224211453511326617184
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse9456794372951285043402131757344133922412055
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 7451381153134836961 107101591522585376383756161225159
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted344163910596881331018412836211621646852
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd622242612520923834419949881792785177612159
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning7799850831783706307232621423221492618213648
¬¬ Myndighetskrenkelse2 825141541 0539786261 45010664855153741 375488568463252
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 44851249588125491 2173514264133241 231273532399225
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann828039341277171382081381379944603120314072
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann534030212174118246079283642880231209154
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann29409129103531360146543515808834918
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 620585617535378835343288276225785242329259153
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet286456947953159232533834127224414119
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktsforbud152011244957100218518101102644
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 008125485348149531192261999647701625914953
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring146001758715600317369000144135
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning2803961018024481001522
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage18932663663110321239321886114243413
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1080143834226606232314420815118
¬¬¬¬ Uriktig anklage81312253293726169444169235
¬¬¬ Utlendingslovgivning69005442045004271424001176
¬¬¬¬ Innreiseforbud300120200110100010
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold1400266900252500014
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning52002361434001211218001152
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet100001100001000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse118642756258453164317341111138
¬¬ Integritetskrenkelse2 0061004344925933871 1256326828628822088137166206305167
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse1 3891038639435824174662482461351116434138148223130
¬¬¬¬ Dokumentfalsk9995223188350233442312677131105557297111219128
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk922320118332121440921157212199513186111200115
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet77222529193311151064411101913
¬¬¬¬ Pengefalsk610410310200300210
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse384416320278301212216746832413532
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold539554094218132323321637140982162324577834
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted2765131688046893091816161872122506430
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem26349261388623427191248229227144
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred473270443322403414103010
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering530011530011000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse260141291800396801133
¬ Trafikkovertredelse22 126888245 0847 2788 85214 977574303 0964 7446 6507 149313941 9882 5342 202
¬¬ Veitrafikkovertredelse21 861838045 0357 1848 75514 791544153 0604 6796 5837 070293891 9752 5052 172
¬¬¬ Uten gyldig førerkort5 239343861 0161 9161 8872 899191724661 0501 1922 34015214550866695
¬¬¬ Ulovlig hastighet7 4720251 7482 7572 9425 2150171 1391 8842 1752 25708609873767
¬¬¬ Personskade1 31926293123146381 114212123624059620558767442
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse7 831233641 9592 1973 2885 563142051 2191 5052 6202 2689159740692668
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning2655204994971863153665677925132930
¬ Annet lovbrudd1 3485202153827261 0122141272596103363688123116
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 1774171693336548911121022245522863567109102
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd000000000000000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd382152482270326141863240560161930
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd795312145251384565088416131223034619072
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning2800072121000318700043
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning14313464251100122532404301211011

Tabell 17 
Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosent

Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosent
I altIngen lovbruddsgruppe (uten tilbakefall)Alle lovbruddsgrupper ved tilbakefall¬ Eiendomstyveri ved tilbakefall¬ Annet vinningslovbrudd ved tilbakefall¬ Eiendomsskade ved tilbakefall¬ Vold og mishandling ved tilbakefall¬ Seksuallovbrudd ved tilbakefall¬ Rusmiddellovbrudd ved tilbakefall¬ Ordens- og integritetskrenkelse ved tilbakefall¬ Trafikkovertredelse ved tilbakefall¬ Annet lovbrudd ved tilbakefall
2011
Siktede personer
Alle lovbruddsgrupper73 90440 72933 1754 0721 9225804 4943489 8694 1447 424322
¬ Eiendomstyveri8 6993 8734 8261 59724893523321 30743157619
¬ Annet vinningslovbrudd5 5863 3632 223226535171871945520854927
¬ Eiendomsskade1 696847849782369148112341451356
¬ Vold og mishandling8 1323 8314 301415168951 194571 01666565239
¬ Seksuallovbrudd1 1947934012712674707447910
¬ Rusmiddellovbrudd15 3716 4708 901938341130918464 4259201 12657
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 7525 5634 189395168927412697094881039
¬ Trafikkovertredelse22 12614 9777 14937740973664831 3087443 390101
¬ Annet lovbrudd1 3481 0123361918545480369534
Siktede personer (prosent)
Alle lovbruddsgrupper100,055,144,95,52,60,86,10,513,45,610,00,4
¬ Eiendomstyveri100,044,555,518,42,91,16,00,415,05,06,60,2
¬ Annet vinningslovbrudd100,060,239,84,09,60,33,30,38,13,79,80,5
¬ Eiendomsskade100,049,950,14,61,44,18,70,613,88,58,00,4
¬ Vold og mishandling100,047,152,95,12,11,214,70,712,58,28,00,5
¬ Seksuallovbrudd100,066,433,62,31,00,56,25,96,23,97,6..
¬ Rusmiddellovbrudd100,042,157,96,12,20,86,00,328,86,07,30,4
¬ Ordens- og integritetskrenkelse100,057,043,04,11,70,97,60,39,99,78,30,4
¬ Trafikkovertredelse100,067,732,31,71,80,33,00,45,93,415,30,5
¬ Annet lovbrudd100,075,124,91,41,30,43,30,35,92,77,02,5

Om statistikken

Statistikken inneholder de ferdig etterforskede lovbruddene registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om lovbruddenes art, politidistrikt, type avgjørelse og siktelser mot personer – samt siktede personers alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, gjerningssted, antall lovbrudd og tilbakefall.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Statistikken inneholder (fra og med 2010) tre statistikkenheter:

1) Ferdig etterforskede lovbrudd gir en oversikt over alle lovbruddene som er registrert som rettskraftig avgjort i løpet av ett år. De ferdig etterforskede lovbruddene fordeles blant annet etter lovbruddstyper, politidistrikt og politiets avgjørelse. Ut fra avgjørelsene som er gitt for de enkelte lovbruddene beregnes også oppklaringsprosent, som fordeles på lovbruddstyper og politidistrikt. Saker som anmeldes, etterforskes og avgjøres av Spesialenheten for politisaker inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Sammenheng med annen statistikk under Bakgrunn). Trafikk- og tollovertredelser som avgjøres med forenklede forelegg regnes ikke som anmeldte, og er ikke etterforsket av politi- og påtalemyndigheten. De er derfor ikke med i statistikken (se statistikk over Straffereaksjoner).

2) Siktelser er en oversikt over alle lovbruddene som de siktede personene er siktet for i løpet av året. Flere personer kan være siktet i det samme lovbruddet, og en person kan ha flere siktelser i løpet av året. Foretak og andre organisasjoner kan også være gjerningsperson, men inngår ikke i enheten siktelser mot personer. Antall siktelser mot personer er derfor noe ulikt antallet oppklarte lovbrudd og antall siktede personer. Siktelser fordeles etter lovbruddstyper og den siktedes alder og kjønn.

3) Siktede er en oversikt over alle personer som er siktet for minst ett lovbrudd i løpet av året. I statistikken kan siktede være i alderen 5 år eller over (se om Feilkilder og usikkerhet). Disse personene fordeles blant annet etter kjønn, alder, bosted og statsborgerskap. Foretak og andre organisasjoner kan også være gjerningsperson, men inngår ikke i statistikkene over siktede personer. Hvis en person er siktet for mer enn ett lovbrudd klassifiseres den siktede ut fra hovedlovbruddet. Fra og med 2010 årgangen publiseres også statistikk over alle som er siktet for ett eller flere lovbrudd innenfor 9 spesifiserte lovbruddsgrupper. Ut fra informasjon om de siktede personene i seks årganger lages det også statistikk over tilbakefall i en femårsperiode.

Nærmere spesifisering av enheter og fordelingsvariable:

Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare. I BL/STRASAK/PAL er der frem til i dag anvendt mer enn 1260 forskjellige koder, hvor om lag 660 forskjellige koder brukes aktivt for klassifisering av lovbrudd som skjer i dag. Som følge av ikraftsettelsen av ny straffelov av 2005 den 1.10.2015 ble det lagt inn om lag 430 nye koder for registering av lovbrudd i politiets registersystem, til erstatning for et tilsvarende antall koder for straffeloven av 1902. Som følge av dette anvender SSB den nye versjonen av Standard for lovbruddstyper, Lovbruddstyper 2015, til å klassifisere lovbrudd. Fra og med utgivelsen av årgang 2015 inneholder derfor statistikkene følgende grupperinger av lovbrudd (se også Standard klassifikasjoner i KLASS):

Lovbruddsgruppe, hvor lovbrudd er delt inn i ni hovedgrupper. Disse lovbruddsgruppene er videre inndelt i flere underliggende nivå med nærmere spesifiserte typer lovbrudd (se Type lovbrudd)

Type lovbrudd, hvor lovbrudd er delt inn i om lag 150 unike typer lovbrudd. Likeartede typer av disse er videre gruppert sammen i et varierende antall av høyere aggregerte nivåer, hvor alle på sitt mest grupperte nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene.

Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser som ble brukt i statistikkens årganger i perioden 1992-2014. For mer om denne utgåtte klassifiseringen, se beskrivelsen av versjonen Lovbruddstyper 2006 i Klass og 2014 versjonen av Om statistikken for statistikken over etterforskede lovbrudd).

En rettskraftig avgjørelse innebærer at politi og påtalemyndigheten eller domstolene anser lovbruddet som ferdig behandlet - og at videre etterforskning derfor ikke er aktuell (med mindre det blir gjenopptakelse på et senere tidspunkt). I grunnlagsmaterialet finnes ca. 200 forskjellige typer rettskraftige avgjørelser. Statistikken over etterforskede lovbrudd skal beskrive hvordan lovbrudd blir avgjort av politi og påtalemyndighet (til statistikk over straffereaksjoner gitt av domstolene brukes andre register enn BL/STRASAK/PAL). Alle rettskraftige avgjørelser gjort av domstolene, for eksempel dom på ubetinget fengsel eller frifinnelse, blir i statistikken over etterforskede lovbrudd derfor klassifisert som avgjort med tiltale. Enkelte avgjørelser foretatt av politi og påtalemyndigheten konkluderer med at det ikke har forekommet et lovbrudd. Saker med en slik avgjørelse regnes ikke som lovbrudd og er derfor ikke med i statistikken over etterforskede lovbrudd (jamfør SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7).

Oppklaringsprosenten er en beregning ut fra SSBs klassifisering av de rettskraftige avgjørelsene (se SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7). Som hovedregel regnes alle lovbrudd hvor politi og påtalemyndigheten har siktet minst en person eller et foretak ved avsluttet etterforskning, som oppklarte.

Lovbruddet regnes også som oppklart når påtalebegjæring mangler eller er trukket tilbake (hvor eventuelle gjerningspersoner ikke inngår i statistikkene over siktelser og siktede). Oppklaringsprosenten beregnes ut fra politiet og påtalemyndighetens oppklaring av lovbrudd, og alle lovbrudd som er overført (med tiltale, eller siktelse i tingretten) og avgjort i domstolene regnes dermed som oppklarte. Dette gjelder også for de lovbrudd hvor domstolene har kommet frem til en frifinnelse. Det er stor forskjell på oppklaringsprosentene for ulike typer lovbrudd. En samlet oppklaringsprosent for hele landet, eller for et politidistrikt, er derfor sterkt avhengig av hvordan lovbruddene er fordelt etter type.

Siktede er ut fra SSBs definisjon personer som har fått en rettskraftig avgjørelse mot seg. Felles for alle siktede er at de av politiet og påtalemyndigheten er blitt ansett som gjerningspersoner ved avsluttet etterforskning (forut for en eventuell tiltale og domstolsbehandling). Organisasjoner og foretak er ikke med i statistikken over siktede.

En person kan være delaktig i flere lovbrudd, og dermed pådra seg flere siktelser i løpet av året, men kommer da kun med som én sikted i statistikken. Tabellene over siktede inneholder med andre ord antallet forskjellige personer som har vært siktet i løpet av statistikkåret. Flere personer kan også ha vært medskyldige i ett enkelt lovbrudd, og alle disse er da med i statistikken.

Siktelser mot personer inneholder alle siktelser til alle siktede personene i løpet av et år. Siktelser mot personer defineres ut fra den rettskraftige avgjørelsen på tilsvarende måte som for defineringen av siktede personer (se SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7). I og med at det kan være flere medskyldige i ett lovbrudd, at enkelte avgjørelser medfører status som oppklart uten siktelse, og at foretak eller andre organisasjoner ikke inngår (var om lag 1 000 siktelser mot foretak i 2010), er antallet siktelser mot personer forskjellig fra antallet lovbrudd som er oppklart. Enheten siktelser har tidligere vært en fast del av NOS Kriminalstatistikk (til og med årgang 1995, se SSB 1997 ), men da med et noe annet innhold enn i ny statistikk fra og med årgang 2010.

Statistikkene over siktede, siktelser og oppklarte lovbrudd har med andre ord ulike enheter som teller lovbrytere og lovbrudd på forskjellige måter. Forenklet kan vi likevel si at statistikken over siktelser gir oss en detaljert og fullstendig oversikt over alle lovbrudd som de siktede er blitt tatt for. Statistikkene over siktelser og siktede er svært påvirket av hva som oppklares av lovbrudd.

En person som er mistenkt for å ha begått lovbrudd, kan få juridisk status som siktet på forskjellige tidspunkt under etterforskningen (for eksempel får alle som varetektsfengsles, status som siktet). Personer som har vært siktet under etterforskningen, men ikke hadde status som siktet ved avsluttet etterforskning, er ikke med i statistikken. I og med at statistikken ikke omfatter alle som har hatt status som siktet, og i tillegg inkluderer noen med status mistenkt (for eksempel blant de som er henlagt fordi den mistenkte var under 15 år), er SSBs definisjoner og bruk av begrepene siktede, siktet og siktelse ikke synonyme med tilsvarende juridiske begrep i straffeprosessloven § 82.

Hovedlovbruddet er det av lovbruddene en person er siktet for som ifølge loven kan straffes strengest. For personer med flere enn ett lovbrudd tillegges hovedlovbruddet ut fra SSB sin grovhetsindikator som er basert på øvre og nedre strafferamme, samt andre straffeprosessuelle egenskaper for lovbruddet. I de tilfellene der en person kun er siktet for ett lovbrudd i løpet av året, vil dette også omtales som hovedlovbruddet.

Fra og med årgang 2010 publiseres også statistikk over det totale antallet siktede i alt for hver lovbruddsgruppe , det vil si alle som er siktet for ett eller flere lovbrudd i disse gruppene - uavhengig av om noen av disse lovbruddene er hovedlovbruddet til den siktede. Hvis en person er siktet for mer enn ett lovbrudd innfor en lovbruddsgruppe, klassifiseres den siktede ut fra hovedlovbruddet innenfor den enkelte lovbruddsgruppen.

Tilbakefall bestemmes ut fra en egen tilbakefallsundersøkelse basert på datagrunnlaget til seks årganger fra etterforskede lovbrudd. Undersøkelsen tar utgangspunkt i alle de siktede for lovbrudd i det året som ligger fem år forut for statistikkåret. En siktet fra dette året regnes å ha tilbakefall hvis to krav er oppfylt; at denne personen har begått minst ett nytt lovbrudd etter det lovbruddet som personen ble tatt for i utgangsåret, og at dette lovbruddet har medført at personen har blitt en av de siktede i løpet av de etterfølgende fem årene.

Det er i tilbakefallsundersøkelsen ikke tatt hensyn til forskjellige former for tilbakefallshindringer i måleperioden. Siktede uten sikre identifikasjonsopplysninger, det vil si de som ikke er registrert med gyldig norsk personnummer og/eller gjerningstidspunkt for lovbruddet, er holdt utenfor undersøkelsen. De årlige statistikkene over tilbakefall inneholder opplysninger om alder, kjønn, lovbruddstyper, ilagte avgjørelser og antall år med tilbakefall.

Politidistrikt er det organ som er tillagt som eier (det vil si har ansvar for oppfølgingen) av straffesaksbehandlingen på det tidspunktet SSB foretar uttrekk av grunnlagsdataene.

Fra 1. januar 2016 trådte en ny geografisk inndeling av politiet i kraft, som reduserte antallet politidistrikt fra 27 til 12. SSB gir ut tall fordelt etter denne inndelingen av politidistrikt fra og med 2016-årgangen, selv om datagrunnlagene SSB har mottatt for produksjon av statistikkene ikke inneholder straffesaksdata med registreringer på de nye eierdistriktene, eller den interne omorganiseringen i politiet ikke ble gjennomført i alle distriktene i 2016. De nye politidistriktene består i hovedsak av sammenslåinger av de tidligere distriktene, som på aggregert nivå er sammenlignbare med den tidligere inndelingen av 27 distrikter. Unntaket er tidligere Midtre Hålogaland PD, som etter ny inndeling er delt ved fylkesgrensa mellom nye Nordland PD og Troms PD. Ut fra informasjon om eierdistrikt etter den tidligere distriktsinndelingen, samt opplysninger om sakenes tilhørighet i underliggende avsnitt og gjerningssted, har SSB likevel kunnet fordele alle saker etter distriktsinndelingen gjeldene fra og med 1. januar 2016. Alle lovbrudd med avsnittskode for Harstad politistasjon og lensmannskontorene Iberstad og Salangen er da tillagt Troms PD som eierdistrikt. Også lovbrudd med gjerningssted i Troms fylke og med avsnittskode for Evenes, Tjelsund og Skånland lensmannskontor, samt «Fellesoperativ enhet» og «Økoteam», er tillagt Troms PD som eierdistrikt. Øvrige anmeldelser registrert med tidligere Midtre Hålogaland PD er tillagt Nordland PD som eierdistrikt. For en oversikt over Politidistrikt 2016 og tidligere inndelinger, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister.

I  I tillegg til de 12 politidistriktene (se Standard klassifikasjoner) kan også Sysselmannen på Svalbard og enkelte sentrale særorgan være eiere av straffesaker. Særorgan er en felles kategori for de sentrale politiorgan som har påtalemyndighet og kan avgjøre straffesaker (per i dag Økokrim og Kripos).

