Befolkningsframskrivinger

08827: Framskrevet befolkningsendringer, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 9 alternativer (2011-framskrivingen) 2010 - 2100
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

innvandringskategori/landbakgrunn

Totalt 5 Valgte

Søk

alternativ

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 91 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2011
Kontakt
Inger Texmon, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 401
iet@ssb.no

Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 48 65
hbr@ssb.no

Måleenhet
Fødte:
personer
Døde:
personer
Innvandring:
personer
Utvandring:
personer
Nettoinnvandring:
personer
Referansetid
Fødte:
01.01.
Døde:
01.01.
Innvandring:
01.01.
Utvandring:
01.01.
Nettoinnvandring:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken