Nasjonale befolkningsframskrivinger

01317: Framskrevet folkemengde (LHML) (1999-framskrivingen) 1999 - 2021
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 100 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.12.1999
Kontakt
Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 48 65
hbr@ssb.no

Måleenhet
Antall personer:
antall
Referansetid
Antall personer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alternativ LHML (sterk aldring) kombinerer lav fruktbarhet med høy levealder, middels sentralisering og lav innvandring.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken