Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen

01307: Framskrevet folkemengde (H1). Hele landet. (1996-framskrivingen) 1996 - 2051

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1997 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 56

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 101

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alternativ H1 kombinerer høy fruktbarhet med høy levealder og høy innvandring. Innenlands flytting er som registrert i perioden 1991-95.