Fødte

 Tidligere Ukens statistikk
1998:  Lavere fødselstall  (99/21)
1997:  Rekordmange flerfødsler  (98/22)
1996:  Flere fødsler i 1996  (97/20)
1 jan 1996:  Flere med norsk bakgrunn enn tidligere antatt  (96/48)
1 jan 1996:  Innvandrerne står for halve folketilveksten  (96/48)
1995:  Færre dødfødte enn noen gang før  (96/27)
1 jan 1995:  Innvandrerbefolkningen er på 220 000  (96/01)