Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen

12890: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder, med formalisert usikkerhet i persentiler 2030 - 2100

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 101

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

persentil

For et statistisk materiale er persentilene de 99 variabelverdiene (P1-P99) som deler opp materialet i 100 like store deler. Eksempelvis er P10 (den tiende persentilen) den variabelverdien hvor 10 prosent av observasjonene er mindre enn P10. P50 er medianen.