Godsbiler, registerstatistikk

 Tidligere Ukens statistikk
1998:  Stor endring i godsbilparken p 1990-tallet  (99/11)
1997:  Flere godsbiler  (98/11)
1996:  Godsbilparken ker  (97/11)
1995:  Flere store lastebiler  (96/11)