Befolkningsframskrivinger

08824: Framskrevet folkemengde, etter kjønn, alder, innvandringskategori og landbakgrunn, i 14 alternativer (2011-framskrivingen) 2011 - 2100
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 120 Valgte

Søk

innvandringskategori/landbakgrunn

Totalt 8 Valgte

Søk

alternativ

Totalt 14 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 90 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.09.2011
Kontakt
Inger Texmon, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 401
iet@ssb.no

Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 48 65
hbr@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde:
personer
Referansetid
Folkemengde:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

alternativ
Tallene for alternativet høy fruktbarhet (HMMM) ble rettet 14.09.2011.

Brukerveiledning for statistikkbanken