Innvandrere, arbeidstakerstatistikk (registerbasert sysselsettingsstatistikk)

 Tidligere Ukens statistikk
4 kv 1998:  Fortsatt vekst i sysselsettingen blant innvandrere  (99/21)
4 kv 1997:  Flere innvandrere i jobb  (98/20)
4 kv 1996:  Flere innvandrere har jobb  (97/23)
4 kv 1995:  Vekst i sysselsettingen blant innvandrere  (96/35)