Kjønn er tillagt ut fra opplysninger fra to fra to forskjellige kilder. For de med oppgitt fødselsnummer er kjønn tillagt ut fra opplysninger i Det sentrale folkeregisteret for personopplysninger. For alle personer som ikke identifiseres i folkeregisteret (vha. fødselsdato, personnummer eller navn) anvendes de opplysninger om kjønn som er registrert av politiet.

 

Standard klassifikasjoner

Lovbruddsgruppe: Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, med oversikt over alle koder med tilhørende kodetekster. Se detaljert oversikt i KLASS.

Type lovbrudd: Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, med oversikt over alle koder med tilhørende kodetekster. Se detaljert oversikt i KLASS.

Politiets avgjørelse: (jf. kapittel 3 i NOS Kriminalstatistikk )

Politidistrikt: (eierdistrikt, det vil si det distrikt som har avluttet saken. Fra og med 2016: 12 politidistrikt og samlekategorien "særorgan". Fra og med 2002-2015: 27 politidistrikt og samlekategorien "særorgan"). Se detaljert oversikt i KLASS.

Fylke:

Statsborgerskap og Verdensdel:

Alder: (ettårig eller etter kriminalstatistikkens standard for aldersgrupperinger, som i de mest spesifiserte versjonene er 5-14, 15-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60- )

 Kjønn

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt, fylkes- og politidistriktsnivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Publiseres normalt i 3. kvartal etter statistikkåret (på grunn av omlegginger og andre forhold er imidlertid årganger i noen av de senere årene publisert senere og med mer ujevne mellomrom).

Internasjonal rapportering

Det rapporteres noe statistikk til internasjonale organer, som Eurostat og FN .

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Rådatafiler fra Politiets IKT-tjenester (tidligere Politiets data- og materialtjeneste (PDMT)) for helårsfilene lagres elektronisk. Årgangsfiler med det ferdig bearbeidede materialet lagres elektronisk. Årganger fra 1987 er tilpasset ny teknologisk plattform, og 1987 er nå første tilgjengelige årgang til bruk for nye kjøringer og tidsserier.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken beskriver hvordan lovbrudd avgjøres av politi og påtalemyndigheten ved avsluttet etterforskning, oppklaringsprosent, antatte gjerningspersoner ved avsluttet etterforskning (siktede og deres siktelser) og tilbakefall blant disse. Statistikken over ferdig etterforskede lovbrudd er publisert årlig fra og med 1957.

Statistikken brukes til beskrivelse av de registrerte forbrytelsene og deres gjerningspersoner fra 1960 og frem til 1991, og tilsvarende for alle lovbrudd fra og med 1992 og frem til i dag. Hovedskillet mellom forbrytelser og forseelser har med ikrafttredelsen av straffeloven av 2005 fra 1.10.2015 helt bortfalt fra den norske straffelovgivningen Egen statistikk over anmeldte lovbrudd finnes imidlertid fra og med 1993 og brukes til dette formål hvis utviklingen skal beskrives fra dette tidspunkt).

Etter en gradvis overgang fra rapportering i skjema til elektronisk rapportering fra register i årene omkring 1990, har grunnlaget for statistikken vært materiale fra politiets sentrale straffesaksregister (STRASAK). Fra og med 2002 ble det gjort endringer i bearbeidingen etter ny struktur for politidistriktene og de påfølgende omleggingene i politiets straffesaksregister (BL/STRASAK/PAL).

Brukere og bruksområder

Viktige brukere er media, forsknings- og utdanningssektoren, interesseorganisasjoner, Justisdepartementet og andre offentlige etater og organer tilknyttet justissektoren. Utover dette tjener statistikken som grunnlag for informasjon til andre som er interessert i tilstanden og utviklingen på kriminalitetsområdet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste Prinsipper for likebehandling ved SSBs publisering av statistikk og analyser.  

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken over etterforskede lovbrudd er en av fire hovedstatistikker på området Kriminalitet og rettsvesen . De øvrige er statistikk over anmeldte lovbrudd , straffereaksjoner og fengslinger.

Generelt skal de lovbrudd som inngår i statistikken over anmeldte lovbrudd samme år eller senere være representert i statistikkene over etterforskede lovbrudd, straffereaksjoner og fengslinger (se egen statistikk for straffesakskjeden ). Men ved bruk av kriminalstatistikken er det viktig å være klar over at de ulike delene ikke nødvendigvis refererer til den samme populasjon av lovbrudd innenfor samme statistikkårgang. Det kan ta lang tid fra et lovbrudd er anmeldt til det er ferdig etterforsket, og videre til det får en eventuell strafferettslig reaksjon, og soningen gjennomføres. I noen tilfeller er det snakk om år. Enhetene som telles er også ulike i de forskjellige statistikkene, selv om lovbrudd telles tilnærmet likt for anmeldte og etterforskede lovbrudd. Tabellene under etterforskede lovbrudd er derfor ikke direkte sammenlignbare med de andre kriminalstatistikkene. For en helhetlig presentasjon av kriminalstatistikkene, se i publikasjonen Kriminalitet og rettsvesen 2009.

Andre nært tilknyttede statistikker ved SSB: Ofre for anmeldte lovbrudd , StatRes - Politi og påtale (opphørt) , Levekårsundersøkelse om utsatthet og uro for lovbrudd , Statistikk over dødsårsaker (drap) (opphørt) .

Relatert ekstern statistikk
Politidirektoratet (POD) publiserer Kommenterte STRASAK-tall ( Politiets anmeldelsesstatistikk) . Rapportene inneholder blant annet tall for oppklaring og behandlingstid for etterforskede lovbrudd, men må regnes som en intern driftsstatistikk for politiet og bør ikke leses som den offisielle kriminalstatistikken. Tallene skiller seg også noe fra SSBs på grunn av tidspunkt og kriterier for uttrekk, samt andre bearbeidingsrutiner og grupperinger i statistikkene. (se Standard klassifikasjoner under Definisjoner).

Spesialenheten for politisaker har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Anmeldelser som blir etterforsket og påtalemessig avgjort av Spesialenheten for politisaker uten ytterligere saksgang i høyere påtale eller domstolene, inngår ikke i datagrunnlaget til statistikkene over anmeldte lovbrudd og etterforskede lovbrudd. Dersom denne typen anmeldelser ender med straffereaksjoner som registreres i Reaksjonsregisteret vil imidlertid disse sakene inngå i statistikkene over straffereaksjoner. I statistikken over fengslinger er denne type saker inkludert på samme måte som alle andre fengslinger i andre straffesaker.

 

Spesialenheten for politisaker er ikke en del av politiet, men en uavhengig organisasjon som administrativt er underlagt Justisdepartementet og faglig underlagt Riksadvokaten (som også er klageinstans over henleggelser og andre påtalevedtak truffet av Spesialenheten). Spesialenheten for politisaker har i sine årsrapporter statistikk over blant annet anmeldelser, påtaleavgjørelser og saker i domstolen.

Kripos publiserer en Oversikt over drap , men denne drapsstatistikken er systematisert ut fra en annen definisjon av utvalget enn i SSBs etterforsketstatistikk (bl.a. år for gjerning og ikke for rettskraftig avgjørelse). Kripos publiserer også Narkotikastatistikk, med blant annet tall for narkotikabeslag. Selv om beslagene knytter seg til anmeldte og etterforskede narkotikalovbrudd, er det ikke mulig å direkte sammenstille disse tallene. De ulike politistatistikkene er tilgjengelige fra politiets nettsider for strategier og analyser .

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2 (skjema/registre).

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle lovbrudd som ble ferdig etterforsket i løpet av statistikkåret. Statistikken gir opplysninger om lovbruddenes art og antall, om politidistrikt, gjerningssted, politiets avgjørelse og siktede ved avsluttet etterforskning. Den gir opplysninger om de siktedes lovbrudd, alder, kjønn, statsborgerskap, bosted og tilbakefall. (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner).

Statistikken omfatter ikke de overtredelser mot veitrafikkloven og tolloven hvor reaksjonen forenklet forelegg er ilagt (se statistikk over straffereaksjoner). Saker som anmeldes, etterforskes og avgjøres av Spesialenheten for politisaker inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Sammenheng med annen statistikk under Bakgrunn).

Fra 1992 til 2014 inneholdt statistikken både forbrytelser og forseelser. For tidligere år er statistikken kun for forbrytelser. Hovedskillet mellom forbrytelser og forseelser bortfalt helt fra den norske straffelovgivningen med ikrafttredelsen av straffeloven av 2005 den 1.10.2015. Selv om også statistikkene fra og med 2015-årgangen ikke anvender dette hovedskillet, er uttrekket og definisjonene av populasjonen i statistikken – det vil si omfanget av straffesaker, etterforskede lovbrudd og deres gjerningspersoner – de samme før og etter denne endringen i 2015 (se Definisjoner og Feilkilder).

Når en sak omfatter flere lovovertredelser, skal alle forhold som kan komme til å utgjøre et eget punkt i siktelsen registreres. I gjeldende praksis før 1994/1995 kunne flere lovovertredelser i større grad registreres som ett lovbrudd (se Sammenlignbarhet over tid og sted ).

Datakilder og utvalg

Fra 1991 er datagrunnlaget nesten helt og holdent edb-basert og hentet fra politiets sentrale registreringssystem (STRASAK), som dekker alle lovbrudd registrert ved politidistriktene (i BL), samt enkelte særorgan og høyere påtalemyndighet. Fra og med statistikkårgangen 2002 bestemmes utvalget i STRASAK, mens selve datagrunnlaget trekkes ut fra politiets analyse og ledelsesverktøy (PAL).

De ulike politidistriktene blir, via Kripos, bedt om å rapportere opplysninger i de tilfeller hvor SSB finner logiske feil og mangler ved datamaterialet som kan ha betydning for statistikkene. I bearbeidingen av statistikken brukes også opplysninger fra Det sentrale folkeregister for personopplysninger (se befolkningsstatistikk ) og tidligere årganger av statistikken for etterforskede lovbrudd.

Statistikken skal inneholde alle lovbrudd og siktede i de straffesaker som politiet og påtalemyndigheten har registrert som ferdig etterforsket i løpet av året. Spesialenheten for politisaker etterforsker straffbare handlinger begått i tjenesten av ansatte i politiet eller påtalemyndigheten. Spesialenheten registrerer saker i en egen registerløsning i BL/STRASAK/PAL, og disse sakene inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Relatert ekstern statistikk under Bakgrunn). Se også Omfang og Datainnsamling, editering og beregninger. Også ut fra begrepsdefinisjonene i Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner blir utvalget nærmere beskrevet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datamaterialet innhentes i elektronisk form fra Politiets IKT-tjenester i midten av januar. Politiets IKT-tjenester står for utkjøringen av datamaterialet fra STRASAK/PAL. Noen etterfølgende rettinger og systemendringer kan forekomme etter årsskiftet, og STRASAK/PAL-registrene blir oppdatert etter at registreringen er gjort lokalt i BL (dette er mindre relevant enn tidligere). Uttrekket av data gjøres derfor først ca to uker etter statistikkperiodens utløp. I tillegg samler SSB inn data for editering av datamaterialet via Kripos (fra og med årgang 2015, tidligere via politidistriktene og Politiets IKT-tjenester) ved bruk av feillisteskjema, og personopplysninger kobles til elektronisk fra SSBs befolkningsregister.

Registreringssystemene til politiet inneholder noen gyldighetskontroller av data, og i løpet av de siste årene er disse blitt mer omfattende. I tillegg foretas noen kontroller og omkodinger av materialet i SSB. For eksempel blir mangelfulle opplysninger om gjerningskommune tillagt gjerningskommune i den grad det er mulig ut fra annen informasjon fra registeret.

Frem til og med årgang 2005 er det foretatt en manuell prosedyre med utsendelse av feillister og innsamling av rettet informasjon fra politidistriktene. Etter dette skjer editeringsarbeidet i samarbeid med Kripos, som kontakter de politidistrikt som måtte være nødvendig for å innhente riktig informasjon i saker med mangelfulle eller feil opplysninger.

