Nasjonale befolkningsframskrivinger

01305: Framskrevet folkemengde (A1) (1996-framskrivingen) 1996 - 2021
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 101 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.04.1997
Kontakt
Nico Keilman, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4700
nik@ssb.no

Måleenhet
Antall personer:
personer
Referansetid
Antall personer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alternativ A1 viser en ekstremt aldrende befolkning. Det kombinerer lav fruktbarhet med høy levealder og det lave anslaget for innvandring. Innenlands flytting er som registrert i perioden 1991-95.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken