Befolkningsframskrivinger

Gjeldende befolkningsframskriving
ELDRE FRAMSKRIVINGER
2016-framskrivingen
2014-framskrivingen
2012-framskrivingen
2011-framskrivingen
2010-framskrivingen
2009-framskrivingen
2008-framskrivingen
2005-framskrivingen
2002-framskrivingen
1999-framskrivingen
1996-framskrivingen

Brukerveiledning for statistikkbanken