SSB foretar sine editeringer i stor grad maskinelt, men det gjøres også en individuell vurdering og editering i enkeltsaker. Fra og med 2002 årgangen er det innført historiske dublettkontroller som skal sikre at samme sak ikke kommer med i flere årganger av statistikken. Fra og med 2005-2006 foretas også egne kontroller av drapssaker og saker med ilagte særreaksjoner, ut fra opplysninger hentet fra statistikkene over anmeldte lovbrudd og straffereaksjoner.

En oversikt over kontroller og SSBs bearbeidingsrutiner gjeldende til og med 2001-årgangen (som til dels også er gjeldende for senere årganger) finnes i notatet Statistikk over etterforskede lovbrudd: Dokumentasjon (SSB Notater 1999/52). Gyldighetskontroller i BL/STRASAK og bearbeidingsrutinene ved SSB videreutvikles ved behov, og medfører en stadig forbedring av datamaterialet (se Sammenlignbarhet over tid og sted for nye rutiner fra 2002).

SSB foretar prosentberegninger, blant annet oppklaringsprosenten (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner).

SSB lager rater per 1 000 innbyggere (5 år og over) som beregnes ut fra befolkningstall 1. januar året etter statistikkåret (også for aldersgrupper, kjønn og geografiske områder). Som generell regel beregnes alle per 1 000 innbyggere tall for siktede personer i alt eller hele landet med befolkningsmengder fra 5 år og over. Dette fordi den aktuelle aldersgruppen for de siktede i denne statistikken er 5 år og over (se under Definisjoner). Når per 1 000 innbyggere tall beregnes for enheten lovbrudd brukes folkemengden for hele befolkningen - slik denne type beregninger også gjøres i statistikken over anmeldte lovbrudd. 

Sesongjustering

Ikke relevant.

Konfidensialitet

Statistikken inneholder personopplysninger og informasjon om straffbare forhold som regnes som svært sensitive. SSB forvalter derfor datagrunnlaget for kriminalitetsstatistikken med stor varsomhet. I forbindelse med offentliggjøring av statistikk med få enheter, vurderes hensynet til personvern i det enkelte tilfelle.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det er mange forhold som kan ha betydning for sammenliknbarhet over tid i de ulike kriminalstatistikkene, og en bredere problematisering av dette er gjort i Kriminalitet og rettsvesen 2009

I løpet av 1980- og 1990-tallet skjedde det to sentrale endringer i statistikkgrunnlagene til etterforskede lovbrudd. I tillegg skjedde en omlegging rundt 2002, som har hatt betydning for mange av tabellene i statistikken:

Innføring av STRASAK ca. 1985-1990

Før 1980-årene ble enkeltskjema med opplysninger om forbrytelsessakene innhentet fra politikamrene og registrert i SSB. Oslo gikk over til EDB-basert registrering i 1979, og politikamrene i Agder i 1981. STRASAK ble innført ved de ulike politikamrene i de påfølgende årene, og i løpet av 1991 hadde alle kammer gått over til elektronisk registrering. En stund etter innføringen av STRASAK ved de ulike politikammer ble rapporteringen til SSB gjort elektronisk (se Leif Petter Olaussen, 1996, Kriminalstatistikk og virkelighet , PHS Småskrifter 1996:1, Oslo: Politihøgskolen).

En omlegging i 1984 medførte at STRASAK omfatter forbrytelser rettskraftig avgjort i statistikkåret (ikke ferdig etterforsket forut for en eventuell domstolsbehandling, slik tilfellet var tidligere). Det tidligere utvalgskriteriet ble imidlertid opprettholdt for de politikammer som ikke rapporterte i STRASAK etter 1984 (se Feilkilder og usikkerhet under Feilkilder). Da kamrene gikk over til rapportering fra STRASAK ble også utvalgskriteriet forandret. At utvalgskriteriet var forskjellig for ulike kammer, og ble forandret ved det enkelte kammerets overgang til elektronisk rapportering, førte til at noen forbrytelser ble telt dobbelt i perioden fra 1984 og frem til 1991/1992. Det er usikkert hvor stort omfang av dobbeltregistreringer disse overgangene medførte. Det virker sannsynlig at det ikke var mange dobbeltregistreringer, men at det kan ha skjedd med enkelte alvorlige forbrytelsessaker hvor det ble skrevet ut tiltale på slutten av det aktuelle året.

Ny registreringspraksis fra 1994/1995
Hvert lovbrudd med en rettskraftig avgjørelse utgjør én enhet i grunnlagsmaterialet. Dette er gjeldende praksis siden 1994/1995. Før denne innføringen var praksisen at det kun ble registrert ett lovbrudd når a) flere lovbrudd var begått ved én handling mot ett offer. Det groveste ble registrert b) flere ensartede lovbrudd var begått av samme person i et tidsrom mot ett offer c) det ene lovbruddet var begått for å bane vei for det andre. Det ble imidlertid registrert flere lovbrudd når et lovbrudd ble begått for å skjule et annet, slik det også gjøres etter 1994/1995.

STRASAK har i en lang periode vært under utvikling med hensyn til kvalitetssikring og detaljregistrering. Denne utviklingen har ført til at datagrunnlaget for statistikken inneholder mer informasjon enn tidligere. Overgangen i 1994/1995 til å registrere alle lovbrudd er av størst betydning, og medførte at antallet etterforskede lovbrudd økte i statistikken uten at dette nødvendigvis hadde sammenheng med at flere lovbrudd ble etterforsket.

Omlegging av STRASAK i 2002
Fra og med statistikkårgangen 2002 er det gjort endringer i bearbeidingen, som følge av opprettelsene av ny struktur for politidistriktene (fra 1. januar 2002) og påfølgende omlegginger i politiets straffesaksregistre BL/STRASAK/PAL (fra oktober 2002). Nytt i statistikken over etterforskede lovbrudd fra og med 2002:

a) Nye politidistrikt erstatter den tidligere geografiske inndelingen. Mulighetene til å sammenlikne disse med statistikkene over politidistriktene slik de var frem til 1. januar 2002 er i stor grad begrenset.

b) Flere siktede uten registrert og gyldig norsk fødselsnummer blir identifisert hvis de har begått mer enn ett lovbrudd. Dette gir et noe lavere antall siktede og et høyere antall siktede med flere enn ett lovbrudd, spesielt for personer som begår lovbrudd under midlertidig opphold i Norge.

c) Statistikken over antall medskyldige viser i større grad det faktiske antallet gjerningspersoner som den siktede har begått lovbruddet sammen med. Dette medfører at antallet medskyldige er noe høyere enn det ville vært ut fra den tidligere metoden for å kartlegge disse.

d) Overføring til konfliktråd er kun gjort gyldig som rettskraftig avgjørelse overfor siktede personer over den kriminelle lavalder. Dette medfører at antallet overføringer til konfliktråd blir noe færre, og at henleggelsene på grunn av at siktede ikke strafferettslig ansvarlig blir tilsvarende flere.

Etter grundige gjennomganger av ulike datagrunnlag og kriminalstatistikker samt dialog med Politiets IKT-tjenester og politidistriktene, mener SSB at statistikkene over ferdig etterforskede lovbrudd fra og med 2002 er blitt rimelig sammenliknbar med tidligere år. Politireformen, sammen med de endringer som er foretatt i SSB sine kategorier, har imidlertid noe betydning for statistikkenes sammenliknbarhet over en lengre tidsperiode.

Innføring av ny straffelov 1.10.2015 og ny versjon av standard for lovbruddstyper

Etter ikrafttredelse av den nye straffeloven av 2005 den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret. Det er til dels vesentlige forskjeller i struktur, språk og innhold i straffeloven av 1902 og straffeloven av 2005, og i enda større grad i de tilhørende kodeverkene for registrering av lovbrudd i straffesaksregistrene. Begge kodeverkene brukes i straffesaksbehandlingen etter 1.10.2015, i og med at straffebestemmelser normalt ikke har tilbakevirkende kraft. Lovbrudd kan bli registrert og behandlet i rettssystemet lang tid etter at de er begått. Dette medfører at både straffeloven av 1902 og 2005, med hvert sitt kodeverk, vil forekomme i datagrunnlagene til alle kriminalstatistikkene i mange år fremover.

Straffesaker som omhandler brudd på straffebestemmelsene gjeldene før 1.10.2015, og registrert med kodeverk og benevnelser for disse, vil ikke alltid kunne spesifiseres og klassifiseres på samme måte som straffesaker med tilsvarende brudd på straffeloven av 2005. Noen typer lovbrudd i versjon 2015 inneholder derfor kun registrerte brudd på lovgivning gjeldende fra og med 1.10.2015, som i all hovedsak vil være lovbrudd begått 1.10.2015 eller senere. Disse typene lovbrudd er i standarden og statistikkene angitt med «(fra 1.10.2015)» i navnet på klassifikasjonen. Eldre lovbrudd som ikke kan spesifiseres i like stor grad som lovbrudd begått 1.10.2015 eller senere, er plassert i og navngitt som «andre eller uspesifiserte» typer av lovbrudd på samme nivå. Innholdet i statistikkene, og mulighetene for å spesifisere type lovbrudd på de laveste nivåene, vil da i stor grad være avhengig av omfanget av lovbrudd begått før eller etter 1.10.2015. Denne type tidsbrudd vil variere over tid for de ulike typene lovbrudd, og være forskjellig for de ulike typene av kriminalstatistikk. Når slike tidsbrudd er identifisert og medfører et problem for bruken av en kriminalstatistikk, vil det ofte være å anbefale at man bruker tall for den aktuelle typen lovbrudd på et mer overordnet nivå – det vil si tall som er mindre spesifisert og i mindre grad har slike tidsbrudd i seg. Se Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, i KLASS og artikkelen "De nye kriminalstatistikkene".

Andre endringer:
Det er også foretatt flere andre endringer som har bidratt til en kvalitetsheving av datagrunnlaget og statistikkene, eller påvirket sammenliknbarheten over tid. For eksempel kunne Kripos fra og med 1.1.2005 registrere, etterforske og påtaleavgjøre egne straffesaker. Kategorien særorgan er fra og med 2005-årgangen derfor innført i statistikkene fordelt etter politidistrikt, og i denne kategorien inngår Kripos sammen med Økokrim (som har vært med i statistikken siden 1995). I statistikken over anmeldte lovbrudd inngår også Politiets utlendingsenhet i kategorien særorgan.

Fra 1. januar 2016 trådte en ny geografisk inndeling av politiet i kraft, som reduserte antallet politidistrikt fra 27 til 12. Selv om selve den interne organiseringen av de nye politidistriktene vil skje gradvis i løpet av 2017 og 2018, publiserer SSB fra og med 2016-årgangen kun tall fordelt etter den nye inndelingen av politidistrikt i statistikkbanken. De nye politidistriktene består i hovedsak av sammenslåinger av de tidligere distriktene, som på aggregert nivå lar seg sammenligne med den tidligere inndelingen av 27 distrikter. Tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt er imidlertid etter ny inndeling delt ved fylkesgrensa mellom nye Nordland PD og Troms PD, noe som medfører at en sammenligning av de berørte distriktene på tvers av 2015/2016 ikke lar seg gjøre. For en detaljert oversikt over nye politidistrikt, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Hovedlovbruddet defineres ut fra det lovbruddet som ifølge loven kan straffes strengest (se Datainnsamling, revisjon og beregninger under Produksjon og Definisjoner av viktige begreper og variabler under Definisjoner). Mange lovbrudd har en vid strafferamme. Siden det bare er tatt hensyn til lovens generelle bestemmelser, og ikke til individuelle forskjeller i lovbruddenes grovhet, vil denne metoden kunne medføre at den siktede grupperes på et annet lovbrudd enn det som var grovest i det konkrete tilfellet. I og med at tre firedeler av de siktede er siktet for kun ett lovbrudd, og at de øvrige har tilbøyelighet til å bli tatt for samme type lovbrudd, er det et relativt begrenset antall siktede som blir klassifisert for et annet lovbrudd enn det som var mest alvorlig.

Lovbrudd der politiet avslutter etterforskningen ved å innstille på tiltale inngår i statistikkgrunnlaget først når rettskraftig dom foreligger. Det er således lovbrudd ferdig behandlet av domstolene som inngår i avgjørelsestypen "Tiltale" (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner og tidligere avsnitt om overgangen til nytt kriterium for utvalg som ble innført med STRASAK i tidsperioden fra 1984 til 1991).

Ved lovbrudd som flere har vært sammen om, kan politiets avgjørelse være forskjellig for de forskjellige siktede. Tabeller der lovbruddene er gruppert på type avgjørelse, viser kun avgjørelsen for den siktede som er valgt som representant i lovbruddet (av alle lovbrudd ferdig etterforsket i 2015 hadde under 2 prosent mer enn én siktet).

Avgjørelsen "Overført til konfliktråd" innebærer at det anmeldte lovbruddet og den siktede er blitt overført til konfliktråd - og at politi og påtalemyndighet har fått tilbakemelding om at det er kommet frem til en løsning i konfliktrådet. De lovbrudd som er overført men ikke blir løst gjennom megling i konfliktråd, vil få andre rettslige avgjørelser som kategoriseres under andre typer avgjørelser i statistikken.

De aller fleste lovbrudd har kun ett gjerningstidspunkt, men for de lovbrudd som har skjedd over en tidsperiode fastsettes alder ut fra første gjerningstidspunkt. I tillegg vil de siktedes alder alltid fastsettes ut fra gjerningstidspunktet for det alvorligste lovbruddet som personen er siktet for i løpet av året. I enkelte tilfeller medfører dette at siktedes alder blir noe misvisende: Personer under den kriminelle lavalder (15 år) kan komme til å fremstå i statistikken som tiltalt og straffet. At personer under 15 år fremstår som tiltalt eller straffet kan imidlertid også skyldes feilregistrering av politiet eller at feil avgjørelse er gitt av påtalemyndighet eller domstol.

Ut fra erfaring er det ofte feilregistreringer som er årsaken til at det blir registrert siktede under 5 år. Personopplysninger om siktede under 5 år tas derfor ut av statistikken (og befolkningen 5 år og over brukes til beregning av siktede per 1 000 innbyggere).

Et lovbrudd kan inngå som en del av etterforskningen av et større sakskompleks. Dette kan være tilfelle når en person etterforskes for flere likeartet lovbrudd mot ulike ofre, eller når mange personer etterforskes for ett eller flere lovbrudd som har skjedd innenfor samme hendelsessituasjon. Et lovbrudd, og den rettskraftig avgjøre som dette har fått, vil ikke komme med i statistikken før alle de resterende lovbruddene i sakskomplekset er rettskraftig avgjort. Dette medfører at enkelte lovbrudd er rettskraftig avgjort tidligere enn i det året lovbruddet blir en del av statistikken (i statistikken for 2015 var under 6 prosent av lovbruddene avgjort i ett tidligere år enn i 2015).

Forsøk på lovbrudd er i de fleste mer alvorlige tilfellene straffbart. Slike straffbare forsøk på lovbrudd registreres vanligvis som gjennomført lovbrudd i materialet som danner grunnlag for statistikken. Undersøkelser tyder på at regelen tidligere bare unntaksvis er fulgt når det gjelder drap, og at drapsforsøk vanligvis ble registrert som grov legemsbeskadigelse frem til 1987. Etter innføring og utvikling av STRASAK har forsøk på enkelte typer lovbrudd, for eksempel drapsforsøk og voldtektsforsøk, blitt registrert og presentert som egne typer lovbrudd i statistikken.

Lovbrudd som politiet henlegger regnes som ferdig etterforsket i statistikken. Dersom et slikt henlagt lovbrudd blir oppklart et seinere år, vil dette bli telt med både det året det blir henlagt og det året det blir oppklart.

Bearbeidingen ved SSB viser at det foretas enkelte åpenbare feilregistreringer ved de ulike politikammer. Det er hvert år enkelte saker hvor rettelser ikke blir returnert til SSB. Dette medfører at opplysningene fra de politikammer som gjør rettelser blir riktigere og mer omfattende enn opplysningene fra de politikammer som ikke returnerer rettede feillister.

I BL/STRASAK er det et stort utvalg av ulike kategorier for registrering av lovbrudd og rettskraftige avgjørelser (se Definisjon av viktige begrep og variabler under Definisjoner). Så lenge gyldige koder for lovbrudd og rettskraftige avgjørelser er benyttet kan ikke SSB, gjennom bearbeidingen av statistikken, avdekke om riktige kategorier er brukt. Partielle frafall (ved at enkelte kjennemerker ikke er oppgitt på enkelte enheter) forekommer, men ved hjelp av interne kontroller i BL/STRASAK er disse begrenset til mindre sentrale kjennemerker.

Mulighetene for at det kan ha forekommet feil kategorisering i registreringen av lovbrudd er størst i statistikken over anmeldte lovbrudd, og da særlig for de mer spesifiserte typer av lovbrudd. Registreringen av type lovbrudd og rettskraftig avgjørelse ved avsluttet etterforskning foretas etter vurdering av jurist, og anses derfor å være mer pålitelig enn registreringen som foretas ved anmeldelse.

For informasjon om utvalgsfeil, se Datakilder og utvalg under Produksjon og Feilkilder og usikkerhet.

Kriminalstatistikken omfatter bare den registrerte kriminaliteten, de lovbrudd politiet oppdager eller får kjennskap til. Politiets ressurser og prioriteringer og folks tilbøyelighet til å anmelde lovbrudd har stor betydning for hvilke handlinger som blir en del av kriminalstatistikken. Et ukjent antall lovbrudd blir aldri registrert. Slike uregistrerte lovbrudd kalles gjerne mørketall. Ulike intervjuundersøkelser om selvrapportert kriminalitet og utsatthet for kriminalitet tyder på at kriminaliteten som ikke blir registrert er omfattende (se blant andre Levekårsundersøkelsen, SSB). Hva som over tid registreres av kriminalitet er nødvendigvis også påvirket av endringer i lovverk og forskrifter (se Sammenlignbarhet over tid og sted under Produksjon). Disse fenomenene er imidlertid ikke direkte "feil" ved statistikken, men elementer som påvirker den. For mer om dette se kapittel 3 i Kriminalitet og rettsvesen 2009

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB