Befolkning og areal i tettsteder

 Tidligere Ukens statistikk
1997:  Vi klumper oss sammen i tettsteder  (98/51)