Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13602: Framskrevne befolkningsendringer, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 9 alternativer (2022-framskrivingen) 2021 - 2100

Nasjonale Befolkningsframskrivninger, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
05.07.2022 08:00
Fødte:
personer
Døde:
personer
Innvandring:
personer
Utvandring:
personer
Nettoinnvandring:
personer
Fødte:
Året
Døde:
Året
Innvandring:
Året
Utvandring:
Året
Nettoinnvandring:
Året
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2021 , 2022 , 2023 ,

Valgt 1 av totalt 80

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hovedalternativ (MMM) , Lav nasjonal vekst (LLL) , Høy nasjonal vekst (HHH) ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Hvert alternativ beskrives ved tre bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder og innvandring. M = middels, L = lav, H = høy, K = konstant, E = ingen nettoinnvandring og 0 = ingen flytting. Tallene for fødte i 2021 er ikke helt det samme som i befolkningsstatistikken. Dette skyldes manglende informasjon om mødres landbakgrunn. Tallene for inn- og utvandring inkluderer ikke flere flyttinger til og fra Norge i løpet av samme år for samme person. De vil derfor være noe lavere enn inn- og utvandringstallene i befolkningsstatistikken ellers. Tallene for nettoinnvandring er imidlertid sammenlignbare. Videre kan det være små avvik i antallet dersom man sammenligner resultatene fra denne tabellen med tall i tabell 13599. Dette skyldes avrundinger i modelleringsprosessen.