Befolkningsframskrivinger

09482: Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) (B) (2012-framskrivingen) 2012 - 2040
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 120 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 29 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy i Troms fylke slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad. Tall for de sammenslåtte kommunene er tilgjengelige når man velger 'Kommuner (hele kodelista)'.
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.06.2012
Kontakt
Inger Texmon, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 401
iet@ssb.no

Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 48 65
hbr@ssb.no

Måleenhet
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM):
personer
Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML):
personer
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH):
personer
Lav nettoinnvandring (Alternativ MMML):
personer
Høy nettoinnvandring (Alternativ MMMH):
personer
Sterk aldring (Alternativ LHML):
personer
Svak aldring (Alternativ HLMH):
personer
Ingen nettoinnvandring (Alternativ MMM0):
personer
Ingen flytting (Alternativ MM00):
personer
Referansetid
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM):
1. januar
Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML):
1. januar
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH):
1. januar
Lav nettoinnvandring (Alternativ MMML):
1. januar
Høy nettoinnvandring (Alternativ MMMH):
1. januar
Sterk aldring (Alternativ LHML):
1. januar
Svak aldring (Alternativ HLMH):
1. januar
Ingen nettoinnvandring (Alternativ MMM0):
1. januar
Ingen flytting (Alternativ MM00):
1. januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy i Troms fylke slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad. Tall for de sammenslåtte kommunene er tilgjengelige når man velger 'Kommuner (hele kodelista)'.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken