Befolkningsframskrivinger

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
Videreutvikling av modellen for regionale befolkningsframskrivinger

Denne rapporten beskriver to utviklingsarbeider som er blitt gjennomført på prosjektet ’Regionale befolkningsframskrivinger’ i etterkant av en større omlegging av modellen i 2019.

Modernisering av regionale befolkningsframskrivinger

Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.

Visualisering av befolkningsframskrivinger for kommunene

Hvor mange forventes å bo i din kommune i framtiden? Fordelt på kjønn og aldersgrupper? Utforsk tallene i denne interaktive visualiseringen og lag skreddersydde diagrammer.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner delområdet befolkningsframskrivinger.

faktasider