Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen

08824: Framskrevet folkemengde, etter kjønn, alder, innvandringskategori og landbakgrunn, i 14 alternativer (2011-framskrivingen) 2011 - 2100

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 90

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 120

Valgfri variabel

innvandringskategori / landbakgrunn


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

alternativ

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) , Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) , Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

alternativ

Tallene for alternativet høy fruktbarhet (HMMM) ble rettet 14.09.2011.

Brukerveiledning for statistikkbanken